Varför hög puls?

Har du någonsin undrat varför din puls blir hög under vissa omständigheter? Det finns flera anledningar till varför pulsen kan öka i intensitet och frekvens. Faktum är att en hög puls kan vara ett tecken på olika hälsoproblem. Puls är en viktig indikator för hjärtats funktion, och genom att förstå varför den blir hög kan vi lära oss att hantera det på bästa sätt.

Kroppen reagerar på olika sätt beroende på situationen. När vi exempelvis tränar hårt kan pulsen stiga för att möta kroppens behov av syre och energi. Enligt experter bör man hålla sig inom en viss procentandel av sin maximala puls under träning för att uppnå bästa resultat. Men vad händer när pulsen är hög utan uppenbar anledning eller när den inte återgår till normal nivå efter fysisk ansträngning?

Att ha kunskap om orsakerna bakom en hög puls kan vara avgörande för vår hälsa och välbefinnande. I denna artikel kommer vi utforska några vanliga faktorer som kan leda till en ökad puls samt ge dig insikt i hur du kan hantera detta fenomen på bästa sätt.

Låt oss dyka djupare in i ämnet och ta reda på mer om varför din puls ibland sticker iväg!

Vad är normal puls och hur kan man mäta den själv?

Att ha koll på sin puls är viktigt för att kunna bedöma sin fysiska hälsa. Puls är ett mått på hjärtats slag per minut och kan variera beroende på olika faktorer som ålder, kön, kondition och aktivitetsnivå. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad som anses vara en normal puls och hur du själv kan mäta den.

Normal vilopuls ligger vanligtvis mellan 60 och 100 slag per minut

När vi pratar om normal puls refererar vi oftast till vilopulsen, det vill säga pulsen när vi är i vila. En normal vilopuls ligger vanligtvis mellan 60 och 100 slag per minut. Det innebär att ditt hjärta slår mellan 60 och 100 gånger varje minut när du inte gör någon ansträngning.

Det är viktigt att komma ihåg att detta bara är en generell riktlinje och att det kan finnas individuella variationer. Vissa personer har naturligt en lägre eller högre vilopuls utan att det nödvändigtvis indikerar något hälsoproblem.

Pulsmätning kan göras genom att känna pulsen på handleden eller halsen

För att mäta din egen puls behöver du inte avancerad utrustning eller teknik. Du kan enkelt göra det genom att känna pulsen på handleden eller halsen med hjälp av dina fingrar. Här är stegen för att mäta pulsen själv:

  1. Sitt ner i en bekväm position och var avslappnad.
  2. Placera pek- och långfingret på motsatt hand mot handleden eller halsen där du känner pulsen tydligast.
  3. Räkna antalet slag du känner under 15 sekunder.
  4. Multiplicera detta tal med 4 för att få fram din puls per minut.

Det är viktigt att vara noggrann när du räknar pulsslagen för att få en korrekt uppskattning av din puls.

Det finns också olika appar och enheter som kan användas för att mäta pulsen

Om du föredrar att använda teknik istället för manuell pulsmätning finns det flera olika appar och enheter tillgängliga på marknaden idag.

Varför kan en hög puls i vila vara farligt?

Ökad risk för hjärtsjukdomar och andra hälsoproblem

En konstant hög vilopuls kan vara farlig eftersom det ökar risken för hjärtsjukdomar och andra hälsoproblem. Vilopulsen är den puls som mäts när kroppen är i vila, utan att man anstränger sig eller utför några fysiska aktiviteter. En normal vilopuls brukar ligga mellan 60 och 100 slag per minut, men om pulsen ligger över detta spann kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till.

När hjärtat slår snabbare än normalt under längre perioder kan det innebära att hjärtat arbetar hårdare än vad som är hälsosamt. Detta kan leda till en ökad belastning på hjärtmuskeln och öka risken för olika typer av hjärtsjukdomar som exempelvis koronarsjukdom, högt blodtryck och hjärtsvikt. En hög puls i vila kan även vara kopplad till andra hälsoproblem såsom sköldkörtelrubbningar eller lungsjukdomar.

Tecken på överbelastning eller stress på hjärtat

En hög vilopuls kan också vara ett tecken på överbelastning eller stress på hjärtat. Om kroppen upplever långvarig stress eller om man överanstränger sig fysiskt regelbundet, kan detta påverka pulsen negativt. Hjärtat behöver vila och återhämtning för att fungera optimalt, och om det inte får tillräckligt med tid att återhämta sig kan det leda till en högre vilopuls.

Stressrelaterade faktorer som exempelvis arbetsbelastning, sömnbrist eller psykisk stress kan påverka pulsen negativt. Kroppens stressrespons aktiverar det sympatiska nervsystemet, vilket i sin tur ökar hjärtfrekvensen. Om man lever under långvarig stress kan detta leda till en konstant hög puls även när man är i vila.

Utredning av läkare vid långvarig hög puls i vila

Om du upplever en långvarig hög puls i vila bör du kontakta en läkare för utredning.

Vilka sjukdomar och tillstånd kan orsaka hjärtrytmrubbningar och högre vilopuls?

Att ha en hög puls i vila kan vara oroande, men det kan vara ett tecken på olika underliggande sjukdomar eller tillstånd. Här är några vanliga faktorer som kan leda till hjärtrytmrubbningar och högre vilopuls.

Sjukdomar som hypertyreos, anemi och diabetes kan leda till högre vilopuls

Hypertyreos är en sjukdom där sköldkörteln producerar för mycket av hormonet tyroxin. Detta överskottshormon kan påverka hjärtat genom att öka pulsen och orsaka oregelbunden hjärtrytm. En hög puls i vila är ett vanligt symptom hos personer med hypertyreos.

Anemi innebär att blodet har brist på röda blodkroppar eller hemoglobin, som båda spelar en viktig roll i syretransporten i kroppen. När syretillförseln minskas, försöker kroppen kompensera genom att öka pulsen för att få mer syre runt i systemet. Detta kan resultera i en högre vilopuls.

Diabetes är en kronisk sjukdom som påverkar kroppens förmåga att reglera blodsockernivån. Höga nivåer av glukos i blodet kan skada blodkärlen och nervsystemet, inklusive de som kontrollerar hjärtfrekvensen. Som ett resultat kan personer med diabetes uppleva en högre vilopuls och hjärtrytmrubbningar.

Stress, ångest och fysisk inaktivitet kan också bidra till en ökad puls i vila

Stress och ångest är två vanliga faktorer som kan påverka hjärtfrekvensen. När vi är stressade eller ängsliga, frisätter kroppen stresshormoner som adrenalin och kortisol. Dessa hormoner kan öka pulsen och orsaka oregelbunden hjärtrytm, vilket resulterar i en högre vilopuls.

Fysisk inaktivitet är också kopplat till en hög puls i vila. När vi inte tränar regelbundet försvagas hjärtmuskeln, vilket gör att den måste arbeta hårdare för att pumpa blod runt i kroppen.

Pulspalpation: Utmaningar med låg puls och lågt blodtryck:

Att känna pulsen tydligt kan vara en utmaning när man har låga blodtrycksvärden. Detta beror på att det är svårare att uppfatta pulsen när trycket i blodkärlen är lågt. Men vad innebär egentligen en låg puls och varför kan den vara normal för vissa människor?

En låg puls, även känd som vilopulsen, är antalet slag hjärtat slår per minut när du är i vila. För de flesta människor ligger vilopulsen mellan 60-100 slag per minut. Men för idrottare eller personer i god fysisk form kan en lägre vilopuls vara normalt. Deras hjärtan är starkare och mer effektiva på att pumpa blodet runt i kroppen, vilket leder till färre hjärtslag per minut.

Trots att en låg puls kan vara normalt för vissa människor finns det situationer där det kan vara oroande. Om du upplever symtom som yrsel eller svimning bör du söka vård även om din puls är låg. Detta kan indikera att det finns underliggande problem som behöver behandlas.

När det gäller att känna pulsen tydligt kan det vara till hjälp att använda några tekniker. Här är några tips:

  1. Placera två fingrar (vanligtvis pekfingret och långfingret) vid handleden eller halsen där pulsen vanligtvis känns starkast.
  2. Tryck lätt med fingrarna tills du känner en pulserande rörelse.
  3. Räkna antalet slag du känner under 15 sekunder och multiplicera sedan med fyra för att få antalet slag per minut.

Om det fortfarande är svårt att känna pulsen kan du prova att:

  • Flytta fingrarna längs handleden eller halsen för att hitta en plats där pulsen är starkare.
  • Använda mer tryck med fingrarna, men var försiktig så att du inte trycker för hårt.

Det är viktigt att komma ihåg att en låg puls inte alltid är ett tecken på något allvarligt. Men om du är orolig över din puls eller upplever andra symtom som kan vara relaterade till hjärtat, bör du kontakta en vårdgivare för ytterligare utredning.

Söka vård vid låg puls och lågt blodtryck:

Att ha en låg puls och ett lågt blodtryck kan vara tecken på allvarliga hälsoproblem. Det är viktigt att söka vård om man upplever symtom som trötthet, andfåddhet eller bröstsmärtor. En läkare kan utföra olika undersökningar för att fastställa orsaken till den låga pulsen och det låga blodtrycket.

Allvarliga hälsoproblem:

En låg puls, även kallad bradykardi, kan vara ett tecken på hjärtsjukdomar eller störningar i hjärtats elektriska system. Det kan också vara relaterat till underliggande kärlsjukdomar eller problem med sköldkörteln. Ett lågt blodtryck, även känt som hypotoni, kan vara resultatet av blödning, dehydrering eller hjärtsvikt. Om du upplever något av dessa symtom är det viktigt att du söker vård så snart som möjligt.

Symtom att vara uppmärksam på:

Om du känner dig konstant trött utan någon uppenbar anledning, trots tillräcklig vila och sömn, kan det vara en indikation på en underliggande medicinsk fråga. Andfåddhet vid normal aktivitet eller i vila bör också tas på allvar och utvärderas av en läkare. Bröstsmärtor är ett annat symtom som inte bör ignoreras då det kan tyda på allvarliga hjärtproblem. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta omedelbart en vårdgivare för att få rätt diagnos och behandling.

Diagnos och behandling:

När du söker vård för låg puls och lågt blodtryck kommer läkaren att utföra olika undersökningar för att fastställa orsaken till dina symtom. Det kan inkludera en fysisk undersökning, där läkaren lyssnar på ditt hjärta och mäter ditt blodtryck. Ytterligare tester kan också vara nödvändiga för att få en mer exakt diagnos.

Beroende på orsaken till din låga puls och ditt låga blodtryck kan behandlingen variera. I vissa fall kan det finnas underliggande medicinska tillstånd som behöver hanteras, såsom kärlsjukdomar eller sköldkörtelproblem.

När och var ska jag söka vård för hög puls?

Plötslig ökning av pulsen eller oregelbunden hjärtrytm

Om du plötsligt upplever en kraftig ökning av din puls eller om ditt hjärta slår oregelbundet, är det viktigt att du söker akutvård. Dessa symtom kan vara tecken på allvarliga hjärtproblem som kräver omedelbar medicinsk bedömning. Genom att ta dig till närmaste sjukhus eller ringa 112 kan du få snabb hjälp och utredning av vad som orsakar dina symtom.

Ihållande hög vilopuls över tid

Om du märker att din vilopuls är högre än normalt under en längre tid, kan det vara värt att boka en tid hos din husläkare för vidare utredning. En hög vilopuls kan vara ett tecken på olika hälsoproblem, inklusive hjärt-kärlsjukdomar. Din läkare kan undersöka dig noggrant och eventuellt remittera dig till en specialist om det behövs. Det är viktigt att inte ignorera dessa symtom och istället ta dem på allvar genom att söka vård i god tid.

Andra samtidiga symtom såsom bröstsmärtor, yrsel eller svimningar

Om du upplever andra symtom tillsammans med din höga puls, som till exempel bröstsmärtor, yrsel eller svimningar, bör du snabbt få medicinsk bedömning. Dessa kombinerade symtom kan vara tecken på allvarliga hjärtproblem eller andra hälsotillstånd som kräver omedelbar uppmärksamhet. Genom att söka vård snabbt kan du få rätt diagnos och behandling för att hantera dina symtom på bästa sätt.

Att ta sin höga puls på allvar och söka vård vid behov är avgörande för att säkerställa din hälsa och välbefinnande. Genom att agera snabbt och inte ignorera symtom kan du få rätt hjälp i tid. Tveka inte att kontakta en läkare om du upplever en plötslig ökning av pulsen, oregelbunden hjärtrytm, ihållande hög vilopuls över tid eller andra samtidiga symtom som bröstsmärtor, yrsel eller svimningar.

Slutsats

Hög puls kan vara ett tecken på olika sjukdomar och tillstånd som påverkar hjärtrytmen. Genom att undersöka och utreda hjärtklappning kan man få en bättre förståelse för varför pulsen är hög och vilka åtgärder som kan vidtas.

Det är viktigt att känna till vad som anses vara en normal puls och hur man själv kan mäta den. En hög puls i vila kan vara farligt eftersom det kan indikera att hjärtat arbetar hårdare än det borde. Det finns också olika sjukdomar och tillstånd som kan orsaka hjärtrytmrubbningar och därmed leda till en högre vilopuls.

Vid pulspalpation kan det finnas utmaningar med att upptäcka låg puls och lågt blodtryck, vilket kräver noggrannhet och kunskap från vårdpersonalens sida. Om du upplever symtom på låg puls eller lågt blodtryck bör du söka vård för att få rätt diagnos och behandling.

När det gäller hög puls är det viktigt att veta när man ska söka vård. Om du upplever ovanliga eller ihållande symtom, såsom yrsel, andnöd eller bröstsmärta i samband med hög puls, bör du kontakta vården för vidare utredning.

Slutligen är det alltid bäst att rådgöra med en läkare om du har oro eller frågor kring din hälsa. De kan ge dig rätt vägledning och behandling för att hantera hög puls på bästa sätt.

Vanliga frågor om hög puls

Vad är normal vilopuls?

Normal vilopuls varierar från person till person, men vanligtvis anses en vilopuls mellan 60 och 100 slag per minut vara normalt.

Kan stress orsaka hög puls?

Ja, stress kan vara en faktor som bidrar till högre puls. Kroppens stressrespons kan öka hjärtfrekvensen och därmed resultera i en högre puls.

Kan fysisk aktivitet påverka pulsen?

Ja, fysisk aktivitet kan öka pulsen eftersom kroppen behöver pumpa mer syre- och näringsrikt blod till musklerna under ansträngning.

Vilka andra symtom kan följa med hög puls?

Andra symtom som kan följa med hög puls inkluderar yrsel, andfåddhet, bröstsmärta eller oregelbunden hjärtrytm.

Finns det några livsstilsförändringar som kan hjälpa till att sänka pulsen?

Att minska stressnivån, äta hälsosamt, motionera regelbundet och undvika tobak och överdriven koffeinkonsumtion kan bidra till att sänka pulsen.

Eva Strandberg
Skribent inom hälsa, träning och livstil at wvwv.se | + posts

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade.

Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se

Publicerat av Eva Strandberg

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade. Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se