Introduktion till kräkning och dess orsaker

Varför spyr man? Det är en fråga som många av oss har ställt sig själva vid någon tidpunkt i livet. Kräkning, eller att spy, är kroppens sätt att bli av med ett ämne som anses skadligt eller oönskat. Det kan vara början på en infektion eller en reaktion på något du har ätit.

Vanliga orsaker till kräkningar inkluderar matförgiftning, magsjuka och graviditet. Kroppen reagerar genom att öka salivproduktionen och minska matsmältningen för att undvika ytterligare upptag av det skadliga ämnet.

Om du upplever kräkningar under en längre tid eller om det åtföljs av andra symtom som feber eller svårigheter att andas, är det viktigt att söka läkarvård.

Oavsett orsaken kan kräkningar vara obehagliga och obekväma. Men genom att förstå varför de inträffar kan vi bättre hantera dem när de uppstår.

Skillnaden mellan magsjuka och vinterkräksjuka

Vad är magsjuka och vinterkräksjuka?

Magsjuka, även kallad gastroenterit, är en sjukdom som påverkar mag-tarmkanalen. Den orsakas oftast av virus eller bakterier som kommer in i kroppen genom förorenat mat eller vatten. Symtomen inkluderar illamående, kräkningar, diarré och magont.

Vinterkräksjukan är en form av gastroenterit som orsakas av norovirus. Detta virus sprids lätt från person till person och kan överleva länge utanför kroppen. Symtomen på vinterkräksjukan liknar de för magsjukan men inkluderar också feber, huvudvärk och muskelvärk.

Skillnader i symtom mellan de två sjukdomarna

Både magsjuka och vinterkräksjuka påverkar mag-tarmkanalen men det finns några skillnader i symtomen:

 • Magsjuka: Illamående, kräkningar, diarré, magont.

 • Vinterkräksjuka: Illamående, kräkningar, diarré, magont, feber, huvudvärk och muskelvärk.

Symtomen för båda sjukdomarna kan vara milda eller allvarliga beroende på individen och orsaken till sjukdomen.

Hur man kan skydda sig mot båda sjukdomarna

Det finns flera saker du kan göra för att minska risken att drabbas av magsjuka eller vinterkräksjuka:

 • Tvätta händerna regelbundet med tvål och varmt vatten, särskilt före matlagning och efter användning av toaletten.

 • Använd handdesinfektionsmedel när du inte har tillgång till tvål och vatten.

 • Undvik att äta rått eller opastöriserat kött, fisk eller mejeriprodukter.

 • Förvara mat säkert genom att hålla den vid rätt temperatur och undvika korskontaminering.

 • Undvik att dela personliga föremål som glas, bestick och handdukar med andra människor.

Om du redan lider av magsjuka eller vinterkräksjuka finns det också några steg du kan ta för att hjälpa till att lindra symtomen:

 • Drick mycket vätska för att undvika uttorkning. Vatten, sportdrycker eller buljong är bra alternativ.

Symtom på kräkningar och illamående

Kräkningar och illamående är vanliga besvär som kan uppstå av olika anledningar. Det kan vara en reaktion på matförgiftning, en sjukdom eller graviditet. Här kommer några vanliga symtom att hålla utkik efter.

Vanliga symtom på kräkningar och illamående

 • Kräks: När kroppen vill göra sig av med oönskat innehåll i magen aktiveras kräkreflexen. Detta leder till att man tvingas kräkas.

 • Illamående: Obehagskänslor i magtrakten som ofta föregår kräkningar.

 • Diarréer: En annan vanlig följd av matförgiftning eller sjukdomar som orsakar illamående och kräkningar.

 • Feber: Kroppstemperaturen stiger när kroppen kämpar mot infektioner och sjukdomar.

Hur lång tid det kan ta innan symtomen uppstår efter exponering för en sjukdom eller toxin

Tiden det tar för symtomen att visa sig varierar beroende på vilken sjukdom eller toxin man har utsatts för. Vissa symptom kan uppstå bara några timmar efter exponering, medan andra tar flera dagar att utvecklas. Till exempel kan matförgiftningssymptom dyka upp så snabbt som två timmar efter intag av smittad mat, men det kan också ta upp till två dagar.

Andra relaterade symtom som kan följa med kräkningar

 • Vätskebrist: När man kräks eller har diarré förlorar kroppen mycket vätska, vilket kan leda till uttorkning.

 • Snabeln: En annan vanlig följd av illamående och kräkningar är irritation i snabeln (struphuvudet), vilket kan orsaka hosta och heshet.

 • Urinproblem: Om man blir uttorkad på grund av kräkningar och diarréer kan det påverka urinproduktionen. Detta kan resultera i mörkfärgad urin eller minskad urinproduktion.

Kräkningar och illamående är vanliga symptom på sjukdomar som orsakas av bakterier eller virus.

Behandling av kräkningar och illamående

Hembehandlingstips för att lindra symtomen

Illamående och kräkningar kan vara mycket obehagliga, men det finns några saker du kan göra hemma för att lindra symtomen. Här är några tips:

 • Drick mycket vatten eller annan vätska för att undvika uttorkning.

 • Undvik fet mat, kryddig mat och stora måltider som kan förvärra illamåendet.

 • Försök att äta små portioner under dagen istället för tre stora måltider.

 • Tugga långsamt och välja lätt smältbara livsmedel såsom frukter, grönsaker, ris och kyckling.

När man ska söka medicinsk hjälp vid allvarligare fall av kräkningar

I de flesta fall är kräkningar och illamående inte allvarliga. Men om du upplever någon av följande symtom ska du söka medicinsk hjälp direkt:

Mediciner som kan användas för att behandla illamående

Om dina symtom är allvarliga eller inte går över efter ett par dagar med hembehandling kan din läkare ordinera medicinering. Det finns flera olika typer av läkemedel som kan användas för att behandla illamående, inklusive:

 • Antihistaminer som kan hjälpa till att minska illamåendet.

 • Antiemetika som är specifikt utformade för att behandla kräkningar och illamående.

 • Antibiotika om din läkare misstänker en bakteriell infektion som orsakar dina symtom.

Sammanfattning

Kräkningar och illamående kan vara mycket obehagliga, men det finns saker du kan göra hemma för att lindra symtomen. Om dina symtom är allvarliga eller inte går över efter ett par dagar med hembehandling ska du söka medicinsk hjälp direkt. Din läkare kan ordinera medicinering för att hjälpa till att behandla dina symtom. Oavsett vad är det viktigt att du tar hand om dig själv när du lider av kräkningar och illamående, dricker mycket vätskor och undviker fet mat tills du känner dig bättre.

Hur man skyddar sig mot vinterkräksjuka

Vikten av god handhygien för att undvika spridning av viruset

Vinterkräksjuka är en virussjukdom som sprids lätt från människor till människor. En av de bästa sätten att skydda dig själv och andra från att smittas är genom god handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, speciellt efter att ha varit i kontakt med någon som har sjukdomen eller efter ett besök på offentliga platser.

Här är några tips för att upprätthålla god handhygien:

 • Tvätta händerna i minst 20 sekunder.

 • Använd en pappershandduk eller en ren handduk för att torka händerna.

 • Undvik att röra vid ansiktet, speciellt munnen, näsan och ögonen.

 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

Rengöringstips för att minska risken för infektion

Förutom god handhygien kan du också minska risken för infektion genom rengöring av ytor som ofta berörs. Här är några tips:

 • Rengör skärbrädor och knivar noggrant med varmt tvålvatten efter användning.

 • Desinficera dina toaletter regelbundet med blekmedel eller annat desinfektionsmedel.

 • Tvätta kläder, sängkläder och handdukar regelbundet i varmt vatten.

Vilka livsmedel man bör undvika under högriskperioder

Vinterkräksjuka kan spridas genom födan som är kontaminerad med viruset. Det finns vissa typer av livsmedel som du bör undvika under högriskperioder. Dessa inkluderar:

 • Färsk frukt och grönsaker som inte har sköljts ordentligt.

 • Råa eller delvis tillagade köttprodukter.

 • Obehandlat vatten eller vätskor från växten eller djur.

 • Mat från bufféer där livsmedel kan ha blivit kontaminerade.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på hur maten förvaras och hanteras. Här är några tips:

 • Förvara mat i kylskåp eller frys vid rätt temperatur.

 • Använd olika redskap och skärbrädor för att hantera köttprodukter och andra livsmedel.

När ska man söka vård för kräkningar och illamående?

Tecken på allvarliga komplikationer som kan följa med konstant kräkning

Kräkningar och illamående är vanliga symtom vid olika sjukdomar, men det är viktigt att veta när dessa symtom kan vara tecken på allvarligare hälsoproblem. Om du lider av frekventa eller långvariga kräkningar kan detta leda till uttorkning, vilket i sin tur kan orsaka andra hälsoproblem såsom svaghet, yrsel och hjärtrytmstörningar.

En annan allvarlig komplikation som kan uppstå vid konstant kräkning är aspiration. Detta sker när mat eller dryck kommer ner i lungorna istället för ned i magen. Aspiration kan leda till infektioner i lungorna eller andningsproblem.

Om du upplever något av dessa symtom bör du söka medicinsk hjälp omedelbart:

 • Blod i kräket

 • Kraftig buksmärta

 • Svårigheter att svälja

 • Hög feber

 • Yrsel och förvirring

 • Andnöd

Vilka grupper av människor som är mer benägna att utveckla allvarliga symtom

Äldre personer, spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar löper större risk att drabbas av allvarliga hälsoproblem på grund av kräkningar och illamående. Äldre personer har ofta en nedsatt förmåga att reglera vätskebalansen i kroppen och kan därför lättare drabbas av uttorkning. Spädbarn har ännu inte utvecklat ett fullständigt immunförsvar, vilket gör dem mer mottagliga för infektioner.

Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel personer som genomgår cancerbehandling eller personer med HIV/AIDS, löper också större risk att drabbas av allvarligare hälsoproblem på grund av kräkningar och illamående. Dessa personer bör söka medicinsk hjälp så snart de upplever dessa symtom.

När man ska söka medicinsk hjälp för barn som lider av kräkningar och illamående

Barn är särskilt utsatta för komplikationer på grund av kräkningar och illamående eftersom deras kroppar är mindre och mer känsliga.

Varför spyr man? Bibblan svarar

Kroppens reaktion på sjukdomar och toxin

Kräkningar är kroppens sätt att bli av med skadliga ämnen. När vi blir sjuka eller utsätts för gifter, kan kroppen reagera genom att få oss att kräkas. Detta är en naturlig försvarsreaktion som hjälper oss att bli av med det som skadar oss.

Vanliga orsaker till kräkningar och illamående

Illamående och kräkningar kan ha många olika orsaker. En vanlig anledning är matförgiftning, där bakterier eller virus i maten får magen att vrida sig och leda till kräkningar. Andra orsaker kan vara migrän, graviditet, läkemedel eller alkoholintag.

Hur hjärnan kontrollerar kräkningsreflexen

Kräkningsreflexen styrs av hjärnan och aktiveras när den uppfattar ett hot mot kroppen. Signalerna går från mag-tarmkanalen till det så kallade kräkningscentrumet i hjärnstammen. Därifrån skickas signaler till musklerna i mage och diafragma för att utlösa kräkningen.

Exempel på hur man kan undvika illamående och kräkningar

Det finns flera sätt att undvika illamående och kräkningar:

 • Tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner.

 • Undvik mat som ser konstig ut eller har passerat sitt bäst-före-datum.

 • Ät långsamt och tugga maten ordentligt för att minska risken för att få i sig stora bitar som kan fastna i halsen.

 • Drick tillräckligt med vatten för att undvika uttorkning.

Vad man bör göra om ens barn kräks

Om ditt barn kräks, är det viktigt att du håller koll på hur ofta det händer och hur mycket som kommer upp. Om ditt barn fortsätter att kräkas under flera timmar eller inte kan behålla vätska, bör du kontakta en läkare. Det kan också vara bra att försöka lugna ner ditt barn genom att ge dem något lätt smältbart, som frukt eller frön.

Sambandet mellan mat och illamående

Mat kan vara en vanlig orsak till illamående och kräkningar.

Avslutning av kräkning – Orsak, symptom och behandling

Kräkningar och illamående kan bero på flera faktorer som magsjuka eller vinterkräksjuka. Symptomen kan inkludera magont, diarré och feber. Behandlingen varierar beroende på orsaken till kräkningarna, men det är viktigt att dricka mycket vätska för att undvika uttorkning.

För att skydda sig mot vinterkräksjuka är det viktigt att tvätta händerna regelbundet och undvika kontakt med personer som har sjukdomen. Om du upplever symtom på kräkningar och illamående bör du söka vård om symptomen inte går över efter ett par dagar.

Varför spyr man? Det kan bero på flera orsaker som matförgiftning, virusinfektioner eller överkonsumtion av alkohol. Det är viktigt att ta hand om sig själv genom att äta hälsosamt, motionera regelbundet och undvika överdriven alkoholkonsumtion.

Vanliga frågor:

1. Vad ska jag göra om jag upplever symtom på kräkningar?

Om du upplever symtom på kräkningar bör du dricka mycket vätska för att undvika uttorkning. Sök vård om symptomen inte går över efter ett par dagar.

2. Hur skyddar jag mig mot vinterkräksjuka?

För att skydda dig mot vinterkräksjuka är det viktigt att tvätta händerna regelbundet och undvika kontakt med personer som har sjukdomen.

3. Vad orsakar kräkningar och illamående?

Kräkningar och illamående kan bero på flera faktorer som matförgiftning, virusinfektioner eller överkonsumtion av alkohol.

4. Vilken behandling finns för kräkningar och illamående?

Behandlingen varierar beroende på orsaken till kräkningarna, men det är viktigt att dricka mycket vätska för att undvika uttorkning.

5. När ska jag söka vård för kräkningar och illamående?

Du bör söka vård om symptomen inte går över efter ett par dagar.

6. Hur kan jag undvika att bli sjuk av vinterkräksjuka?

För att undvika att bli sjuk av vinterkräksjuka är det viktigt att tvätta händerna regelbundet och undvika kontakt med personer som har sjukdomen.

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se