Olika typer av kassaskåp

En del som aldrig haft ett kassaskåp eller ens letat seriöst efter ett tror att alla kassaskåp som säljs på den svenska marknaden är likadana. Det stämmer dock inte. Istället har olika personer som skaffar kassaskåp väldigt olika behov, vilket också gjort att det numera finns flera olika typer av kassaskåp att välja mellan. Några av de mest populära varianterna är bland annat:

Dokumentskåp, som är särskilda kassaskåp där det är tänkt att man ska ha olika viktiga dokument.

Datamediaskåp, som är anpassade för förvaring av datamedia, som skivor, filmer, negativ och så vidare. Anpassningen kan ha gjorts på flera olika sätt.

Säkerhetsskåp, som är tänkt att användas för särskilt stöldbegärliga saker, som kontanter, smycken, guldtackor, nycklar, elektronik och så vidare. Är svårare än andra kassaskåp att bryta sig in i, och ta med sig. Kan även kallas för stöldskyddsskåp.Vapenskåp, som är tänkta för vapen av olika slag, så att icke tillbehöriga personer inte kan komma åt dem. Även ammunition bör förvaras i vapenskåpen.

Serverskåp, där man kan ställa en server som det är viktigt att skydda. Vanligt framför allt bland företag, men det finns privatpersoner som skaffar denna typ av kassaskåp också.

Nyckelskåp, som i regel är lite mindre än andra kassaskåp till storleken, men minst lika säkra. Här kan man hänga nycklar som man vill förhindra att man blir av med.

Olika sorters kassaskåp

Många av dessa kassaskåp kan dessutom fås i olika storlekar. Det kan även skilja om kassaskåpet endast är inbrottssäkert eller även brandskyddat, dvs. skyddat mot bränder och höga temperaturer, och därmed klarar sig även om det börjar brinna där hemma. Ska man köpa ett av dessa kassaskåp kan man därför inte bara titta på beteckningen, utan även på detaljerna för skåpet det gäller.

Vilket kassaskåp är då bäst?
Som du kanske redan klurat ut baserat på beskrivningarna ovan beror detta i allra högsta grad på användningsområdet för kassaskåpet, samt vad det är du ska ha i det, men även var du kommer att ställa ditt kassaskåp. Det är därför svårt att ge ett generellt svar på detta, utan var och en måste avgöra själv vad det är som passar bäst.