Introduktion till menstruation

Visste du att varje månad genomgår kvinnor en naturlig process kallad menstruation? Men vad är egentligen menstruation och varför får man det?

Menstruationen är en del av kvinnans reproduktiva system och innebär att livmodern förbereder sig för en eventuell graviditet. Om befruktning inte sker, stöts livmoderslemhinnan ut ur kroppen i form av blod och andra vätskor under några dagar varje månad.

Vanligtvis börjar flickor få sin första menstruation mellan 11-14 års ålder, men det kan också ske tidigare eller senare än så. Menstruationscykeln varierar från person till person, men ligger vanligtvis på cirka 28 dagar. Under puberteten kan cykeln vara oregelbunden och under förklimakteriet och klimakteriet upphör den helt.

Det finns olika metoder som kan användas för att hantera menstruationen, såsom tamponger och bindor samt preventivmedel i form av tabletter. Om du har frågor om din menstruation eller behöver råd kan du vända dig till exempelvis ungdomsmottagningen eller gynekologen.

Så nästa gång du undrar över varför du får mens eller undrar över något annat relaterat till din menscykel, tveka inte att söka svar!

Vad är menstruation och varför får man det?

Biologiska faktorer som påverkar menstruationen

Mensuration är en naturlig process som sker i livmodern hos personer som har förmågan att bli gravida. Varje månad förbereder sig kroppen för en eventuell graviditet genom att bygga upp slemhinnor i livmodern. Om ingen befruktning sker, stöts dessa slemhinnor ut ur kroppen tillsammans med blod och andra vätskor. Denna process kallas menstruation.

Menstruationen styrs av flera biologiska faktorer, inklusive hormonerna östrogen och progesteron. Östrogen produceras främst av äggstockarna och hjälper till att bygga upp slemhinnorna i livmodern inför en eventuell graviditet. Progesteron produceras också av äggstockarna och hjälper till att upprätthålla slemhinnornas tjocklek om en befruktning skulle ske.

Skillnader mellan mens och ägglossning

Ägglossningen är den tidpunkt då ett moget ägg släpps från äggstocken och kan befruktas av spermier. Ägglossningen sker vanligtvis ungefär två veckor efter första dagen av senaste menstruationsperioden.

Skillnaden mellan mensuration och ägglossning är att mensuration är själva processen där livmoderslemhinnorna stöts ut ur kroppen medan ägglossningen innebär frisläppandet av ett moget ägg från äggstockarna.

Varför vissa personer inte får mens

Det finns flera anledningar till varför vissa personer inte får mens. En av de vanligaste orsakerna är graviditet. Under en graviditet stannar menstruationen helt och hållet.

En annan orsak kan vara hormonella obalanser, som polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). PCOS är en vanlig hormonell sjukdom som påverkar äggstockarna och kan leda till oregelbunden menstruation eller utebliven mens.

Viktminskning och överträning kan också påverka menstruationscykeln negativt. När kroppen inte får tillräckligt med näring eller energi, kan det leda till att hormonnivåerna förändras och därmed påverka menstruationen.

Slutligen kan ålder också spela en roll i menstruationscykeln.

Hormonella förändringar under menstruationscykeln

Östrogen och progesterons roll i cykeln

Menscykeln är en komplex process som styrs av hormoner. Två viktiga hormoner som spelar en central roll i menstruationscykeln är östrogen och progesteron. Östrogenet produceras främst av äggstockarna och har en avgörande roll i tillväxten av äggblåsan och tjockleken på livmoderslemhinnan. Under den första halvan av cykeln, när östrogennivåerna är höga, stimuleras hypofysen att producera follikelstimulerande hormon (FSH), vilket får äggen att mogna.

När ägget mognat tillräckligt mycket släpps det från äggstocken i en process som kallas ägglossning. Efter detta tar progesteronnivåerna över och styr resten av cykeln. Progesteronet produceras främst av corpus luteum, som bildas från den tomma äggblåsan efter att ett ägg har släppts.

FSH och LH hormoner i cykeln

Som nämnts tidigare stimulerar FSH hypofysen att producera östrogen, vilket leder till tillväxt av livmoderslemhinnan och förbereder kroppen för graviditet. Luteiniserande hormon (LH) är också viktigt under menstruationscykeln då det hjälper till att utlösa ägglossningen genom att signalera till ovariet när det är dags att släppa ett ägg.

Hormonella obalanser som kan påverka cykeln

Det är vanligt att hormonella obalanser uppstår under menstruationscykeln, vilket kan leda till olika problem. En av de vanligaste orsakerna till oregelbunden menscykel är polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), vilket innebär att äggstockarna producerar för mycket av manliga könshormoner. Detta kan leda till cystor på äggstockarna och oregelbunden ägglossning.

En annan hormonell obalans som kan påverka menstruationscykeln är hypotyreos, en sjukdom där sköldkörteln inte fungerar ordentligt och inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormoner. Detta kan leda till oregelbunden menstruation och andra symtom som trötthet, viktökning och depression.

Faserna i menstruationscykeln och hur de påverkar kroppen

Follikelfasens längd och dess effekter på kroppen

Follikelfasen är den första fasen i menstruationscykeln. Under denna fas börjar äggstockarna producera östrogen, vilket stimulerar tillväxten av folliklar som innehåller ägg. Folliklarna mognar och konkurrerar om att bli det dominerande follikeln som kommer att släppa ett moget ägg vid ägglossningen.

Follikelfasen varierar mellan kvinnor men räknas normalt från första dagen av menstruationen till dagen innan ägglossning. Denna fas kan vara kort eller lång beroende på individuella faktorer såsom hormonnivåer, stressnivåer och hälsa.

Under follikelfasen kan kroppens östrogennivåer påverka humöret genom att orsaka irritabilitet eller trötthet. Detta beror på att östrogen har en inverkan på hjärnan och nervsystemet.

Ägglossningsfasens betydelse för befruktning

Ägglossningsfasen är när en kvinna släpper ett moget ägg från en av sina äggstockar. Detta sker vanligtvis mitt i cykeln, cirka 14 dagar efter föregående menstruation. Vid befruktning av detta ägg med spermier kan graviditet uppstå.

Även om denna fas endast varar några dagar är den avgörande för möjligheten till befruktning och graviditet. Under denna fas kan kroppen också uppleva symtom som ökad sexlust, mild smärta eller obehag i nedre delen av magen.

Lutealfasens effekter på kroppen vid utebliven graviditet

Lutealfasen är den sista fasen i menstruationscykeln och börjar efter ägglossningen. Under denna fas producerar äggstockarna progesteron vilket hjälper till att förbereda livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet.

Om befruktning inte inträffar under lutealfasen kommer nivåerna av östrogen och progesteron att sjunka, vilket resulterar i att livmoderslemhinnan stöts ut ur kroppen som en menstruation. Denna process markerar slutet på cykeln och starten på nästa.

Orsaker till försenad mens

Att mensen kommer regelbundet är en viktig del av kvinnors hälsa. Men ibland kan det hända att mensen inte dyker upp när den ska, vilket kan orsaka oro och stress. Här är några vanliga orsaker till varför mensen kan bli försenad.

Stress som en vanlig orsak till förseningar

Stress kan påverka hormonerna i kroppen och störa den normala menstruationscykeln. När du är under mycket stress producerar kroppen mer kortisol, ett hormon som kan störa produktionen av östrogen och progesteron – de hormoner som styr din menstruationscykel. Detta kan leda till att mensen blir sen eller uteblir helt.

För att undvika stressrelaterade problem med din menscykel, försök att minska stressnivåerna i ditt liv genom att göra saker som lugnar dig ner, till exempel yoga eller meditation.

Sjukdomar eller mediciner som kan störa cykeln

Vissa sjukdomar eller mediciner kan också störa din menstruationscykel och leda till en försening. Till exempel:

 • Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS): En vanlig hormonell obalans hos kvinnor som ofta orsakar oregelbundenhet i menstruationscykeln.

 • Sköldkörtelsjukdom: Över- eller underproduktion av sköldkörtelhormoner kan påverka ägglossningen och därmed menstruationscykeln.

 • P-piller: Vissa kvinnor kan uppleva en försening av mensen när de slutar ta p-piller eller byter till ett annat märke.

Om du misstänker att en sjukdom eller medicin kan vara orsaken till din försenade mens, kontakta din läkare för råd.

Viktökning eller viktnedgångs inverkan på mensen

Viktökning och viktnedgång kan också påverka menstruationscykeln. Om du går upp eller ner i vikt snabbt, kan det störa hormonnivåerna i kroppen och därmed leda till en försening av mensen.

För att undvika problem med din menstruationscykel, se till att hålla en hälsosam vikt genom regelbunden träning och en balanserad kost. Undvik extrema dieter som kan leda till snabba viktminskningar eller -ökningar.

Vanliga symtom under menstruationscykeln

Smärta relaterade till PMS-symptom

Många kvinnor upplever smärta i samband med sin menstruationscykel. Denna smärta kan uppstå på grund av PMS (premenstruellt syndrom) och kan vara allt från lindriga kramper till svårare smärtor som påverkar daglig verksamhet. Smärtan kan kännas i nedre delen av magen eller ryggen.

För att lindra smärtan finns det flera alternativ, inklusive:

 • Värmedyna – Att applicera värme på det drabbade området kan hjälpa till att minska smärtan.

 • Smärtlindrande medicin – Ibuprofen och naproxen är vanliga receptfria läkemedel som används för att lindra menstruationssmärta.

 • Avslappningstekniker – Yoga, meditation och djupandning kan hjälpa till att minska stressnivåerna och därmed även minska smärtan.

Blödningsmängder under mensen

Mängden blödningar under menscykeln varierar från kvinna till kvinna. Det är dock viktigt att hålla koll på eventuella förändringar i mängden blödningar, då detta kan vara ett tecken på andra problem såsom mellanblödningar eller myom (muskelknutor).

Normalt sett varar en menscykel mellan tre och sju dagar med en genomsnittlig blödningsmängd på 30-40 milliliter per dag. Om du märker av en kraftigare eller längre blödning än vanligt kan det vara värt att kontakta en läkare.

Humörsvängningar kopplade till hormonella förändringar

Hormonella förändringar under menstruationscykeln kan påverka humöret hos många kvinnor. Det är inte ovanligt att uppleva humörsvängningar, nedstämdhet och irritabilitet i samband med PMS.

För att hantera dessa humörsvängningar finns det flera alternativ, inklusive:

 • Motion – Att röra på sig regelbundet kan hjälpa till att minska stressnivåerna och därmed även minska risken för humörsvängningar.

 • Kostförändringar – Att äta en hälsosam kost med mycket frukt och grönsaker kan bidra till bättre hormonbalans och därmed också minska risken för humörsvängningar.

Hur man kan hantera PMS-symtom

Livsstilsförändringar som kan hjälpa mot symptom

Premenstruellt syndrom, eller PMS, är ett vanligt tillstånd som påverkar många kvinnor. Det kan orsaka en rad olika fysiska och känslomässiga symtom som huvudvärk, irritabilitet och trötthet. Men det finns sätt att hantera dessa symptom och minska deras påverkan på din dagliga rutin.

En av de mest effektiva sakerna du kan göra för att lindra PMS-symtom är att göra livsstilsförändringar. Här är några förslag:

 • Ät en balanserad kost: En hälsosam kost med mycket frukt, grönsaker och fullkorn kan bidra till att minska inflammation i kroppen och förbättra hormonbalansen.

 • Träna regelbundet: Regelbunden motion kan hjälpa till att minska stressnivåerna i kroppen och öka produktionen av endorfiner – naturliga smärtlindrare.

 • Sömn: Försök att få minst 7 timmars sömn varje natt. Att sova ordentligt kommer inte bara hjälpa dig att känna dig mer utvilad, utan också bidra till att hålla dina hormoner i balans.

 • Minska stress: Stress har visat sig vara en stor faktor när det gäller PMS-symptom. Försök hitta sätt att slappna av såsom meditation eller yoga.

Medicinska behandlingar för svårare symptom

Om livsstilsförändringar inte hjälper tillräckligt finns det medicinska behandlingar som kan användas för att lindra svårare PMS-symptom. Här är några alternativ:

 • Hormonella preventivmedel: Hormonella preventivmedel såsom p-piller kan hjälpa till att reglera hormonerna i kroppen och minska symtomen.

 • Antidepressiva medel: Vissa antidepressiva medel har visat sig vara effektiva vid behandling av PMS-symtom, särskilt när det gäller humörsvängningar och irritabilitet.

 • Smärtstillande medel: Om du upplever smärta under din menstruationscykel kan receptfria smärtstillande medel som ibuprofen eller naproxen hjälpa.

Sammanfattning och slutsats

Menstruation är en naturlig del av kvinnokroppens reproduktiva system. Under menstruationscykeln sker hormonella förändringar som påverkar kroppen på olika sätt. Det finns flera faktorer som kan orsaka försenad mens, och vanliga symtom under cykeln inkluderar humörsvängningar, buksmärta och trötthet.

För att hantera PMS-symtom kan man prova olika metoder såsom träning, kostförändringar eller avslappningsövningar. Det är viktigt att lyssna på sin kropp och söka hjälp om symtomen blir alltför svåra att hantera.

I sammanfattning kan sägas att mens är en naturlig process i kvinnokroppen som kan ha både positiva och negativa effekter på hälsan. Genom att förstå de olika faserna i menstruationscykeln och hur de påverkar kroppen, kan man lära sig att hantera sina symtom på ett mer effektivt sätt.

Vanliga frågor om menstruation

Vad ska jag göra om min mens är försenad?

Om din mens är försenad kan det bero på flera faktorer såsom stress, sjukdom eller graviditet. Om du misstänker graviditet bör du ta ett graviditetstest. Om testet visar negativt resultat och mensen inte kommer inom några veckor bör du kontakta din läkare.

Kan jag träna under min menstruationscykel?

Ja, det går bra att träna under menstruationen men det kan vara bra att anpassa träningen efter hur du mår. Vissa kvinnor känner sig tröttare och har mindre energi under menstruationen, medan andra inte påverkas alls.

Vilka typer av preventivmedel kan hjälpa till att reglera menstruationscykeln?

Vissa preventivmedel såsom p-piller eller hormonspiral kan hjälpa till att reglera menstruationscykeln och minska symtom som PMS eller smärtsamma mensvärkar. Det är viktigt att diskutera olika alternativ med din läkare för att hitta den bästa lösningen för dig.

Hur kan jag hantera PMS-symtom på ett naturligt sätt?

Det finns flera sätt att hantera PMS-symtom på ett naturligt sätt såsom kostförändringar, örtteer eller avslappningsövningar. Det är viktigt att lyssna på sin kropp och prova olika metoder för att hitta vad som fungerar bäst för just dig.

Varför är min mens oregelbunden?

Oregelbunden mens kan bero på flera faktorer såsom stress, sjukdom eller hormonella obalanser. Om din mens är oregelbunden under en längre period bör du kontakta din läkare för vidare undersökning och behandling.

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se