Introduktion till artros

Visste du att artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige? Men varför får man artros och hur påverkar det livskvaliteten? Artros är en sjukdom som påverkar lederna och dess uppbyggnad. Det kan orsaka ömhet och smärta, vilket kan leda till begränsningar i vardagen. Vanligtvis drabbas höft- och knäleder av artros, men det kan även förekomma i andra leder.

Diagnosen artros ställs oftast genom röntgenbilder eller genom att undersöka lederna fysiskt. Sekundär artros kan uppstå efter en skada eller inflammation i leden. Men visste du att det finns möjlighet att lära sig mer om sjukdomen genom så kallade “artrosskolor”? Dessa platser erbjuder kunskap om artrosen samt råd för hur man kan hantera perioder med ökad smärta.

Ärftlighet spelar också en roll när det kommer till risken för att utveckla höftledsartros. Men oavsett vad som orsakar sjukdomen finns det möjligheter för behandling och lindring av symtom. Genom att öka kunskapen om artros och dess effekter på lederna kan man ta kontroll över sin hälsa och livskvalitet.

Vad är artros och varför får man det?

Definition av artros

Artros, eller osteoartrit som det också kallas, är en sjukdom som påverkar lederna. Det innebär att brosket i lederna gradvis bryts ner vilket leder till smärta, stelhet och minskad rörlighet. Artros kan drabba alla leder i kroppen men vanligast är det i knän, höfter och händer.

Skillnad mellan primär och sekundär artros

Primär artros uppstår utan någon uppenbar anledning medan sekundär artros orsakas av en skada eller sjukdom som har påverkat leden. Till exempel kan en tidigare skada på knät leda till att man utvecklar artros där senare i livet.

Riskfaktorer för att utveckla artros

Det finns flera faktorer som ökar risken för att utveckla artros:

 • Ålder: Risken ökar ju äldre man blir.

 • Kön: Kvinnor löper större risk än män.

 • Övervikt: Ökad belastning på lederna kan bidra till att brosket bryts ner snabbare.

 • Tidigare skador: Skador på leder kan öka risken för att utveckla artros senare i livet.

 • Genetik: Vissa personer har en genetisk predisposition för att utveckla artros.

Vanliga missuppfattningar om orsakerna till artros

Det finns många missuppfattningar om vad som orsakar artros. Här är några vanliga:

 • Artros orsakas inte av att man “använder upp” leden.

 • Att knäcka fingrarna leder inte till artros.

 • Kosttillskott som glukosamin och kondroitin har visat sig vara ineffektiva för att förebygga eller behandla artros.

Det är viktigt att förstå vad som faktiskt orsakar artros för att kunna ta rätt åtgärder för att förebygga och behandla sjukdomen. Genom att undvika riskfaktorer som övervikt och tidigare skador, samt genom regelbunden träning som stärker musklerna runt lederna, kan man minska risken för att drabbas av artros eller lindra symtomen om man redan har sjukdomen.

Symtom på artros – fingrar, höft och knä

Artros är en vanlig sjukdom som orsakar smärta och stelhet i lederna. Det kan påverka alla leder i kroppen, men det är vanligast i höfterna, knäna och fingrarna. I denna artikel kommer vi att titta närmare på symtomen vid artros i dessa områden.

Vanliga symtom vid fingerartros

Fingerartros är den vanligaste formen av artros och drabbar oftast äldre människor. De första tecknen på fingerartros inkluderar smärta och stelhet i fingrarna, särskilt efter att ha använt dem under en längre tid. Andra vanliga symtom inkluderar:

 • Svullnad runt lederna

 • Nedsatt rörlighet

 • Knäppningar eller krossande ljud när du rör på fingrarna

 • Felställningar av fingrarna

Om du misstänker att du har fingerartros bör du söka hjälp från en sjukgymnast eller läkare så snart som möjligt.

Symtom vid höftartros inklusive smärta och stelhet i ljumsken eller låret

Höftartros är också vanligt förekommande bland äldre människor. Det kan orsaka smärta och stelhet i höften, vilket kan göra det svårt att gå eller sitta under längre perioder. Andra vanliga symtom inkluderar:

 • Smärta som strålar ut till ljumsken eller låret

 • Svårigheter att röra höften

 • En känsla av stelhet eller trängsel i höftleden

Om du upplever några av dessa symtom kan det vara en god idé att söka hjälp från en läkare eller sjukgymnast. De kan ge dig råd om hur du kan hantera smärtan och förbättra din rörlighet.

Symtom vid knäartos inklusive svullnad, smärta och begränsad rörlighet

Knäartros är också vanligt förekommande bland äldre människor. Det kan orsaka smärta, svullnad och begränsad rörlighet i knät.

Orsaker till artros – ålder, övervikt, skador etc.

Åldersrelaterade förändringar i lederna som kan leda till artos

Artros är en ledsjukdom som ofta påverkar äldre människor. Detta beror på att våra leder genomgår naturliga åldersrelaterade förändringar som kan leda till artros. Med tiden förlorar brosket i lederna sin elasticitet och blir tunnare vilket resulterar i smärta och stelhet. Ju fler år man har på nacken desto högre risk finns det för att utveckla sjukdomen.

Betydelsen av genetik i utvecklingen av artos

Även om det är vanligare att äldre personer drabbas av artros så kan sjukdomen även drabba yngre personer. Genetiken spelar också en stor roll när det kommer till utvecklingen av sjukdomen. Om någon i familjen har haft artros ökar risken för att man själv ska få besvär med lederna.

Skador som kan öka risken för att utveckla ledproblem senare i livet

Korsbandsskador eller andra allvarliga skador på lederna kan öka risken för att man senare i livet ska drabbas av artros. Detta beror på att skadorna kan orsaka permanenta skador på broskvävnaden vilket sedan leder till smärta och stelhet.

Överviktens inverkan på ledernas hälsa

Övervikt är en annan faktor som kan öka risken för att utveckla artros. Övervikt innebär en extra belastning på lederna vilket kan leda till slitage och skador på brosket. Det är viktigt att ha en hälsosam vikt för att minska risken för sjukdomen.

Levnadsvanor och andra riskfaktorer

Artros är en sjukdom som kan drabba vem som helst men det finns några saker man kan göra för att minska risken. Att hålla sig aktiv och träna regelbundet är ett bra sätt att förebygga sjukdomen. Rökning och alkohol kan också öka risken för artros så det är viktigt att undvika dessa vanor.

Biverkningar av behandlingar

Det finns flera olika behandlingsalternativ för artros men alla har sina biverkningar. Vissa mediciner kan orsaka magbesvär eller andra obehagliga biverkningar.

Behandla artros med rörelse och träning

Träningsformer som kan hjälpa lindra smärta vid artrit

Artros är en sjukdom som påverkar lederna och kan orsaka smärta och stelhet. Men det finns sätt att lindra dessa symptom, och en av de bästa metoderna är genom fysisk aktivitet. Det finns flera träningsformer som kan hjälpa till att minska smärtan vid artros, inklusive:

 • Gång: Att promenera regelbundet kan bidra till att förbättra den allmänna hälsan samtidigt som det stärker musklerna runt lederna.

 • Cykling: Cykling är en låg belastningsform av träning som kan hjälpa till att öka rörligheten i leder utan att orsaka extra stress.

 • Simning: Simning ger ett lågt tryck på lederna vilket gör det idealiskt för personer med artros. Det kan också hjälpa till att öka flexibiliteten och styrkan i musklerna.

Hur motion kan bidra till att bibehålla en hälsosam vikt vilket minskar belastningen på lederna

Att hålla en hälsosam vikt är avgörande för personer med artros eftersom övervikt eller fetma kan öka trycket på lederna. Genom regelbunden motion kan man bibehålla en hälsosam vikt samtidigt som det minskar belastningen på leder.

Vikten av att hitta en träningsform som passar ens individuella behov samt begränsningar

Det är viktigt att hitta en träningsform som passar ens individuella behov och begränsningar. Att arbeta med en fysioterapeut eller arbetsterapeut kan vara till stor hjälp för att hitta rätt träningsprogram. Fysioterapeuten kan hjälpa till att utveckla övningar som är anpassade efter personens specifika behov, medan arbetsterapeuten kan rekommendera lämpliga redskap och behandlingar.

Förslag på övningar som kan hjälpa till att förbättra rörligheten och styrkan i leder

Att genomföra regelbundna övningar kan bidra till att förbättra rörligheten och styrkan i leder. Här är några exempel på övningar som kan vara effektiva:

 • Knälyft: Stående upp, lyft ett knä så högt du kan mot bröstet.

Undersökningar och behandlingar vid artros – medicinering, fysioterapi, operation

Vanliga läkemedel som används för att lindra smärta vid artrit

Artros är en sjukdom som uppstår när brosket i lederna bryts ned. Det kan leda till smärta och svårigheter att röra sig. För många patienter med artros är smärtan det mest besvärande symptomet. Därför är smärtlindring en viktig del av behandlingen.

Det finns flera olika typer av läkemedel som används för att lindra smärta vid artros. De vanligaste är:

 • Paracetamol: En mild smärtstillande medicin som kan hjälpa till att lindra milda till måttliga smärtor.

 • NSAID: Nonsteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan hjälpa till att minska inflammationen i lederna och därmed också minska smärtan. Ibuprofen, naproxen och diklofenak är exempel på NSAID-läkemedel.

 • Cox-hämmare: En annan typ av antiinflammatorisk medicin som kan hjälpa till att lindra smärta vid artros. Celecoxib är ett exempel på en cox-hämmande medicin.

Dessa läkemedel kan ha biverkningar, så det är viktigt att diskutera med sin läkare om vilken typ av medicinering som passar bäst för varje enskild patient.

Fysioterapins roll i behandlingen av artos inklusive olika tekniker som används

Fysioterapi är en viktig del av behandlingen vid artros. Det kan hjälpa till att förbättra rörligheten och minska smärtan i lederna. Fysioterapeuter kan använda flera olika tekniker för att behandla artros, inklusive:

 • Övningar: Särskilda övningar som syftar till att stärka musklerna runt de drabbade lederna kan hjälpa till att minska smärtan och förbättra rörligheten.

 • Manuell terapi: En form av fysisk terapi där fysioterapeuten använder sina händer för att manipulera muskler och leder. Detta kan hjälpa till att minska smärta och öka rörligheten.

 • Elektroterapi: Användning av elektriska impulser för att stimulera musklerna och minska smärta.

Förebyggande av artros – viktkontroll, motion etc.

Viktens inverkan på risken att utveckla artos

Artros är en sjukdom som drabbar lederna och kan orsaka smärta och funktionsnedsättning. En av de vanligaste faktorerna som ökar risken för att utveckla artros är övervikt. När man bär på för mycket kroppsvikt belastas lederna mer än vad de är byggda för, vilket kan leda till artrosförändringar. För personer som redan har artros kan övervikt också förvärra symtomen.

För att minska risken för artros är det därför viktigt att ha en hälsosam kroppsvikt. Detta kan uppnås genom regelbunden träning och en balanserad kosthållning.

Hur man kan minska risken genom regelbunden träning och fysisk aktivitet

Regelbunden träning och fysisk aktivitet är avgörande för att förebygga artros. Genom att stärka musklerna runt lederna minskar belastningen på själva leden, vilket minskar risken för artrosförändringar. Träning ökar också blodcirkulationen i lederna, vilket hjälper till att hålla dem friska.

Det finns många olika typer av träning som kan vara bra för ledernas hälsa, såsom promenader, cykling eller simning. Styrketräning är också viktig eftersom den hjälper till att stärka musklerna runt lederna. Det är dock viktigt att börja försiktigt och anpassa träningen efter egna förutsättningar, så att man inte överanstränger sig eller riskerar skador.

Betydelsen av en hälsosam kosthållning för ledernas hälsa

En hälsosam kosthållning kan också bidra till att förebygga artros. Genom att äta en balanserad kost med mycket frukt, grönsaker och fullkornsprodukter får kroppen de näringsämnen den behöver för att hålla lederna friska. Det är också viktigt att undvika processade livsmedel och mat med högt sockerinnehåll, eftersom detta kan öka inflammationen i kroppen.

Sammanfattning av “varför får man artros” – betydelsen av tidig diagnos och behandling

Artros är en sjukdom som kan drabba lederna i kroppen, särskilt fingrar, höft och knä. Ålder, övervikt, skador och genetiska faktorer är några orsaker till sjukdomen. Det är viktigt att söka tidig diagnos och behandling för att minska smärta och förbättra livskvaliteten.

Behandlingen av artros innefattar rörelse och träning samt medicinering, fysioterapi eller operation vid behov. Viktkontroll och motion kan också hjälpa till att förebygga artros.

Det finns flera symtom på artros, inklusive smärta, stelhet och svullnad i lederna. Om du upplever dessa symtom bör du söka läkarvård så snart som möjligt för att få en korrekt diagnos.

Förutom behandling är det viktigt att följa en hälsosam livsstil med regelbunden träning och en balanserad kost för att minska risken för artros.

Sök läkarvård om du misstänker att du har artros eller om du upplever smärta eller stelhet i lederna. Tidig diagnos och behandling kan göra stor skillnad för din hälsa och livskvalitet.

Vanliga frågor om Artros:

1. Kan man förebygga artros?

Ja, det finns flera sätt att förebygga artros inklusive viktkontroll, regelbunden träning och en balanserad kost.

2. Vilka är de vanligaste symtomen på artros?

De vanligaste symtomen på artros inkluderar smärta, stelhet och svullnad i lederna.

3. Hur behandlas artros?

Artros kan behandlas med rörelse och träning samt medicinering, fysioterapi eller operation vid behov.

4. Är artros ärftligt?

Ja, det finns en genetisk faktor som kan öka risken för att utveckla artros.

5. Kan man leva ett normalt liv med artros?

Ja, med tidig diagnos och behandling kan många människor fortsätta att leva ett normalt liv trots artros.

6. Vilken typ av läkare ska jag söka om jag misstänker att jag har artros?

Du bör söka en läkare specialiserad på ortopedi eller reumatologi för att få en korrekt diagnos och behandling av artros.

Genom att ta hand om din hälsa och söka tidig diagnos och behandling kan du minska smärta och förbättra livskvaliteten vid artros.

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se