Introduktion till Sömngång

Har du någonsin vaknat upp mitt i natten och upptäckt att du står på ett oväntat ställe, som till exempel köket eller balkongen? Du kanske lider av sömngång, en sömnstörning som drabbar många människor. Sömngång är ett tillstånd där en person går eller utför andra aktiviteter medan de sover.

Sömngång kan vara vanligt, särskilt hos barn, men det kan också vara ett tecken på sömnbrist eller andra underliggande medicinska tillstånd. Historiskt sett har sömngången fascinerat människor och det finns många exempel på det i konst och litteratur.

Om du själv lider av sömngång eller känner någon som gör det kan det vara svårt att hantera. Det finns dock rutiner och sätt att hjälpa dig själv eller dina nära och kära att hantera detta tillståndet. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad sömngången är, hur vanligt det är och vilka möjligheter som finns för hjälp och försök att minska dess effekter.

Keywords: sömngång, sängen, sömn, säng, gång, uppvaknanden, tillstånd, mardrömmar, närhet, exempel.

Vad är sömngång? Symptom och diagnos av sömngång:

Vanliga symptom på sömngång

Sömngång är en beteendestörning som kan drabba människor i alla åldrar. Det är ett tillstånd där personen går upp ur sängen och utför olika aktiviteter under icke-vakenhetstid, vanligtvis under den första tredjedelen av natten. Sömngången varar vanligtvis mellan 5-15 minuter men kan också vara längre.

Symptomen på sömngång inkluderar att personen:

 • Går eller vandrar runt i huset eller lägenheten

 • Utför komplexa handlingar som att laga mat, öppna dörrar eller fönster

 • Pratar, skriker eller gråter utan att vakna upp

 • Har minnesförlust om händelserna när de vaknar

Skillnaden mellan REM-sömn och icke-REM-sömn

Sömnen består av två huvudtyper: REM (Rapid Eye Movement) och icke-REM-sömn. Under icke-REM-sömnen går kroppen igenom fyra olika stadier av sömn, medan REM-sömn kännetecknas av snabb ögonrörelse, hög hjärnaktivitet och intensiva drömmar.

Sömngående inträffar vanligtvis under den djupa NREM-stadiet 3 eller 4, vilket gör det svårare för en person att vakna upp under handlingarna.

Diagnostiska kriterier för att fastställa sömnsjukdomar

Om du upplever sömnbesvär kan det vara en god idé att boka in ett besök hos en läkare eller sömnspecialist. För att diagnostisera sömngång och andra sömnsjukdomar används vanligtvis följande kriterier:

 • En detaljerad medicinsk historia, inklusive tidigare sjukdomar och medicinering som kan påverka din sömn.

 • En fysisk undersökning för att identifiera eventuella underliggande hälsoproblem som kan orsaka dina symtom.

 • Sömnlaboratorietester: Polysomnografi (PSG) används ofta för att övervaka hjärnaktivitet, andningsfunktion och muskelaktivitet under natten.

Sömngång är oftast inte farligt i sig själv, men det kan orsaka obehagliga situationer eller skador.

Orsaker till sömngång: Faktorer som utlöser sömngången:

Sömngång, även känd som somnambulism, är en parasomni-störning där personen utför vardagliga aktiviteter under sömnen. Detta kan inkludera allt från att gå runt i huset till att köra bil eller laga mat. Men vad orsakar denna störning? Här är några faktorer som kan utlösa sömngången.

Genetiska faktorer som kan orsaka sömnsjukdomar

Enligt forskning finns det starka bevis för att genetik spelar en roll när det gäller risken för att drabbas av parasomni-störningar såsom sömngång. Om en person har en familjehistoria av denna störning är de mer benägna att själva drabbas av den.

Det finns också andra genetiska faktorer som kan påverka kvaliteten på ens sömn, såsom obstruktiv sömnapné och narkolepsi. Dessa tillstånd kan öka risken för sömngång och andra parasomni-störningar.

Stress och ånger som bidrar till ökad förekomst av sömnproblem

Stress och ånger är två av de vanligaste faktorerna som bidrar till förekomsten av olika typer av sömnproblem, inklusive sömngång. När man upplever höga nivåer av stress eller ånger kan det leda till ökad spänning i musklerna och ökad hjärnaktivitet, vilket kan påverka sömnmönstret.

Personer med hög stressnivå eller ångest kan också ha svårare att somna och uppleva mer sömnstörningar under natten. Detta kan öka risken för att drabbas av parasomni-störningar såsom sömngång.

Mediciner och droger som kan leda till ökad risk för att gå i sömnen

Vissa mediciner och droger kan också öka risken för att drabbas av sömngång. Till exempel kan vissa antidepressiva läkemedel orsaka denna störning hos vissa patienter. Andra läkemedel som används för att behandla epilepsi och Parkinsons sjukdom har också rapporterats kunna orsaka sömngång.

Alkohol och andra droger som påverkar hjärnan kan också öka risken för parasomni-störningar såsom sömngång.

Är sömngång farligt? Potentiella risker och om det är nödvändigt att väcka en person som går i sin sömn:

Riskerna med att gå i sin sömn, inklusive skador på sig själv eller andra

Att gå i sömnen, även känt som nattskräck eller nattskräcken, är en parasomni som kan vara farlig för den drabbade personen och de runt omkring. Under episoder av sömngång kan personen utföra olika handlingar utan att kunna kontrollera dem. Detta kan innebära allt från att gå runt i huset till att köra bil. Sömngången kan också leda till olyckor där personen skadar sig själv eller andra.

Det finns flera faktorer som kan öka risken för sömngångsepisoder, inklusive stress, trötthet och vissa mediciner. Personer med ångest eller rädsla löper också större risk för att drabbas av nattskräck.

Om du känner till någon som lider av sömngång, är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för olyckor. Detta kan innefatta:

 • Se till att alla dörrar och fönster är låsta innan du går och lägger dig.

 • Ta bort eventuella hinder från golvet såsom mattor eller möbler.

 • Placera madrassen nära marken så fallrisken minskar om man skulle vakna upp mitt i en episod.

När man ska vakna någon som går i sin sömn

Att väcka en person som går i sin sömn kan vara svårt eftersom det är viktigt att inte skrämma eller chocka personen. Det bästa sättet att göra detta är att tala lugnt och mjukt till personen tills hen vaknar upp.

Det är också viktigt att inte försöka stoppa personen från att gå runt eller utföra handlingar under en episod av sömngång. Detta kan leda till stress och ökad risk för olyckor.

Hur man kan minska risken för olyckor under en episod av sömngång

Förutom de försiktighetsåtgärder som nämnts tidigare, finns det flera andra saker du kan göra för att minska risken för olyckor under en episod av sömngång:

 • Se till att rummet där personen sover är mörkt och tyst.

Behandling av sömnlöshet: Hur man kan förebygga eller minska förekomsten av sömnighet:

Livsstilsförändringar för att minska stress och ångest

Stress och ångest är vanliga orsaker till sömnproblem. Att ta hand om sin mentala hälsa kan hjälpa till att förbättra sömnen. Här är några livsstilsförändringar som man kan göra för att minska stress och ångest:

 • Fysisk aktivitet: Regelbunden motion har visat sig minska stressnivåerna, vilket i sin tur kan förbättra kvaliteten på sömnen.

 • Yoga och meditation: Dessa tekniker har visat sig vara effektiva för att lindra stress och ångest, vilket kan hjälpa till att förbättra sömnen.

 • Avslappningstekniker: Djupandningsövningar, progressiv muskelavslappning och andra avslappningstekniker kan hjälpa till att reducera stressnivåerna.

Läkemedel som används för behandling av olika typer av insomnia

Läkemedel kan vara ett alternativ när livsstilsförändringar inte räcker till. Det finns flera läkemedel som används för behandling av insomnia:

 • Benzodiazepiner: Dessa läkemedel används oftast vid kortvarig behandling på grund av risken för beroendeutveckling. De fungerar genom att öka effekten av signalsubstansen GABA i hjärnan, vilket minskar aktiviteten i hjärnan och gör att man blir sömnig.

 • Z-drugs: Dessa läkemedel fungerar på samma sätt som benzodiazepiner, men har mindre risk för beroendeutveckling. De används oftast vid kortvarig behandling av insomnia.

 • Melatonin: Detta är ett hormon som produceras naturligt i kroppen och som hjälper till att reglera sömncykeln. Melatoninpreparat kan användas för att lindra sömnproblem.

Beteendeterapi tekniker för att hjälpa människor att bryta sömnvanor

Beteendeterapi kan vara ett effektivt alternativ till läkemedel vid behandling av insomnia.

Sömngående barn: Särskilda hänsyn att ta och tips för hantering av sömngående barn:

Vanliga orsaker till sömnlöshet hos barn

Sömngående, även känt som somnambulism, är en parasomni som kan drabba både vuxna och barn. Det är vanligtvis ofarligt men kan vara skrämmande för föräldrar att bevittna. Sömngående kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive genetik, stress, ångest och trötthet. Hos barn kan det också bero på en obalans i hjärnan eller en störning i sömncykeln.

Andra vanliga orsaker till sömnlöshet hos barn inkluderar dålig sovmiljö, såsom buller eller ljus i rummet, samt sjukdomar eller mediciner som påverkar sömnen negativt. Föräldrar bör också vara medvetna om att vissa livsstilsfaktorer kan påverka ett barns sömnkvalitet, såsom konsumtionen av koffein och sockerhaltiga drycker.

Hur man kan hjälpa ett barn som går i sin søvn

Föräldrar till sömngående barn bör ta särskilda hänsyn vid hantering av deras situation. Här är några tips för hur man kan hjälpa ett barn som går i sin søvn:

 • Se till att ditt hem är säkert: Ta bort eventuella faror från rummet där ditt barn sover för att minimera risken för skador.

 • Försök att minska stress och ångest: Om ditt barn verkar oroligt eller stressat, försök att skapa en lugn och avslappnad miljö för dem att sova i.

 • Håll en regelbunden sömnrutin: Se till att ditt barn går och lägger sig på samma tid varje kväll och vaknar upp vid samma tidpunkt varje morgon.

 • Undvik övertröttning: För mycket aktivitet eller stimulans innan sänggåendet kan leda till övertröttning och öka risken för somnambulism. Se till att ditt barn har en lugn stund innan det är dags att sova.

 • Prata med din läkare: Om du är orolig för ditt barns sömnvanor, tveka inte att prata med din läkare om eventuella behandlingsalternativ.

Resurser om sömngång: Information om var man kan hitta mer information om sömngång:

Webbplatser med information om olika typer av insomnia

Att gå i sömnen är en form av parasomni, det vill säga en onormal aktivitet som sker under sömn. Det finns många olika typer av parasomni, och de kan påverka människor på olika sätt. Om du misstänker att du lider av någon form av parasomni, eller helt enkelt vill lära dig mer om detta ämne, finns det flera webbplatser som kan hjälpa dig.

 • Sömnföreningen – här hittar du information om sömnproblem och tips för att förbättra din sömn.

 • 1177 Vårdguiden – här finns information om olika typer av parasomni och hur de kan behandlas.

 • Karolinska Institutet – här finns forskning och artiklar relaterade till sömn och dess störningar.

Specialiserade kliniker som behandlar patienter med sömnproblem

Om dina problem med att gå i sömnen är allvarliga eller påverkar din hälsa negativt, kan det vara lämpligt att besöka en specialiserad klinik. Dessa kliniker har personal som är utbildade inom diagnos och behandling av olika typer av parasomni.

 • Sömnlaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset – här utförs undersökningar för att diagnostisera olika former av parasomni.

 • Sömnmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset – här erbjuds behandling för olika sömnstörningar, inklusive parasomni.

 • Capio Sömncenter – här finns specialistläkare och sjuksköterskor som kan hjälpa dig att diagnostisera och behandla dina sömnproblem.

Böcker och artiklar som ger en djupare insikt i ämnet

Om du vill lära dig mer om sömngång och andra former av parasomni kan böcker och artiklar vara ett bra alternativ. Här är några exempel på böcker och artiklar som du kan hitta på bibliotek eller online:

 • “The Parasomnias and Other Sleep-Related Movement Disorders” av Mark W. Mahowald and Carlos H. Schenck – en bok som ger en översikt över olika typer av parasomni.

 • “Sleepwalking” av Michael Schredl – en artikel som beskriver vad sömngång är, dess orsaker och hur det kan behandlas.

Sammanfattning av Sömngång: Viktiga punkter att komma ihåg om sømnløp:

Sömngång är en sömnstörning som drabbar många människor. Det är viktigt att förstå vad det är och vilka symtom som kan uppstå, samt vilka faktorer som kan utlösa det. Även om det oftast inte är farligt, finns det potentiella risker och det kan vara nödvändigt att väcka en person som går i sin sömn.

Det finns flera sätt att förebygga eller minska förekomsten av sömngång, inklusive att skapa en trygg och avslappnad miljö för sömnen. Särskilda hänsyn behöver tas när det gäller barn som lider av detta tillstånd.

Om du vill ha mer information om sömngång finns det resurser tillgängliga där du kan lära dig mer och få hjälp.

Vanliga frågor:

1. Vad orsakar sömngång?

Sömngång kan utlösas av olika faktorer såsom stress, trötthet eller vissa mediciner.

2. Hur vet man om någon går i sin sömn?

Vanliga tecken på sömngång inkluderar öppna ögon men frånvarande blick, rörelser utan syfte samt svårigheter att väcka personen.

3. Kan sömngången vara farlig?

I de flesta fall är inte sömning farligt men det finns potentiella risker såsom skador vid fall eller olyckor.

4. Finns det några behandlingar för sömngång?

Ja, vissa behandlingar såsom beteendeterapi och mediciner kan hjälpa till att minska förekomsten av sömngång.

5. Kan barn drabbas av sömngång?

Ja, sömning kan drabba både barn och vuxna men det är vanligare hos barn.

6. Vilka åtgärder kan man vidta för att förebygga sömngång?

Att skapa en trygg och avslappnad miljö för sömn samt undvika stressiga situationer kan hjälpa till att förebygga eller minska förekomsten av sömning.

Jag hoppas denna sammanfattning har gett dig en bättre förståelse för vad sömning är och hur du kan hantera det om det påverkar dig eller någon i din närhet. Tveka inte att ta kontakt med en läkare eller annan expert om du behöver mer hjälp eller råd.

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se