Introduktion till “varför rinner näsan”

Har du någonsin undrat varför din näsa börjar rinna vid vissa tillfällen? Det är ett fenomen som vi alla stöter på då och då, men vad är egentligen orsaken bakom detta besvär? I denna introduktion kommer vi att utforska just det och ge dig en bättre förståelse för varför näsan rinner.

Rinnsnuva, även känd som rinnande näsa, uppstår när slemhinnorna i bihålorna producerar överdriven mängd vätska. Detta kan vara resultatet av olika faktorer och tillstånd i kroppen. Vanliga symtom inkluderar täppt näsa, nysningar och klåda. Men varför händer detta?

Det finns flera möjliga orsaker till att näsan börjar rinna. Exempelvis kan det vara en reaktion på allergener i luften eller en infektion i bihålorna. Åldern spelar också roll, eftersom äldre personer tenderar att ha tunnare slemhinnor som är mer benägna att irriteras.

För att bättre förstå varför din näsa rinner är det viktigt att ställa rätt frågor och söka hjälp från experter inom området. Genom att identifiera de underliggande orsakerna kan du få adekvat behandling och lindra obehaget genom exempelvis receptbelagda mediciner eller droppar.

Så om du undrar över varför din näsa alltid verkar rinna, ska vi här utforska detta vanliga fenomen och ge dig möjlighet att förstå varför din kropp reagerar på detta sätt. Låt oss dyka in i ämnet och ta reda på vad som ligger bakom denna irriterande, men ofta hanterbara, tillstånd.

Källa: Statistik visar att cirka 30 procent av befolkningen upplever besvär med rinnsnuva under året.

Orsaker till rinnsnuva vid förkylning:

Hur virus sprids och orsakar förkylningar

Förkylningar är en vanlig sjukdom som drabbar oss alla då och då. Men hur sprids egentligen förkylningsviruset? Jo, när en person som redan är smittad hostar eller nyser sprids små droppar av viruset i luften. Om du andas in dessa droppar kan du också bli smittad. Det är därför det är så viktigt att täcka munnen och näsan med armen eller en näsduk när man hostar eller nyser.

Kroppens reaktion på virusinfektion i näsan

När ett förkylningsvirus tar sig in i kroppen börjar immunsystemet att bekämpa infektionen. En av de första försvarsmekanismerna är att slemhinnorna i näsan svullnar upp och producerar mer slem än vanligt. Detta är kroppens sätt att försöka skölja bort viruset från näsan.

Varför näsans slemhinnor producerar mer slem vid förkylning

Slemhinnorna i näsan har små hårliknande strukturer som kallas cilier. Dessa cilier hjälper till att transportera bort damm, bakterier och andra främmande ämnen från näsan. När vi blir förkylda aktiveras dock immunsystemet och detta leder till en inflammation i slemhinnorna. Inflammationen gör att blodkärlen utvidgas, vilket resulterar i svullnad och ökad produktion av slem. Det ökade slemmet är kroppens försvarsmekanism för att fånga upp och eliminera viruset.

Sjukdomsbesvär och symtom

Förkylningar kan vara mycket besvärliga och medföra olika symtom. De vanligaste symptomen inkluderar:

Det är viktigt att komma ihåg att förkylningar orsakas av virus, inte bakterier. Därför hjälper det inte att ta antibiotika vid förkylning eftersom antibiotika bara bekämpar bakterier.

Tips för lindring av besvären

Även om det inte finns något botemedel mot förkylningar, finns det några saker du kan göra för att lindra besvären:

Det är viktigt att vila mycket när du är förkyld. Kroppen behöver tid att återhämta sig och bekämpa viruset. Dricka mycket vätska, som vatten eller varma drycker, kan också hjälpa till att lindra symtomen. Att använda en nässpray eller ånga kan vara effektivt för att öppna upp näsan och underlätta andningen. Det är också bra att undvika rökiga miljöer och att hålla sig varm för att undvika ytterligare irritation i näsan.

Varför näsan rinner vid kyla och hur det påverkar förkylningar:

Effekterna av kall luft på näsans blodkärl och slemhinnor

När vi befinner oss i kallt väder, speciellt under vintermånaderna, kan vi ofta uppleva att näsan börjar rinna. Detta beror på de effekter som den kalla luften har på våra näsblodkärl och slemhinnor.

När vi utsätts för kyla drar sig våra blodkärl samman för att hålla värmen inne i kroppen. Detta inkluderar även blodkärlen i näsan. När blodkärlen dras samman minskar blodflödet till området, vilket kan resultera i en minskning av syre- och näringsförsörjningen till slemhinnorna i näsan.

Samtidigt som blodkärlen dras samman vidgar sig också slemhinnorna för att försöka kompensera för den minskade blodtillförseln. Denna kombination av kärlkontraktion och slemhinnevidgning kan leda till ökad produktion av slem i näsan.

Det ökade slemmet är en naturlig reaktion från kroppen för att skydda de torra slemhinnorna mot den kalla och torra luften. Slemmet fungerar som en fuktbarriär och hjälper till att hålla näsan fuktig och skyddad från uttorkning.

Varför vissa människor är mer benägna att få rinnsnuva i kallt väder

Vissa människor är mer benägna att drabbas av rinnsnuva i kallt väder än andra. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive genetik och individuella skillnader i immunsystemet.

Enligt forskning verkar det finnas en koppling mellan vissa gener och ökad risk för att utveckla rinnsnuva vid kyla. Vissa människor kan ha gener som gör att deras blodkärl reagerar starkare på kyla, vilket leder till ökad kärlkontraktion och därmed ökad slemproduktion.

Utöver genetiska faktorer kan även individuella skillnader i immunsystemet spela en roll. Vårt immunsystem spelar en avgörande roll i att bekämpa infektioner och hålla oss friska. Kylan kan dock påverka immunsystemets förmåga att fungera optimalt.

Behandlingsalternativ för rinnsnuva vid förkylning:

Övergripande information om olika behandlingsmetoder mot rinnsnuva

Rinnsnuva är ett vanligt symtom vid förkylning och kan vara mycket irriterande. Det finns flera olika behandlingsalternativ som kan hjälpa till att lindra besvären och göra det lättare att andas igen. Här är några av de vanligaste metoderna:

 • Nässprej: En nässprej kan vara effektivt för att minska svullnaden i näsan och underlätta andningen. Det finns både receptbelagda och receptfria nässprejer att välja mellan, men det är viktigt att följa anvisningarna noga och inte använda dem under en längre period då de kan ge biverkningar.
 • Nässalva: En annan möjlighet är att använda en nässalva istället för sprayer. Nässalvan smörjs in i näsgångarna och kan ha en fuktgivande effekt samt lindra irritationen.
 • Lokala antihistaminer: Om rinnsnuvan beror på allergi, kan det vara värt att prova lokala antihistaminer som finns i form av ögondroppar eller näsdroppar. Dessa kan hjälpa till att minska inflammationen i slemhinnorna och därmed lindra besvären.
 • Ånga: Att inhalera ånga från varmt vatten eller genom användning av ånginhalatorer kan också vara lindrande för en rinnande näsa. Ångan kan hjälpa till att lösa upp slemmet och minska svullnaden i näsan.

Receptfria läkemedel som kan lindra symtomen vid en förkylningsrelaterad rinnsnuva

För att lindra symtomen vid en förkylningsrelaterad rinnsnuva finns det flera receptfria läkemedel att tillgå. Dessa kan vara effektiva för att minska besvären och underlätta andningen. Här är några exempel:

 • Nässprej: Det finns receptfria nässprejer som innehåller avsvällande medel, såsom xylometazolin eller oxymetazolin. Dessa medel kan bidra till att minska svullnaden i näsgångarna och underlätta andningen.
 • Nästäppetabletter: Vissa receptfria tabletter kan användas för att lindra nästäppa och rinnsnuva vid förkylning.

Orsaker till långvarig eller kronisk rinnsnuva:

Rinnsnuva är ett vanligt problem som många människor stöter på under förkylningssäsongen. Men vad händer när näsan fortsätter att rinna även efter att förkylningen har gått över? I det här avsnittet kommer vi att titta på några av de vanligaste orsakerna till långvarig eller kronisk rinnsnuva och vad du kan göra åt det.

Skillnaden mellan akut och kronisk rinnsnuva

Först och främst är det viktigt att förstå skillnaden mellan akut och kronisk rinnsnuva. Akut rinnsnuva uppstår oftast i samband med en förkylning eller allergi och går normalt över inom några dagar eller veckor. Kronisk rinnsnuva å andra sidan varar längre än fyra veckor och kan vara ett tecken på en underliggande sjukdom eller allergi.

Möjliga underliggande sjukdomar eller allergier som kan orsaka långvarig rinnsnuva

Det finns flera möjliga orsaker till långvarig rinnsnuva, inklusive:

 • Allergier: Vissa personer kan vara allergiska mot pollen, damm, pälsdjur eller mögel, vilket kan leda till konstant rinnande näsa.
 • Sinusinfektion: En infektion i bihålorna kan orsaka ihållande symtom som rinnande näsa.
 • Hormonella förändringar: Kvinnor kan uppleva rinnsnuva som ett resultat av hormonella förändringar under graviditet eller klimakteriet.
 • Nasal polyper: Polyper är små, mjuka tillväxter som kan blockera näsgångarna och orsaka kronisk rinnsnuva.
 • Nässeptumavvikelse: Om nässkiljeväggen är sned kan det leda till en ständigt rinnande näsa.

Andra faktorer som kan bidra till kronisk rinnsnuva, såsom rökning eller luftföroreningar

Utöver de tidigare nämnda orsakerna kan det finnas andra faktorer som bidrar till kronisk rinnsnuva. Dessa inkluderar:

 • Rökning: Tobaksrök irriterar slemhinnorna i näsan och kan leda till ökad produktion av slem och rinnsnuva.

Behandling av långvarig rinnsnuva och täppt näsa:

Medicinska behandlingsalternativ för att hantera kronisk rinnsnuva

När det kommer till behandling av långvarig rinnsnuva och täppt näsa finns det flera medicinska alternativ att överväga. Dessa behandlingar kan hjälpa till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för personer som lider av dessa besvär.

Här är några vanliga medicinska behandlingsalternativ:

 • Nässpray: För milda fall av rinnsnuva kan receptfria nässprayer vara effektiva. De kan hjälpa till att minska svullnaden i näsans slemhinnor och lindra täppthet. Det är viktigt att följa anvisningarna noggrant och inte använda nässprayen under en längre tid än rekommenderat, eftersom det kan leda till beroende.
 • Antihistaminer: Om rinnsnuvan orsakas av allergier kan antihistaminer vara ett lämpligt alternativ. Dessa läkemedel blockerar histamin, ett ämne som frisätts vid allergiska reaktioner och som bidrar till rinnsnuva och klåda i näsan.
 • Kortikosteroider: För mer allvarliga fall av långvarig rinnsnuva kan läkaren ordinera kortikosteroider. Dessa antiinflammatoriska läkemedel minskar svullnaden i näsans slemhinnor och hjälper till att minska produktionen av slem.
 • Immunoterapi: Om rinnsnuvan orsakas av allergier kan immunoterapi vara ett alternativ att överväga. Detta innebär att man gradvis utsätts för små mängder av allergenet för att minska kroppens reaktion på det. Immunoterapi kan utföras genom injektioner eller sublinguala tabletter.

Kirurgiska ingrepp som kan vara aktuella vid svårare fall av långvarig rinnsnuva

I vissa fall kan kirurgi vara nödvändigt för att behandla långvarig rinnsnuva och täppt näsa som inte svarar på medicinsk behandling. Kirurgiska ingrepp kan hjälpa till att korrigera strukturella problem i näsan eller ta bort polyper som blockerar luftvägarna.

Här är några exempel på kirurgiska ingrepp som kan vara aktuella:

 1. Septoplastik

Allergiutredning för att identifiera orsak till rinnsnuva:

Vilka tester och undersökningar som kan göras för att fastställa allergier som orsakar rinnsnuva

Om du lider av rinnande näsa och misstänker att det kan vara relaterat till allergier, kan en allergiutredning vara till hjälp för att fastställa den exakta orsaken. Genom olika tester och undersökningar kan läkare identifiera de specifika allergenerna som utlöser dina symtom.

Här är några vanliga tester och undersökningar som kan utföras under en allergiutredning:

 1. Hudpricktest: Detta är det vanligaste testet för att diagnostisera allergier. En liten mängd av olika allergener appliceras på huden, vanligtvis på underarmen eller ryggen, genom små stick eller droppar. Om du är allergisk mot något av ämnena kommer en rodnad eller svullnad att uppstå på platsen.
 2. Blodprov: Ett blodprov kan tas för att mäta nivåerna av immunoglobulin E (IgE) antikroppar i blodet. Höga nivåer av IgE-antikroppar indikerar ofta en allergisk reaktion.
 3. Eliminationsdiet: Genom att eliminera potentiella utlösande faktorer från din kost under en viss tid kan läkaren bedöma om dina symtom minskar eller försvinner helt. Sedan gradvis återinför man dessa födoämnen igen för att se om symtomen återkommer.
 4. Nasal provokationstest: Detta test innebär att man utsätter nässlemhinnan för potentiella allergener genom att antingen spraya dem direkt i näsan eller utsätta dig för luftburna allergener. Om du är allergisk kommer du uppleva symptom som rinnande näsa, nysningar och klåda.

Vanliga allergener som kan utlösa symtom i näsan

Det finns många olika ämnen och ämneskategorier som kan utlösa allergiska reaktioner och orsaka rinnsnuva. Här är några vanliga allergener som kan påverka din näsa:

 • Pollen: Pollen från träd, gräs och blommor är en vanlig orsak till säsongsmässig rinnsnuva.
 • Dammkvalster:

Avslutning om “varför rinner näsan”:

Rinnsnuva är ett vanligt symptom vid förkylningar och kan även uppstå vid kyla. Det finns flera orsaker till varför näsan rinner, inklusive virusinfektioner, allergier och irritation. För att behandla rinnsnuva vid förkylning kan man använda olika alternativ som exempelvis nässpray eller ånga. Vid långvarig eller kronisk rinnsnuva kan det vara viktigt att genomgå en allergiutredning för att identifiera den underliggande orsaken.

Det är viktigt att ta hand om sin näsa och behandla rinnsnuva på rätt sätt för att undvika eventuella komplikationer. Genom att följa några enkla tips och tricks kan du lindra symtomen och underlätta läkningsprocessen. Se till att hålla dig varm i kalla temperaturer, undvik rökiga miljöer och använd fuktighetskräm för att hålla dina slemhinnor återfuktade.

Om din rinnsnuva inte förbättras inom en rimlig tid eller om du upplever andra bekymmer bör du söka medicinsk hjälp. En läkare kan hjälpa dig med diagnos och behandling av dina symtom.

Vanliga frågor (FAQs):

Varför får jag rinnsnuva när jag är förkyld?

Rinnsnuva är kroppens naturliga försvarsmekanism mot infektioner i luftvägarna. När vi blir förkylda aktiveras immunsystemet och slemhinnorna i näsan producerar mer slem för att skölja bort virus och bakterier.

Kan kyla påverka rinnsnuva?

Ja, kyla kan påverka rinnsnuva. Kall luft kan irritera slemhinnorna i näsan och orsaka en ökad produktion av slem. Detta kan leda till att näsan rinner.

Vilka behandlingsalternativ finns för rinnsnuva vid förkylning?

Det finns olika behandlingsalternativ för rinnsnuva vid förkylning, inklusive receptfria nässprayer som minskar svullnad och lindrar symtomen. Ånga och varma drycker kan också hjälpa till att lindra besvären.

Vad är skillnaden mellan långvarig och kronisk rinnsnuva?

Långvarig rinnsnuva varar vanligtvis upp till 10 dagar och är vanligt förekommande vid förkylningar. Kronisk rinnsnuva varar längre än 10 dagar och kan vara ett tecken på allergi eller annan underliggande sjukdom.

Hur behandlas långvarig rinnsnuva och täppt näsa?

Behandlingen av långvarig rinnsnuva och täppt näsa beror på den underliggande orsaken. Det kan innefatta användning av receptbelagda mediciner, allergivaccin eller kirurgiska ingrepp beroende på individuella behov.

Jag hoppas att denna information har varit till hjälp för dig. Kom ihåg att det alltid är bäst att rådfråga en läkare om du har några specifika frågor eller oro kring din rinnsnuva.

Eva Strandberg
Skribent inom hälsa, träning och livstil at wvwv.se | + posts

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade.

Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se

Publicerat av Eva Strandberg

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade. Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se