Introduktion: Varför skakar min hand?

Har du någonsin undrat varför din hand skakar? Det är faktiskt ganska vanligt att uppleva darrningar i händerna, och det kan vara frustrerande när det påverkar vår förmåga att utföra enkla uppgifter. Men vad orsakar egentligen dessa skakningar?

Det finns många faktorer som kan ligga bakom skakningarna i händerna. Ibland kan de vara ett resultat av tillfälliga besvär eller överansträngning av musklerna, medan de i andra fall kan vara ett tecken på en underliggande sjukdom. Parkinsons sjukdom är till exempel en känd orsak till skakningar.

För att förstå varför din hand skakar är det viktigt att ta reda på vilken typ av skakning du upplever och söka hjälp från en läkare. Genom att undersöka din hjärna, rörelse och andra relevanta faktorer kan de ge dig exempelvis sätt att lindra besvären eller hänvisa dig till specialister på området.

Skakningarna kan förekomma inte bara i händerna utan även på andra ställen i kroppen, som bålen. Oavsett orsaken är det bäst att få en korrekt diagnos så snart som möjligt för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Så nästa gång du undrar varför din hand skakar när du håller ett glas, se till att ta reda på den underliggande orsaken och sök hjälp för att lindra dina besvär.

Vad är essentiell tremor och dess orsaker?

En vanlig neurologisk sjukdom

Essentiell tremor är en vanlig neurologisk sjukdom som kännetecknas av ofrivilliga skakningar i olika delar av kroppen, oftast händerna. Det är en progressiv sjukdom som kan påverka vardagen och förmågan att utföra enkla uppgifter såsom att äta, skriva eller hålla i saker. Trots att essentiell tremor inte är livshotande kan det vara mycket begränsande och påverka livskvaliteten för de drabbade.

Orsaken till essentiell tremor är okänd

En av de mest frustrerande aspekterna av essentiell tremor är att orsaken till sjukdomen fortfarande är okänd. Forskare har ännu inte identifierat den exakta mekanismen bakom tremorn, men det finns flera teorier om vad som kan ligga bakom dess utveckling.

Gener och miljöfaktorer kan spela roll i utvecklingen

Forskning har visat att gener kan spela en roll i utvecklingen av essentiell tremor. Studier har identifierat specifika gener som kan vara kopplade till risken för att drabbas av sjukdomen. Detta tyder på att det kan finnas en ärftlig komponent involverad.

Miljöfaktorer anses också kunna påverka risken för att utveckla essentiell tremor. Exponering för vissa kemikalier eller toxiner, såsom tungmetaller eller vissa läkemedel, kan vara en bidragande faktor. Även stress och ångest har kopplats till ökad risk för att utveckla tremor.

Det är viktigt att notera att essentiell tremor inte är samma sak som Parkinsons sjukdom, även om de båda innebär ofrivilliga rörelser. Essentiell tremor skiljer sig från Parkinsons genom dess specifika symtom och den bristande responsen på vissa mediciner som vanligtvis används vid behandling av Parkinsons.

För personer som lider av essentiell tremor kan det vara frustrerande att inte ha klara svar på varför deras hand skakar. Forskning fortsätter dock att söka efter svar och förhoppningsvis kommer framtida studier ge mer insikt i sjukdomens orsaker och möjliga behandlingar.

Symtom på darrande händer och diagnosmetoder

Synliga eller inre skakningar

När det kommer till varför din hand skakar kan symtomen vara antingen synliga för andra människor eller kännas inuti kroppen. De synliga skakningarna kan vara märkbara när du försöker utföra finmotoriska uppgifter som att hålla en penna, knyta en knut eller hälla upp dryck i ett glas. Dessa darrningar kan vara frustrerande och ibland till och med hindra dig från att utföra vardagliga aktiviteter.

Å andra sidan kan de inre skakningarna kännas som om något vibrerar inne i din kropp. Du kanske inte ser några yttre tecken på darrningar, men känner dem ändå tydligt. Detta kan vara både fysiskt obehagligt och mentalt påfrestande, eftersom du kanske oroar dig för vad som orsakar dessa skakningar.

Diagnos av essentiell tremor

För att få rätt diagnos för varför dina händer skakar är det viktigt att genomgå olika diagnosmetoder. En vanlig diagnos för darrande händer är essentiell tremor, vilket är den vanligaste formen av ofrivilliga rörelser hos äldre personer. För att fastställa om du lider av essentiell tremor eller någon annan sjukdom behöver läkare använda fysiska tester och medicinsk historia.

Diagnosen av essentiell tremor baseras främst på symtom och uteslutning av andra sjukdomar som kan orsaka skakningar. Läkaren kommer att ställa frågor om dina symtom, hur länge du har haft dem och eventuella faktorer som kan förvärra besvären. Det är viktigt att vara ärlig och tydlig med din läkare för att underlätta diagnosen.

Fysiska tester och medicinsk historia

För att ställa diagnosen essentiell tremor kan läkaren utföra olika fysiska tester. Dessa tester kan inkludera att be dig utföra specifika rörelser eller hålla en viss position för att bedöma skakningarnas karaktär och svårighetsgrad. Läkaren kommer också att undersöka din medicinska historia för att se om det finns några tidigare sjukdomar eller mediciner som kan påverka dina händer.

Behandling av essentiell tremor – medicinska alternativ

Medicinering kan hjälpa till att minska skakningarna

Om du undrar “varför skakar min hand?” kan det vara så att du lider av essentiell tremor. Det är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av ofrivilliga och rytmiska skakningar i händerna, huvudet eller andra delar av kroppen. Lyckligtvis finns det medicinska alternativ som kan hjälpa till att minska dessa skakningar.

En vanlig behandling för essentiell tremor är medicinering. Genom att ta vissa läkemedel kan symptomen bli mindre påtagliga och ge dig en bättre livskvalitet. Här är några vanliga mediciner som används för att behandla essentiell tremor:

 • Betablockerare: Dessa läkemedel används oftast för att behandla högt blodtryck, men de har också visat sig vara effektiva för att minska skakningar vid essentiell tremor. De fungerar genom att blockera effekterna av adrenalin i kroppen, vilket minskar nervsignalerna som orsakar skakningarna.
 • Antiepileptiska läkemedel: Vissa antiepileptiska läkemedel har visat sig vara framgångsrika vid behandling av essentiell tremor. Dessa läkemedel fungerar genom att stabilisera elektrisk aktivitet i hjärnan och därmed minska skakningarna.

Det är viktigt att notera att medicinering inte fungerar för alla och att det kan vara en process av prövning och fel innan rätt läkemedel hittas. Dessutom kan biverkningar förekomma vid medicinering, vilket är något att vara medveten om. Det är viktigt att diskutera eventuella biverkningar med din läkare och avgöra om fördelarna överväger riskerna.

Andra behandlingsalternativ

För personer som inte svarar bra på medicinering eller upplever allvarliga biverkningar finns det andra behandlingsalternativ att överväga. Här är några exempel:

 • Kirurgi: I vissa fall kan kirurgi vara ett alternativ för att behandla essentiell tremor. En vanlig procedur kallas djup hjärnstimulering (DBS), där elektroder implanteras i specifika delar av hjärnan för att minska skakningarna.

Deep brain stimulation – en effektiv behandling mot tremor

Vad är deep brain stimulation (DBS)?

Deep brain stimulation (DBS) är en kirurgisk behandlingsmetod för essentiell tremor, en neurologisk sjukdom som orsakar skakningar i kroppen. Vid DBS implanteras små elektroder i hjärnan för att blockera de onormala signalerna som orsakar skakningarna.

Hur fungerar deep brain stimulation?

Vid DBS placeras elektroder noggrant i specifika områden av hjärnan som är ansvariga för rörelsekontroll. Genom att sända ut elektriska impulser till dessa områden kan man störa de onormala signalerna och därmed minska eller till och med eliminera skakningarna.

Effektiviteten hos deep brain stimulation

DBS har visat sig vara en mycket effektiv metod för att reducera symtomen hos patienter med svår essentiell tremor. Studier har visat att upp till 70-80 procent av patienterna upplever betydande lindring från sina skakningar efter att ha genomgått DBS-behandling. Detta gör det till en av de mest framgångsrika behandlingsalternativen för essentiell tremor.

Faktorer som påverkar effekten av deep brain stimulation

Det finns några faktorer som kan påverka effekten av DBS-behandling:

 1. Individuella skillnader: Effekten av DBS kan variera mellan olika individer beroende på deras unika neurologiska egenskaper och sjukdomsförlopp.
 2. Justering av stimulering: Det kan ta tid att finjustera de elektriska impulserna för att uppnå optimal effekt. Det krävs ofta flera besök hos läkaren för att hitta rätt inställningar.
 3. Samtidig användning av mediciner: Vissa patienter kan behöva fortsätta ta viss medicinering även efter DBS-behandlingen för att kontrollera sina symtom fullt ut.

Andra faktorer som påverkar tremor

Förutom deep brain stimulation finns det andra faktorer som kan påverka tremor:

 • Koffein: Koffeinkonsumtionen kan öka skakningarna hos personer med essentiell tremor. Att minska eller undvika koffeininnehållande drycker som kaffe och energidrycker kan hjälpa till att minska symptomen.
 • Stress

Andra behandlingsalternativ för darrande händer

Fysioterapi och ergoterapi kan hjälpa till att förbättra funktionen hos personer med essentiell tremor

Om du undrar varför dina händer skakar och letar efter alternativa behandlingsmetoder, kan fysioterapi och ergoterapi vara värt att överväga. Dessa terapiformer syftar till att förbättra muskelfunktionen och koordinationen i händerna.

Fysioterapeuter arbetar med olika övningar och tekniker för att stärka musklerna i händerna och minska skakningarna. De kan också använda sig av massage eller manuell terapi för att lindra spänningar i musklerna.

Ergoterapeuter fokuserar på att hjälpa människor återfå förmågan att utföra dagliga aktiviteter som kräver finmotorik, som att äta eller klä sig själv. Genom träning och användning av speciella redskap kan de hjälpa till att förbättra greppstyrkan och kontrollen över handrörelserna.

Livsstilsförändringar, som att undvika koffein och stress, kan också minska skakningar

Utöver professionell behandling finns det även livsstilsförändringar som kan bidra till minskade skakningar i händerna. Vissa vanor eller faktorer kan trigga eller förvärra darrningar, så det är viktigt att identifiera dem och göra nödvändiga justeringar.

 • Undvik koffein: Koffein är en stimulant som kan öka nervositet och skakningar. Genom att minska ditt intag av kaffe, te och andra koffeinhaltiga drycker kan du möjligtvis märka en minskning av skakningarna.
 • Hantera stress: Stress kan förvärra darrningar, så att hitta sätt att hantera stress på kan vara till hjälp. Det kan inkludera aktiviteter som yoga, meditation eller promenader i naturen.

Alternativa behandlingar som akupunktur eller avslappningstekniker kan vara värda att prova

Förutom de traditionella behandlingsmetoderna finns det också alternativa behandlingar som några personer har funnit vara effektiva för att minska skakningar i händerna.

 • Akupunktur: Enligt vissa studier kan akupunktur hjälpa till att minska tremor genom att stimulera specifika punkter på kroppen.

När bör jag söka vård för skakningar? Viktiga faktorer att överväga

Skakningar som påverkar din dagliga funktion och livskvalitet

Om du upplever att dina skakningar påverkar din förmåga att utföra vardagliga aktiviteter eller minskar din livskvalitet, kan det vara en indikation på att det är dags att söka vård. Skakningar kan vara irriterande och störande, vilket gör det svårt att utföra enkla uppgifter som att äta, skriva eller hålla i saker. Om du märker av dessa svårigheter i din vardag, är det bäst att rådfråga en läkare för en bedömning.

Utesluta andra sjukdomar som Parkinsons sjukdom eller hyperthyreos

Det finns flera olika sjukdomar och tillstånd som kan orsaka skakningar. Det är viktigt att utesluta möjligheten av allvarligare underliggande problem, såsom Parkinsons sjukdom eller hyperthyreos. Dessa tillstånd kräver ofta specialiserad vård och behandling, så det är avgörande att få en korrekt diagnos för att kunna ta itu med eventuella underliggande hälsoproblem.

En tidig diagnos och behandling kan hjälpa till att hantera symtomen bättre

Att söka vård i ett tidigt skede när du upplever skakningar kan vara fördelaktigt för flera anledningar. För det första kan en tidig diagnos hjälpa till att fastställa orsaken till skakningarna och utesluta allvarligare sjukdomar. Detta kan ge dig lugn och trygghet i vetskapen om vad som orsakar dina symtom.

För det andra kan en tidig behandling hjälpa till att hantera skakningarna bättre. Beroende på orsaken till skakningarna kan olika behandlingsalternativ vara tillgängliga. Till exempel kan mediciner eller terapier användas för att minska svårighetsgraden av skakningar eller förbättra din förmåga att hantera dem.

Det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik, och vad som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Därför är det viktigt att arbeta tillsammans med din läkare för att hitta den bästa behandlingsplanen för dig.

Avslutning: Sammanfattning av essentiell tremor och dess behandlingsmöjligheter

Essentiell tremor är en neurologisk sjukdom som orsakar skakningar i händerna. Det är inte helt klart varför vissa människor drabbas av essentiell tremor, men det kan vara kopplat till genetiska faktorer. Symtomen inkluderar skakningar i händerna, vilket kan påverka förmågan att utföra vardagliga aktiviteter.

Diagnos av essentiell tremor görs genom att utesluta andra möjliga orsaker till skakningarna och genom att bedöma symtom och medicinsk historia. Det finns ingen bot för essentiell tremor, men det finns olika behandlingsalternativ som kan hjälpa till att minska skakningarna.

Medicinska alternativ inkluderar läkemedel som betablockerare och antiepileptika. Dessa kan hjälpa till att minska intensiteten av skakningarna, men de fungerar inte för alla.

En effektiv behandling för svår essentiell tremor är djup hjärnstimulering (DBS). DBS innebär att elektroder implanteras i hjärnan för att reglera elektrisk aktivitet och minska skakningarna. Detta är en kirurgisk procedur som kan ge långvarig lindring för personer med svår essentiell tremor.

Det finns också andra behandlingsalternativ såsom fysioterapi och ergoterapi som kan bidra till att hantera skakningar och förbättra funktionen i händerna.

Om du upplever skakningar i händerna och det påverkar din förmåga att utföra vardagliga aktiviteter, bör du söka vård. En läkare kan hjälpa till att fastställa en korrekt diagnos och diskutera behandlingsalternativ som är lämpliga för dig.

Sammanfattningsvis är essentiell tremor en neurologisk sjukdom som orsakar skakningar i händerna. Det finns olika behandlingsalternativ tillgängliga, inklusive medicinering, djup hjärnstimulering och terapi. Om du upplever skakningar i händerna bör du kontakta en läkare för att få rätt diagnos och diskutera lämplig behandling.

Vanliga frågor:

Vad kan jag göra för att minska skakningarna i mina händer?

Det finns några saker du kan prova för att minska skakningarna i dina händer. Att undvika stressande situationer och begränsa intaget av koffein kan hjälpa. Vissa människor har också haft nytta av avslappningsövningar eller användningen av handstöd.

Kan essentiell tremor botas?

Tyvärr finns det ingen bot för essentiell tremor. Behandlingen syftar vanligtvis till att minska symtomen och förbättra livskvaliteten.

Hur lång tid tar det innan jag ser resultat av behandlingen?

Resultaten av behandlingen varierar från person till person. Vissa människor kan märka en förbättring efter bara några veckor, medan det kan ta längre tid för andra att uppleva effekterna av behandlingen.

Eva Strandberg
Skribent inom hälsa, träning och livstil at wvwv.se | + posts

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade.

Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se

Publicerat av Eva Strandberg

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade. Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se