Introduktion till varför spricker blodkärl i ögat?

Har du någonsin undrat varför blodkärlen kan spricka i ditt öga? Det är faktiskt ganska vanligt och oftast helt ofarligt. När blodkärlen i ögat spricker kan det ge upphov till en rödfläckig eller till och med en blodblandad ögonvita.

Det finns flera anledningar till varför detta kan hända. En av de vanligaste orsakerna är att kärlen blir för svaga och brister, vilket kan bero på högt blodtryck eller ansträngning som hosta eller krystning. Vissa medicinska tillstånd, som diabetes eller blödarsjuka, kan också göra att blodkärlen blir mer benägna att spricka.

Även om det kan vara skrämmande att se sitt öga fyllas med rött, är det viktigt att komma ihåg att det oftast inte är något allvarligt. Om du upplever återkommande problem med spruckna blodkärl i ögat bör du dock kontakta en läkare för att utesluta eventuella underliggande hälsoproblem.

Så nästa gång du märker en röd fläck i ditt öga behöver du inte oroa dig alltför mycket – det är troligtvis bara ett tecken på ett litet kärl som har gett vika.

Orsaker till sprucket blodkärl i ögat

När det kommer till varför blodkärlen i ögat kan spricka finns det flera faktorer som kan spela in. Här är några vanliga orsaker:

Högt blodtryck

Ett av de vanligaste skälen till att blodkärlen i ögat spricker är högt blodtryck. När trycket blir för högt kan det leda till att kärlen sväller och brister. Detta kan vara särskilt vanligt hos personer med obehandlat eller dåligt kontrollerat högt blodtryck.

Överansträngning

Överansträngning av ögonen kan också vara en bidragande faktor till att blodkärlen brister. Till exempel tungt lyftande, hosta eller nysningar kan sätta extra tryck på kärlen och få dem att spricka. Det är viktigt att undvika överdriven ansträngning för att minska risken för detta.

Torra ögon och allergier

Personer som lider av torra ögon eller allergier kan också vara mer benägna att uppleva spruckna blodkärl i ögat. Torra ögon kan göra att kärlen blir mer känsliga och lättare brister. Allergiska reaktioner kan också leda till inflammation i ögonen, vilket ytterligare ökar risken för spruckna kärl.

Det är viktigt att komma ihåg att om du upplever återkommande problem med spruckna blodkärl i ögat bör du kontakta en ögonläkare för en noggrann undersökning. De kan hjälpa till att fastställa den exakta orsaken och ge råd om lämplig behandling.

Andra möjliga orsaker till spruckna blodkärl i ögat kan inkludera:

 • Ögonlocksinflammation: Inflammation i ögonlocken kan orsaka irritation och tryck på kärlen.
 • Ansträngda ögonlockskanter: Om ögonlockskanterna blir inflammerade eller irriterade kan det påverka kärlen runt ögat.
 • Skräp i ögat: När skräp kommer in i ögat kan det irritera och få blodkärlen att brista.
 • Blodproppar: Ibland kan blodproppar bildas i blodkärlen, vilket kan leda till att de spricker.

Symptom på sprucket blodkärl i ögat

När det kommer till spruckna blodkärl i ögat finns det några vanliga symptom som man bör vara medveten om. Här är några av de viktigaste:

En röd fläck eller ett rött område på den vita delen av ögat är det vanligaste symptomet vid ett sprucket blodkärl.

Ett tydligt tecken på att ett blodkärl har spruckit i ögat är när man ser en röd fläck eller ett rött område på den vita delen av ögat. Detta kan vara ganska skrämmande att se, men det är oftast ofarligt och försvinner vanligtvis av sig självt inom några dagar eller veckor. Den röda färgen beror på att blodet från det spruckna kärls läcker ut i vävnaden runt ögat.

Det kan även förekomma smärta, sveda eller klåda runt det drabbade området.

Utöver den synliga rodnaden kan man ibland uppleva obehagliga känslor runt det drabbade området. Smärta, sveda eller klåda är vanliga symtom som kan uppstå när blodkärlet har brustit. Dessa obehagskänslor kan variera från milda till mer intensiva beroende på hur allvarlig situationen är.

Synproblem är ovanliga men kan förekomma vid allvarliga fall.

I de flesta fall orsakar ett sprucket blodkärl i ögat inte några synproblem. Det är vanligt att man kan se klart och tydligt trots den röda fläcken eller det röda området på ögat. Men i mer allvarliga fall kan synproblemen uppstå. Det kan vara suddig syn, dimsyn eller en känsla av att det finns något som skymmer sikten. Om man upplever dessa symtom är det viktigt att söka medicinsk hjälp för att få en korrekt diagnos och behandling.

Sammanfattningsvis är de vanligaste symptomen vid ett sprucket blodkärl i ögat en röd fläck eller ett rött område på den vita delen av ögat. Smärta, sveda eller klåda runt det drabbade området kan också förekomma, även om de oftast är milda. Synproblem är ovanliga men kan uppstå vid mer allvarliga fall.

Behandling av sprucket blodkärl i ögat

När det gäller behandlingen av spruckna blodkärl i ögat finns det flera alternativ att överväga. I de flesta fall behöver man inte genomgå någon specifik behandling då blodkärlet kommer att läka av sig självt inom några veckor. Det finns dock vissa åtgärder som kan vidtas för att lindra eventuell smärta eller irritation.

Användning av kalla kompresser och receptfria droppar för torra ögon

Om du upplever obehag eller smärta på grund av ett sprucket blodkärl i ögat kan du prova att applicera kalla kompresser på det drabbade området. Kyla kan hjälpa till att minska inflammationen och lindra smärtan. Du kan enkelt göra egna kalla kompresser genom att fukta en ren trasa med kallt vatten och placera den försiktigt över ditt öga.

Förutom kalla kompresser kan du också använda receptfria droppar för torra ögon för att lindra eventuell irritation. Dessa droppar finns tillgängliga på apoteket utan recept och kan hjälpa till att återfukta dina ögon och minska obehaget.

Mediciner och behandlingar vid allvarliga fall

I mer allvarliga fall, där spruckna blodkärl orsakar betydande obehag eller påverkar din syn, kan det vara nödvändigt att söka vård hos en ögonläkare. Ögonläkaren kan ordinera mediciner eller behandlingar för att minska inflammationen och påskynda läkningsprocessen.

Vid behov kan ögonläkaren rekommendera användning av vissa läkemedel, såsom antiinflammatoriska droppar eller salvor. Dessa kan hjälpa till att minska svullnad och inflammation i det drabbade området och främja läkning.

I vissa fall kan laserbehandling vara ett alternativ för att behandla spruckna blodkärl i ögat. Laserbehandlingen syftar till att stänga av de skadade blodkärlen och förhindra ytterligare blödningar. Detta görs genom att rikta en laserstråle på de drabbade kärlen för att koagulera dem.

Infektion i hornhinnan och dess påverkan

En infektion i hornhinnan kan vara en komplikation av ett sprucket blodkärl i ögat. När blodkärlen i ögat spricker kan det leda till olika problem och en av dem är en infektion i hornhinnan. Det är viktigt att vara medveten om dessa möjliga konsekvenser och söka medicinsk hjälp vid behov.

Symptom på en infektion inkluderar smärta, rodnad, suddig syn och ljuskänslighet

När en infektion uppstår i hornhinnan kan det ge upphov till olika symptom som indikerar att något är fel. Dessa symptom inkluderar:

 • Smärta: En intensiv smärta kan upplevas vid en hornhinneinfektion. Smärtan kan vara skarp eller brännande och göra det svårt att bära kontaktlinser eller ens öppna ögonen ordentligt.
 • Rodnad: Infektionen gör vanligtvis att ögat blir rött och inflammerat runt området där blodkärlet har spruckit. Detta beror på den inflammation som uppstår som svar på infektionen.
 • Suddig syn: Hornhinneinfektionen kan också orsaka suddig syn eller dimsyn. Detta beror på att infektionen stör hornhinnans normala funktion, vilket leder till nedsatt synskärpa.
 • Ljuskänslighet: Många personer som drabbas av en infekterad hornhinna upplever ökad känslighet för ljus. Det kan vara obehagligt att vistas i starkt ljus eller ens att titta på en skärm.

Varför är det viktigt att söka medicinsk hjälp vid misstänkt infektion?

Det är av yttersta vikt att söka medicinsk hjälp om man misstänker en infektion i hornhinnan efter ett sprucket blodkärl i ögat. Detta beror på de allvarliga konsekvenser som obehandlade infektioner kan ha. Här är några skäl till varför snabb behandling är avgörande:

 • Komplikationer: En obehandlad infektion kan leda till allvarliga komplikationer, såsom ärrbildning på hornhinnan, som kan påverka synen permanent. Området runt ögat kan också bli inflammerat och irriterat.

Blödning i glaskroppen: symptom och diagnos

En blödning i glaskroppen kan vara skrämmande och orsaka oro, men det är oftast inte något allvarligt. Det är viktigt att förstå symtomen och hur det kan diagnostiseras för att lugna eventuell oro.

Symptom på blödning i glaskroppen

En blödning i glaskroppen kan ge upphov till olika symtom som kan variera från person till person. Här är några vanliga symtom att vara medveten om:

 1. Svarta fläckar eller flytande partiklar: En blödning kan orsaka svarta fläckar eller små partiklar som rör sig framför ögat. Dessa kan vara störande och påverka synfältet.
 2. Suddig syn: Blodet som läcker ut i glaskroppen kan göra att synen blir suddig eller otydlig. Detta beror på att ljuset inte når näthinnan korrekt.
 3. Blixtar eller blixtliknande ljus: Vissa människor upplever blixtar av ljus som inte finns där i verkligheten. Detta kan vara ett tecken på en blödning i glaskroppen.
 4. Försämrad perifer syn: En annan möjlig konsekvens av en blödning är försämrad perifer syn, vilket innebär att man har svårt att se objekt som befinner sig vid sidorna av synfältet.

Diagnos av blödning i glaskroppen

Om du upplever något av ovanstående symtom är det viktigt att söka medicinsk hjälp för en korrekt diagnos. En ögonläkare eller specialist kan utföra en grundlig ögonundersökning för att fastställa om det verkligen rör sig om en blödning i glaskroppen. Här är några vanliga metoder som används vid diagnos:

 1. Grundlig ögonundersökning: Läkaren kommer att undersöka dina ögon noggrant med hjälp av olika instrument och belysning. Detta kan inkludera att titta på näthinnan och inspektera glaskroppen.
 2. Ultraljud: Vid behov kan ultraljud användas för att få en mer detaljerad bild av ögat och eventuella blödningar.
 3. Grenvenstrombos: Ibland kan grenvenstrombos vara orsaken till blödningen i glaskroppen.

När ska man söka akutvård för sprucket blodkärl i ögat?

Omedelbar akutvård vid allvarliga symtom

 • Om du upplever plötslig smärta, kraftig blödning eller betydande synförsämring bör du omedelbart söka akutvård. Dessa symtom kan vara tecken på en mer allvarlig underliggande orsak och det är viktigt att få snabb medicinsk bedömning.

Kontakta sjukvården vid samtidiga symtom

 • Vid samtidiga symtom som huvudvärk, yrsel eller illamående bör du också kontakta sjukvården. Dessa symtom kan indikera att det finns andra problem än bara ett sprucket blodkärl i ögat och det är bäst att låta en läkare bedöma situationen.

Extra viktigt för personer med hälsoproblem

 • För personer med underliggande hälsoproblem som högt blodtryck eller diabetes kan det vara extra viktigt att få snabb medicinsk bedömning. Dessa tillstånd kan öka risken för komplikationer och det är därför viktigt att inte ignorera symtomen utan istället söka vård så fort som möjligt.

En sprucken blodkärl i ögat kan vara skrämmande och obehagligt, men oftast är det inte något allvarligt. Det kan uppstå av olika anledningar, till exempel genom ansträngning, nysningar eller hosta, eller till och med utan någon uppenbar anledning. I de flesta fall försvinner blödningen av sig själv inom några veckor och kräver ingen särskild behandling.

Det är dock viktigt att vara uppmärksam på eventuella allvarliga symtom som kan indikera en mer allvarlig underliggande orsak. Om du upplever plötslig smärta, kraftig blödning eller betydande synförsämring bör du omedelbart söka akutvård. Dessa symtom kan vara tecken på exempelvis en ögonskada eller ett blodpropp i ögat, vilket kräver snabb medicinsk intervention.

Utöver dessa symtom är det också viktigt att vara observant på eventuella samtidiga symtom som kan indikera andra problem än bara ett sprucket blodkärl i ögat.

Slutsats om varför spricker blodkärl i ögat

Efter att ha granskat orsakerna till varför blodkärl kan spricka i ögat, symtomen som kan uppstå, samt olika behandlingsalternativ, kan vi dra följande slutsatser:

 1. Orsaker till sprucket blodkärl i ögat: Det finns flera faktorer som kan leda till att blodkärlen i ögat spricker, inklusive högt blodtryck, överansträngning av ögonen, skador och vissa medicinska tillstånd såsom diabetes eller blödarsjuka.
 2. Symptom på sprucket blodkärl i ögat: Vanliga symtom inkluderar en röd fläck eller ett rött streck på ögonvitan samt eventuell svidande känsla eller irritation. Det är vanligtvis smärtfritt och påverkar inte synen.
 3. Behandling av sprucket blodkärl i ögat: I de flesta fall krävs ingen specifik behandling då det läker av sig självt inom några veckor. För att lindra eventuella obehag kan man använda kalla kompresser eller receptfria ögondroppar.
 4. Infektion i hornhinnan och dess påverkan: Om det uppstår en infektion i hornhinnan efter att ett blodkärl har spruckit kan detta leda till allvarligare symtom och kräva medicinsk behandling.
 5. Blödning i glaskroppen: Vid svåra fall av blodkärlssprickning kan det uppstå blödning i glaskroppen, vilket kan påverka synen. Detta kräver omedelbar medicinsk vård.
 6. När ska man söka akutvård för sprucket blodkärl i ögat? Om du upplever plötslig synnedsättning, intensiv smärta eller andra allvarliga symtom bör du söka akutvård för att utesluta eventuella komplikationer.

Slutsatsen är att spruckna blodkärl i ögat är vanligt förekommande och oftast ofarligt. I de flesta fall behövs ingen specifik behandling då det läker av sig självt inom några veckor. Vid allvarliga symtom eller komplikationer bör man dock söka medicinsk vård för att få rätt behandling och undvika eventuella komplikationer.

Vanliga frågor om sprucket blodkärl i ögat

Vad orsakar sprucket blodkärl i ögat?

Spruckna blodkärl i ögat kan orsakas av högt blodtryck, överansträngning av ögonen, skador eller vissa medicinska tillstånd såsom diabetes eller blödarsjuka.

Är det farligt om ett blodkärl spricker i ögat?

I de flesta fall är det inte farligt när ett blodkärl spricker i ögat. Det är vanligtvis smärtfritt och påverkar inte synen. Det läker oftast av sig självt inom några veckor.

Hur behandlas spruckna blodkärl i ögat?

När det gäller behandling av spruckna blodkärl i ögat finns det vanligtvis ingen specifik medicinsk behandling som krävs. Vanligtvis läker de spruckna blodkärlen av sig själva inom några veckor. För att underlätta läkningsprocessen och minska obehaget kan man dock använda kalla kompresser eller ögondroppar som rekommenderas av en ögonläkare. Det är också viktigt att undvika att gnugga eller klia i ögat för att inte förvärra situationen. Om spruckna blodkärl i ögat återkommer ofta eller orsakar allvarligare symtom, bör man kontakta en ögonläkare för vidare utredning och eventuell behandling.

Eva Strandberg
Skribent inom hälsa, träning och livstil at wvwv.se | + posts

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade.

Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se

Publicerat av Eva Strandberg

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade. Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se