Introduktion till migrän och dess orsaker

Har du någonsin upplevt en intensiv huvudvärk som åtföljs av illamående eller kräkningar? Då kan det vara möjligt att du lider av migrän. Migrän är en neurologisk sjukdom som drabbar cirka 10% av befolkningen och kännetecknas av återkommande anfall med huvudvärk, ofta på ena sidan av huvudet. Men vad orsakar egentligen migrän?

Det finns flera faktorer som kan utlösa ett migränanfall, inklusive stress, sinnesintryck och ansträngning. Innan själva huvudvärksfasen kan man också uppleva förkänningar såsom stickningar och synstörningar. Det finns även olika typer av migrän, inklusive bukmigrän och spänningshuvudvärk, som ger olika besvär under huvudvärksfasen.

Att identifiera orsakerna bakom dina migränanfall kan hjälpa dig att undvika dem i framtiden. Genom att föra en huvudvärksdagbok eller anteckna vilka ämnen som utlöser ditt anfall kan du få bättre kontroll över din hälsa. I den här artikeln kommer vi att utforska de vanligaste orsakerna till migrän och hur man kan hantera dem.

Symptom på migrän och behandlingsalternativ

Migrän är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 10-15% av befolkningen. Det finns många faktorer som kan orsaka migrän, inklusive stress, sömnbrist och hormonella förändringar. I denna artikel kommer vi att titta närmare på symtomen på migrän och de olika behandlingsalternativen.

Symtom på migrän

Migränsymtom kan variera från person till person, men huvudvärk är det vanligaste symptomet. Migränhuvudvärk kännetecknas av en intensiv smärta i huvudet som ofta är pulserande eller dunkande. Smärtan kan vara så svår att den hindrar dig från att utföra dina dagliga aktiviteter.

Andra vanliga symtom på migrän inkluderar trötthet, illamående, kräkningar och ljuskänslighet. Vissa människor upplever också aura-symtom innan huvudvärken börjar. Aura-symtom inkluderar synstörningar, domningar eller stickningar i ansiktet eller armar och ben.

Sömnproblem är också ett vanligt symptom hos personer med migrän. Många människor har svårt att sova när de har en migränattack, vilket kan göra det ännu svårare att hantera smärtan.

Behandlingsalternativ för migrän

Det finns flera behandlingar som kan hjälpa till att lindra symtomen på migrän. Här är några av de vanligaste behandlingsalternativen:

 • Triptaner: Triptaner är en typ av medicin som används för att behandla migränhuvudvärk. De fungerar genom att minska inflammationen i hjärnan som orsakar smärtan. Det finns flera olika triptaner tillgängliga på marknaden, inklusive sumatriptan och rizatriptan.

 • Akupunktur: Akupunktur är en alternativ behandling som har visat sig vara effektiv för att lindra symtomen på migrän. Under en akupunkturbehandling placeras tunna nålar i specifika punkter på kroppen för att främja läkning och lindra smärta.

 • Smärtstillande medel: Ibuprofen, paracetamol eller aspirin kan hjälpa till att lindra huvudvärken vid milda migränattacker.

Förebyggande åtgärder för att minska risken för migränattacker

Avslappningstekniker kan hjälpa till att minska risken för migränattacker.

Migrän är en neurologisk sjukdom som orsakar smärtsamma huvudvärk, illamående och ljuskänslighet. Att lära sig avslappningstekniker kan vara ett effektivt sätt att hantera och förebygga migränattacker. Djupandningsövningar, progressiv muskelavslappning och yoga är alla exempel på avslappningstekniker som kan hjälpa till att minska stress och spänningar i kroppen, vilket i sin tur minskar risken för migränattacker.

För mycket aktivitet kan öka risken för attacker, så det är viktigt att ha en balans mellan aktivitet och återhämtning.

För mycket fysisk eller mental ansträngning kan utlösa migränattacker hos vissa människor. Att ha en balans mellan aktivitet och återhämtning är därför viktigt. Det betyder inte nödvändigtvis att man ska undvika all fysisk eller mental ansträngning, utan snarare att man bör planera sin dagliga rutin på ett sätt som inkluderar tillräckligt med tid för vila och återhämtning. Regelbunden motion kan också bidra till att minska risken för migränattacker.

Att undvika rödvin och andra livsmedel som kan utlösa migränanfallen kan också minska risken för attacker.

För vissa människor kan vissa livsmedel utlösa migränattacker. Rödvin, choklad och ost är exempel på vanliga livsmedel som kan orsaka migrän hos vissa personer. Att hålla en matdagbok och identifiera vilka livsmedel som utlöser attacker kan hjälpa till att minimera risken för migränattacker.

Att få tillräckligt med sömn är viktigt för att minska risken för migränattacker.

Sömnlöshet och dålig sömnkvalitet kan öka risken för migränattacker. Att se till att man får tillräckligt med sömn varje natt är därför en viktig förebyggande åtgärd mot migränattacker. Det rekommenderas att man sover mellan 7-9 timmar per natt.

Migrän med eller utan aura – vad är skillnaden?

Migrän är en kronisk sjukdom som drabbar cirka 15% av befolkningen. En av de vanligaste frågorna om migrän är vad som skiljer migrän med och utan aura. Aura är en visuell störning som kan föregå migränanfall, men det finns flera andra skillnader mellan de två.

Vad är en aura?

Aura är ett neurologiskt fenomen som kan uppstå före ett migränanfall. Detta innebär att personen upplever synstörningar, ljuskänslighet eller andra neurologiska symptom innan huvudvärken börjar. Auran varar vanligtvis i cirka 20-30 minuter, men kan pågå i upp till en timme.

Migrän med aura

Migrän med aura innebär att personen upplever synstörningar, ljuskänslighet eller andra neurologiska symptom innan huvudvärken börjar. Symptomen kan inkludera:

 • Synstörningar såsom blinda fläckar, blixtar eller vågor

 • Känselstörningar såsom domningar och stickningar i händerna och ansiktet

 • Svårigheter att prata

 • Yrsel

När själva huvudvärken börjar brukar den vara pulserande och ensidig, och kan hålla på från några timmar upp till flera dagar. Andra symtom vid migrän inkluderar illamående, kräkningar och kraftig känslighet för ljud och ljus.

Migrän utan aura

Migrän utan aura innebär att personen inte upplever några synstörningar eller andra neurologiska symptom innan huvudvärken börjar. Symtomen vid migrän utan aura är samma som vid migrän med aura, förutom själva auran.

Vila och mörker kan hjälpa lindra symptomen vid både migrän med och utan aura. Andra tips för att hantera migrän inkluderar:

 • Undvik utlösande faktorer såsom stress, sömnbrist och vissa livsmedel

 • Använda avslappningsmetoder såsom meditation eller yoga

 • Använda smärtlindrande mediciner såsom ibuprofen eller paracetamol

 • Förskrivna mediciner som triptaner kan också hjälpa till att minska symtomen vid migrän

Det finns ingen botemedel mot migrän, men det går att hantera symptomen.

Bedömning av specialistläkare och undersökningar vid migrän

Specialistläkare för bedömning av migrän

Migrän är en vanlig sjukdom som drabbar ungefär 10-15% av befolkningen. För att fastställa diagnosen krävs ofta en bedömning av en specialistläkare. Det finns flera olika specialister som kan hjälpa till med diagnos och behandling, inklusive neurologer, öron-, näs- och hals-specialister samt allmänläkare med erfarenhet av migrän.

Diagnoskriterier för migrän

För att fastställa om en person lider av migrän använder läkaren oftast internationella diagnoskriterier. Dessa kriterier inkluderar symtom såsom huvudvärk, illamående, ljus- och ljudöverkänslighet samt eventuella aura-symptom såsom synrubbningar eller domningar i ansiktet eller händerna.

Domningar som symptom på migrän

Domningar kan faktiskt vara ett symptom på migrän, vilket kan vara oroande för många patienter. Domningarna brukar dock inte vara farliga i sig själva utan är snarare ett resultat av nervsystemets reaktion på smärtsignalerna från huvudvärken.

Remiss till neurolog från vårdcentralen

Om du misstänker att du lider av migrän bör du söka vård hos din vårdcentral. Din läkare kommer då att göra en grundlig undersökning och eventuellt remittera dig vidare till en specialistläkare om det behövs. Det är viktigt att söka vård så snart som möjligt för att få rätt diagnos och behandling.

Professor McCrory DC:s forskning om migränundersökningar

Professor McCrory DC har varit en aktiv deltagare i forskning om migränundersökningar. Hans arbete har bidragit till en ökad förståelse av sjukdomen och dess symtom, samt till utvecklingen av nya diagnostiska verktyg och behandlingsmetoder.

Att lida av migrän kan vara mycket besvärligt och påverka din livskvalitet negativt. Men genom att söka vård hos en specialistläkare och följa deras rekommendationer kan du minska dina symtom och återfå kontrollen över ditt liv. Tveka inte att söka hjälp om du misstänker att du lider av migrän eller andra neurologiska sjukdomar.

Migrän hos kvinnor och barn – specifika faktorer att ta hänsyn till

Migrän är en form av huvudvärk som kan påverka människor i alla åldrar. Det finns dock vissa specifika faktorer som kan göra migrän mer vanligt förekommande hos kvinnor och barn. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på dessa faktorer och vad de innebär.

Migrän hos kvinnor

Migrän är betydligt vanligare bland kvinnor än män, och det finns flera specifika faktorer som kan spela in. En av de vanligaste orsakerna till migrän hos kvinnor är hormonförändringar under menstruationscykeln. Under denna tid kan östrogennivåerna sjunka, vilket kan utlösa migränanfall.

Graviditet är också en annan faktor som kan leda till ökad risk för migrän. Under graviditeten upplever många kvinnor hormonella förändringar, vilket kan göra dem mer mottagliga för migränattacker.

Migrän hos barn

Barn som lider av migrän upplever ofta värk i huvudet under längre perioder än vad vuxna gör. Dessa episoder kallas ofta “värkfaser” och varar mellan fyra timmar upp till flera dagar.

Under värkfaser kan barn uppleva olika symtom, inklusive illamående, kräkningar, yrsel och talsvårigheter. Talsvårigheter är ett relativt ovanligt symptom vid migrän men förekommer oftare hos barn än vuxna.

Känslighet för blodkärlen

En annan faktor som kan orsaka migrän är känslighet för blodkärlen. Detta innebär att blodkärlen i hjärnan reagerar på olika stimuli, vilket kan utlösa migränattacker. Vissa individer är mer mottagliga för denna typ av reaktion än andra.

Det finns också andra faktorer som kan spela in vid migrän, inklusive ålder, dos av medicinering och personliga fall. Det är viktigt att notera att varje person upplever migrän på ett unikt sätt, så det är viktigt att arbeta tillsammans med en läkare för att hitta den bästa behandlingen.

Sammanfattningsvis finns det flera specifika faktorer som kan öka risken för migrän hos kvinnor och barn.

Triggerfaktorer som kan utlösa migrän enligt belgiska migränsällskapet

Migrän är en kronisk sjukdom som drabbar cirka 10-15% av befolkningen. Migränanfallen kan vara mycket smärtsamma och påverka ens dagliga liv negativt. Men vad orsakar egentligen migrän? Enligt Belgiska Migränsällskapet finns det faktorer, så kallade triggerfaktorer, som kan utlösa migränanfall hos personer.

Faktorer som kan utlösa migrän

Triggerfaktorerna varierar från person till person, men vanliga faktorer inkluderar stress, hormonella förändringar (såsom menstruation), sömnbrist och vissa födoämnen. Här är några exempel på faktorer som kan utlösa migrän:

 • Stress: Detta är en av de vanligaste faktorerna som kan utlösa ett anfall. Stressiga situationer på jobbet eller i privatlivet kan leda till att musklerna i nacken spänner sig och orsakar huvudvärk.

 • Hormonella förändringar: Kvinnor lider oftare av migrän än män på grund av hormonella förändringar i kroppen. Hormonella förändringar under menstruationscykeln eller graviditet kan orsaka ökad risk för migränanfall.

 • Sömnbrist: Bristande sömnvanor och oregelbundna sovtider är också en vanlig triggerfaktor.

 • Födoämnen: Vissa födoämnen kan utlösa migränanfall hos vissa personer. Choklad, ost och rött vin är exempel på födoämnen som kan orsaka migrän.

Riskfaktorer

Det finns också faktorer som ökar risken för att utveckla migrän eller ökar besvären av migränanfall. Här är några exempel:

 • Klusterhuvudvärk: Personer som lider av klusterhuvudvärk har en högre risk för att utveckla migrän.

 • Anfallet av ljusfenomen: Personer som upplever synstörningar (såsom flimrande ljus) innan ett anfall har en högre risk för att få ett migränanfall.

 • Pulserande smärta i synfältet: Detta är ett vanligt fenomen vid migränanfall och kan vara mycket obehagligt.

 • Ljud och ljus: Faktorer som ljud och ljus kan också vara anfallsutlösande för vissa personer.

Framtiden för läkemedelsforskning inom migrän och andra sjukdomar

Efter att ha undersökt symptom, behandlingsalternativ, förebyggande åtgärder, bedömning av specialistläkare och triggerfaktorer för migrän, är det viktigt att titta på framtiden för läkemedelsforskning inom detta område. Det finns fortfarande mycket som vi inte vet om varför vissa människor lider av migrän och hur man kan bota det helt.

För närvarande finns det flera läkemedel som används för att lindra symptomen av migrän, men de fungerar inte alltid för alla patienter. Forskningsinitiativ fortsätter dock att utveckla nya behandlingar som riktar sig mot specifika mekanismer i hjärnan som orsakar migränattacker.

Det är också viktigt att notera att forskning på migrän kan leda till upptäckten av nya behandlingar för andra sjukdomar. Migrän har visat sig vara kopplad till andra hälsoproblem såsom depression, ångest och stroke. Genom att studera migrän kan vi få en bättre förståelse för dessa sjukdomars orsaker och utveckla mer effektiva behandlingar.

Som patient med migrän kan du hjälpa till i denna forskning genom att delta i kliniska prövningar eller genom att donera pengar till organisationer som stödjer forskningen. Tillsammans kan vi arbeta mot en framtid där ingen behöver lida av denna smärtsamma sjukdom.

Vanliga frågor om migrän

Vilka är de vanligaste triggerfaktorerna för migrän?

De vanligaste triggerfaktorerna för migrän inkluderar stress, sömnbrist, hormonella förändringar, vissa livsmedel och drycker, kraftig fysisk aktivitet och förändringar i väderförhållanden.

Kan migrän bero på ärftlighet?

Ja, det finns en stark koppling mellan migrän och genetik. Forskning har visat att personer med en familjehistoria av migrän löper större risk att utveckla sjukdomen.

Finns det några naturliga behandlingar mot migrän?

Vissa människor har haft positiva resultat från akupunktur, massage eller aromaterapi. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa behandlingar inte fungerar för alla patienter och bör endast användas som ett komplement till medicinsk behandling.

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se