Introduktion till njursten

Har du någonsin undrat varför vissa personer lider av njursten? Det visar sig att njursten bildas när ämnen i urinen koncentreras och bildar kristaller. Njurfunktionen spelar en viktig roll i bildandet av dessa kristaller, vilket kan leda till smärtsamma symtom som kräver medicinsk behandling. För att upptäcka njursten används metoder som ultraljud och DT urinvägsöversikt. Vätskeintag och tryck kan påverka storleken och passagen av njursten i kroppen, vilket är viktigt att tänka på för dem som lider av detta problem.

Det finns många faktorer som kan bidra till bildandet av njursten, inklusive mineraler i kosten och hur mycket vätska man dricker varje dag. Lit-Control är en metod som syftar till att minska koncentrationen av ämnen i urinen genom att öka flödet och stället där resterna utsöndras från kroppen. Om du lider av njursten eller vill lära dig mer om detta vanliga hälsoproblem, fortsätt läsa för att ta reda på allt du behöver veta!

Symptom på njursten

Smärta i sidan av ryggen

En av de vanligaste symptomen på njursten är smärta. Smärtan kan kännas i sidan av ryggen och stråla ner mot ljumskarna eller könsorganen. Många beskriver smärtan som intensiv och stickande, och den kan komma i vågor. Smärtan uppstår när njurstenen rör sig genom urinvägarna och orsakar irritation och inflammation.

Illamående och kräkningar

Utöver smärta kan illamående och kräkningar också vara symptom på njursten. Detta beror på att smärta kan utlösa en reaktion i kroppen som gör att man mår illa. Dessutom kan njurstenen blockera urinvägarna, vilket leder till att avfallsprodukterna inte kan transporteras bort från kroppen som de ska. Detta kan också orsaka illamående.

Blod i urinen

Ett annat symptom på njursten är blod i urinen, även kallat hematuri. Njurstenar kan skada vävnaden längs med urinvägarna när de passerar igenom dem, vilket leder till små blödningar. Detta gör att urinen blir rosa eller rödaktig.

Andra tecken på njursten inkluderar:

  • Svårighet att kissa eller en brännande känsla vid urinering

  • En ökad frekvens av urinering

  • Feber och frossa (vilket indikerar en infektion)

Om du upplever något av dessa symptom är det viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt. Njursten kan orsaka allvarliga komplikationer om de inte behandlas, inklusive permanenta skador på njurarna.

Förutom att lindra smärta och andra symptom kan behandling för njursten inkludera ökad vätskeintag för att hjälpa till att skölja ut stenarna, läkemedel för att minska inflammation och smärta samt kirurgi för att ta bort stora eller svåra stenar.

Att förebygga njursten innebär vanligtvis en kombination av kost- och livsstilsförändringar, inklusive att dricka tillräckligt med vatten, minska intaget av oxalatrika livsmedel (som choklad och spenat), minska saltintaget och undvika drycker som innehåller höga nivåer av fruktos (som läsk).

Orsaker till njursten

Njurstenar är små, hårda klumpar som bildas i njurarna när urinen innehåller höga nivåer av vissa kemikalier. Dessa stenar kan orsaka smärta och obehag när de passerar genom urinvägarna. Men vad är det som orsakar njursten? Här är några möjliga faktorer:

Infektioner och sjukdomar kan öka risken för att utveckla njursten.

Njursten kan uppstå på grund av en rad olika infektioner och sjukdomar i kroppen. Till exempel kan personer med inflammatoriska tarmsjukdomar ha en ökad risk för att utveckla njursten. Andra sjukdomar som kan leda till njursten inkluderar gikt, hyperparatyreoidism och cystinuri.

Vissa läkemedel kan också öka risken för njursten.

Vissa läkemedel har visat sig öka risken för att utveckla njursten, inklusive diuretika och antacida som innehåller kalciumkarbonat. Om du tar dessa läkemedel regelbundet bör du prata med din läkare om eventuella risker.

Kalciumstenar är den vanligaste typen av njurstenar.

Kalciumoxalat- eller kalciumfosfatstener är den vanligaste typen av njursten. Dessa stenar bildas när höga nivåer av kalcium kombineras med oxalater eller fosfater i urinen. Andra typer av njurstenar inkluderar urinsyrastenar, cystinstenar och struvitstenar.

Symptomen på njursten, inklusive smärtorna och kräkningarna, kan kräva sjukhusvård.

De flesta människor som utvecklar njursten upplever intensiv smärta i rygg och buk, liksom illamående och kräkningar. Om du upplever dessa symtom bör du söka läkarvård omedelbart. I vissa fall kan sjukhusvistelse vara nödvändig för att hantera smärta och andra symtom på njursten.

Njursten är en allvarlig sjukdom som kan orsaka mycket obehag för patienterna. Men genom att förstå de olika faktorer som kan orsaka njursten, kan vi ta steg för att minska risken för att utveckla dem.

Handläggning av misstänkt njurstensanfall

Njursten är en vanlig sjukdom som drabbar många människor. Det är en smärtsam åkomma som kan leda till allvarliga komplikationer om den inte behandlas i tid. När man misstänker att man har drabbats av ett njurstensanfall är det viktigt att söka vård så snart som möjligt. Här går vi igenom hur handläggningen av misstänkt njurstensanfall går till och vad du kan förvänta dig.

Diagnostiska tester och undersökningar

Handläggningen av misstänkt njurstensanfall involverar flera diagnostiska tester och undersökningar för att fastställa diagnosen och bedöma graden av besvär. Om du upplever symtom som smärta i nedre delen av ryggen, illamående, kräkningar eller blod i urinen bör du söka vård omedelbart.

När du kommer till sjukhuset kommer läkaren att ta din medicinska historia och göra en fysisk undersökning. Därefter kan följande diagnostiska tester göras:

  • Urinprov: För att kontrollera om det finns blod eller infektioner i urinen.

  • Blodprov: För att bedöma njurfunktionen och se om det finns tecken på infektion eller inflammation.

  • Röntgen: En röntgenundersökning används för att identifiera var stenen befinner sig i urinvägarna.

  • Ultraljud: Ultraljud kan hjälpa till att upptäcka njursten och bedöma graden av besvär.

  • CT-scanning: En CT-scanning kan användas för att få en mer detaljerad bild av urinvägarna och stenen.

Vårdpersonalens hjälp

Vårdpersonalen kan hjälpa till att lindra besvären vid ett njurstensanfall. Smärtlindring är en viktig del i behandlingen och kan ges på olika sätt, till exempel med smärtstillande mediciner eller genom att applicera värme på det drabbade området. Om du har svåra symtom kan du behöva läggas in på sjukhus för observation och behandling.

Utöver smärtlindring kan vårdpersonalen också ge råd om hur du ska hantera dina symtom hemma. Det kan inkludera att dricka mycket vatten, undvika mat som ökar risken för stenbildning och följa en hälsosam livsstil.

Akut handläggning vid njurstensanfall

När bör jag söka vård?

Njurstenar kan orsaka mycket smärtsamma anfall som kräver snabb behandling på akutmottagning. Om du upplever en plötslig och intensiv smärta i ländryggen, buken eller sidorna av kroppen kan det vara ett tecken på njurstensanfall. Andra vanliga symtom inkluderar illamående, kräkningar, feber och svårigheter att urinera. Om du upplever något av dessa symtom bör du söka vård omedelbart.

Akut handläggning vid njurstensanfall

Vid ankomst till akutmottagningen kommer du först att genomgå en fysisk undersökning och eventuellt också röntgenundersökning för att fastställa om det verkligen är njursten som orsakar dina symtom. Om diagnosen bekräftas kommer läkaren att ordinera smärtlindring för att hjälpa dig hantera den intensiva smärtan.

Det finns flera alternativ för smärtlindring, inklusive icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), opioder eller ibland muskelavslappnande medel. Vilken typ av medicinering som används beror på din hälsa och andra faktorer, såsom graden av smärta och eventuella tidigare erfarenheter med liknande mediciner.

Sedan kan läkaren rekommendera olika behandlingsalternativ beroende på storleken och placeringen av njurstenarna. Mindre stenar kan ibland passera naturligt genom urinvägarna, medan större stenar kan kräva mer omfattande behandling.

Omgångar och recidiv

Det är viktigt att förstå att behandlingen av njursten ofta kräver flera omgångar av behandling för att helt bli av med dem. Om du har haft njurstensanfall tidigare eller om det finns en familjehistoria av problemet, kan du behöva undersöka salterna i din urin på längre sikt för att hitta en långsiktig lösning.

Om du lider av återkommande njurstensanfall är det viktigt att vara uppmärksam på symtomen och söka vård omedelbart när de uppstår.

Utredning och behandling av njursten

Utredning av njursten

Att fastställa orsaken till varför man får njursten är viktig för att kunna välja rätt behandlingsmetod. En urolog gör bedömningen och diagnostiken av njursten, och bilddiagnostik är viktig för att fastställa stenbildningens typ och placering.

Röntgenundersökning

En röntgenundersökning kan användas för att upptäcka kalciumbaserade stenar som är vanliga i urinvägarna. För att öka synligheten av stenarna kan en kontrastvätska injiceras.

Datortomografi

Datortomografi (CT) ger mer detaljerad information om stenarnas storlek och placering än en vanlig röntgenundersökning. CT kan också användas för att upptäcka andra sjukdomar som kan orsaka symtom som liknar de vid njursten.

Urinprovtagning

Urinprovtagning kan ge information om kemiska obalanser i kroppen som kan bidra till bildandet av stenar. Genom att analysera urinen kan man också se vilken typ av sten det handlar om.

Behandling av njursten

Behandlingen av njursten beror på stenarnas storlek och placering, samt patientens allmänna hälsa och eventuella tidigare sjukdomshistorik.

Medicinsk behandling

Mindre stenar kan ibland passera genom urinvägarna utan medicinsk intervention, men smärtstillande medicin kan användas för att lindra symtomen. Ibland kan också läkemedel ordineras för att minska risken för stenbildning.

Uretäroskopi

Uretäroskopi är en minimalt invasiv behandling där en tunn, flexibel kamera förs in i urinvägarna via urinröret. Stenar som fastnat i urinvägarna kan avlägsnas med hjälp av små instrument som förs in genom samma rör.

Titthålsoperation

Titthålsoperation är en mer omfattande operation där kirurgen gör små snitt i bukväggen och använder en kamera och specialverktyg för att ta bort stenen. Denna metod används oftast när stenen är stor eller svår att nå med uretäroskopi.

Tillgängliga behandlingar för njursten

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en icke-invasiv metod som kan användas för att krossa njursten. Behandlingen innebär att högintensiva ljudvågor riktas mot stenen för att bryta ner den i mindre bitar som sedan kan passera ut ur kroppen genom urinen. Detta är en effektiv behandlingsmetod för stenar som är mindre än två centimeter i diameter och som sitter i njuren eller urinledaren.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling kan hjälpa till att lösa upp små njurstenar. Det finns olika typer av läkemedel som kan användas, exempelvis thiaziddiuretika och allopurinol. Thiaziddiuretika ökar utsöndringen av vatten och elektrolyter i urinen, vilket minskar risken för bildning av nya stenar. Allopurinol används för att minska produktionen av urinsyra, vilket också minskar risken för bildning av nya stenar.

Antibiotika

I vissa fall kan infektioner orsaka bildning av njursten. Om så är fallet kan antibiotika användas för att behandla infektionen och därmed minska risken för ytterligare stenbildning.

Röntgen

Röntgenundersökningar kan användas för att identifiera storleken och platsen på njurstenarna. Detta gör det möjligt för läkaren att välja den mest lämpliga behandlingsmetoden. Röntgenundersökningar kan också användas för att övervaka stenarnas storlek och utveckling över tid.

Vårdcentralen

Vid mindre njurstenar kan vårdcentralen erbjuda åtgärder och behandlingar. Det kan till exempel handla om smärtlindring eller vätskebehandling för att hjälpa stenen att passera ut ur kroppen på egen hand.

Sammanfattningsvis finns det flera olika behandlingsalternativ för njursten beroende på stenens storlek, plats och sammansättning. Stötvågsbehandling är en effektiv metod för mindre stenar, medan läkemedelsbehandling kan vara ett alternativ för att lösa upp små stenar.

Avslutning av “varför får man njursten”

Njursten kan orsaka mycket smärta och obehag för de som lider av det. Det är viktigt att förstå symptomen och orsakerna till njursten för att kunna hantera det på rätt sätt.

Symptomen på njursten inkluderar plötslig och intensiv smärta i rygg eller buk, illamående, kräkningar och blod i urinen. Orsakerna till njursten kan vara allt från bristande hydrering till genetik.

Om du misstänker att du lider av njursten är det viktigt att söka medicinsk hjälp omedelbart. Akut handläggning vid ett anfall kan innebära smärtlindring och eventuellt borttagande av stenen med hjälp av kirurgi eller andra behandlingar.

Förutom akut handläggning finns det också utredning och behandling av själva problemet. Det finns flera olika behandlingsalternativ beroende på storlek och placeringen av stenen.

Det bästa sättet att undvika njursten är genom att dricka tillräckligt med vatten varje dag, undvika livsmedel som ökar risken för bildandet av stenar samt följa en hälsosam livsstil.

Vanliga frågor om njursten

1. Kan jag förebygga njursten?

Ja, genom att dricka tillräckligt med vatten varje dag och undvika livsmedel som ökar risken för bildandet av stenar kan du minska risken för att utveckla njursten.

2. Vilka livsmedel bör jag undvika om jag lider av njursten?

Livsmedel som är höga i oxalater, såsom spenat och choklad, bör undvikas om du lider av njursten.

3. Kan stress påverka bildandet av njursten?

Ja, stress kan öka risken för bildandet av njursten genom att öka nivåerna av vissa hormoner i kroppen som bidrar till bildandet av stenar.

4. Kan jag träna om jag har njursten?

Det beror på storleken och placeringen av stenen samt hur allvarliga dina symptom är. Det är bäst att rådfråga din läkare innan du börjar träna igen.

5. Hur behandlas njursten vanligtvis?

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se