Introduktion till varför tomater spricker

Tomater är en av de mest populära grönsakerna att odla i trädgården eller i växthuset. Men det kan vara frustrerande när man upptäcker att tomaterna har sprickor på ytan. Varför händer detta?

Det finns flera anledningar till varför tomater spricker. En orsak kan vara för mycket vatten eller för lite vatten, vilket kan leda till tryckskillnader inuti tomaten. Andra faktorer som jorden, potatis och temperaturförändringar under dagen kan också spela en roll.

Att få svar på varför dina tomater spricker kan vara svårt, men med lite undersökning och experimentering kan du hitta lösningar på problemet. I denna artikel kommer vi att titta närmare på några av de vanligaste orsakerna till att tomater spricker, så att du kan ta itu med problemet och njuta av hälsosamma och goda skördar!

Anledningar till att tomater spricker

Snabb tillväxt av tomaterna kan orsaka sprickor

Tomater är en vanlig grönsak som odlas över hela världen. De finns i olika sorter och storlekar, men alla har ett gemensamt problem – de kan spricka. En av anledningarna till att tomater spricker är på grund av deras snabba tillväxt. När tomaterna växer snabbt, blir skalet inte lika elastiskt som själva fruktköttet, vilket leder till att det spricker.

Detta problem uppstår oftast när det regnar mycket eller när man vattnar för ofta. Detta beror på att tomatplantan absorberar mycket vatten och näring under dessa perioder vilket gör att tomaterna växer snabbare än normalt.

För att undvika detta problem bör man se till att vattna plantorna regelbundet och i rätt mängd. Det är också viktigt att välja rätt typ av gödsel för din tomatplanta eftersom för mycket gödsel också kan orsaka problem med snabb tillväxt.

Otillräcklig vattning kan leda till spruckna tomater

En annan anledning till varför tomater spricker är på grund av otillräcklig vattning. Om du inte vattnar dina plantor ordentligt kommer de inte kunna ta upp den nödvändiga mängden vatten som behövs för att hålla sig friska och starka. Detta kan leda till stress hos plantan, vilket i sin tur kan orsaka sprickor i tomaterna.

För att undvika detta problem bör du se till att vattna dina plantor regelbundet och i rätt mängd. Det är också viktigt att inte övervattna dina plantor eftersom det kan leda till andra problem som rotfästning och svampinfektioner.

För mycket gödsel kan också orsaka problem

En annan anledning till varför tomater spricker är på grund av för mycket gödsel. Om du använder för mycket gödsel kan det orsaka snabb tillväxt hos tomatplantan, vilket vi nämnde tidigare. Detta kan leda till stress hos plantan och orsaka sprickor i tomaterna.

För att undvika detta problem bör du välja rätt typ av gödsel för din tomatplanta och använda den enligt instruktionerna på förpackningen.

Befruktning och vattning av tomatplantor

Rätt mängd gödsel och vatten är avgörande för att undvika sprickor i tomater.

Tomater är en av de mest populära grönsakerna att odla i hemträdgårdar, men det kan vara frustrerande när frukterna börjar spricka. En vanlig orsak till detta problem är ojämn vattning eller överbevattning. När tomater växer snabbt på grund av överdriven befruktning eller hög luftfuktighet, kan huden inte expandera tillräckligt snabbt för att rymma den ökade mängden vätska som absorberas från marken. Detta leder till sprickor i tomaterna.

För att undvika detta problem bör du se till att vattna dina tomatplantor ordentligt och regelbundet. Tomatplantor behöver ungefär en tum vatten per vecka, men det beror också på väderförhållandena och jordtypen. Om du odlar dina tomater i en container eller kruka, se till att dräneringshålen fungerar korrekt så att överflödigt vatten inte stannar kvar i botten.

När det gäller gödsling bör du använda en balanserad gödsel med lika delar kväve, fosfor och kalium (NPK). Detta hjälper till att hålla plantorna friska och produktiva utan att överbelasta dem med näringsämnen som kan orsaka skador. Gödsel bör appliceras en gång i veckan under växtsäsongen, men var försiktig så att du inte övergöder plantorna.

Överbevattning kan också skada plantorna och orsaka sjukdomar.

Överbevattning kan vara lika skadligt för tomatplantor som underbevattning. När jorden är konstant våt, finns det risk för att rötterna ruttnar och att svampinfektioner sprids. Detta kan leda till sjukdomar som bladmögel, vilket kan döda hela plantan.

För att undvika överbevattning bör du vattna dina tomater när jorden känns torr vid beröring. Du bör också undvika att vattna på natten eftersom avdunstningen är låg och fuktigheten hög, vilket ökar risken för sjukdomsutbrott.

Temperaturförändringar som kan orsaka sprickor i tomater

Plötsliga temperaturförändringar

Tomater är känsliga för plötsliga temperaturskillnader, särskilt höga natttemperaturer som följs av kallare dagar. När temperaturen stiger snabbt på dagen, expanderar tomaterna och blir mer mottagliga för sprickbildning. Sedan när temperaturen sjunker på natten, krymper tomaterna snabbt vilket skapar en stressad miljö inuti frukten. Denna stress kan leda till att tomaterna spricker.

För att undvika plötsliga temperaturskillnader bör man överväga följande tips:

 • Plantera tomaterna på platser där de inte utsätts för direkt solljus under hela dagen.

 • Bevattning bör ske regelbundet och helst vid samma tidpunkt varje dag.

 • Använd ett skyddande täckmaterial som hjälper till att reglera temperaturen.

Vindiga dagar

Vindiga dagar kan också ha negativ inverkan på tomaternas hälsa genom att öka avdunstningen från bladen och få plantorna att torka ut. Om det är mycket vind runt omkring plantorna, kommer de behöva använda mer vatten än vanligt för att hålla sig hydrerade. Detta kan göra dem mer mottagliga för sprickbildning.

För att skydda dina tomater från vindiga dagar:

 • Plantera dina tomatplantor nära varandra för att skapa ett skyddande lager av bladverk.

 • Använd en vindskyddsvägg eller staket runt din trädgård för att minska vinden runt plantorna.

 • Ge dina tomatplantor regelbunden bevattning under dagar med mycket vind.

Skyddande täckmaterial eller skugga från solen

Skyddande täckmaterial kan hjälpa till att reglera temperaturen och skydda tomaterna från plötsliga temperaturskillnader. Det finns flera olika typer av täckmaterial som du kan använda:

 • Halm: lägger man på jorden mellan plantorna, vilket hjälper till att hålla fukten kvar i marken och reglera temperaturen.

 • Trädgårdsduk: placeras över plantorna för att skydda dem från direkt solljus och vind samtidigt som den släpper igenom luft och vatten.

Förebyggande åtgärder för att undvika sprickor i tomater

Plantera sorter som är mindre benägna att utveckla sprickor, såsom körsbärstomater.

Att välja rätt sort av tomat kan vara avgörande för att undvika sprickor. Vissa sorter är mer benägna att utveckla sprickor än andra. Körsbärstomater är en bra alternativ eftersom de har en tunnare hud och mindre vatteninnehåll. Andra sorter som också har visat sig vara mindre benägna till att spricka inkluderar San Marzano, Roma och Plum-tomater.

Undvik övervattning och övergödning av plantorna.

Tomatplantor behöver regelbunden vattning för att växa ordentligt, men övervattning kan leda till en mängd problem, inklusive sprickbildning i frukten. Överdriven gödsling kan också orsaka tillväxtproblem hos plantan och öka risken för sprickor i tomaterna.

För att undvika detta bör du vattna dina tomatplantor noggrant men inte för mycket. Se till att marken inte blir alltför blöt mellan bevattningar. Det är också viktigt att ge dina plantor rätt mängd näring utan överdrivna mängder gödselmedel.

Skydda tomaterna från extrema temperaturförändringar.

Tomater trivs bäst när de odlas i ett klimat med jämn temperatur och fuktighet. Extrem värme eller kyla kan orsaka att tomaterna spricker. För att undvika detta bör du plantera dina tomater på en plats som skyddas från starka vindar och direkt solljus.

Om du bor i ett område med stora temperaturförändringar, till exempel inlandet, kan det vara bra att täcka dina plantor med en trädgårdsfiberduk för att skydda dem mot extrem värme eller kyla.

Zonindelning

Zonindelningen är en metod för att klassificera växtzoner baserat på deras klimatiska villkor. Genom att välja rätt zon för din trädgård kan du välja växter som trivs bäst i ditt område och därmed minska risken för problem som sprickor i tomater.

Förutom ovanstående åtgärder finns det några andra tips som kan hjälpa dig att undvika sprickor i tomater.

Så här hanterar du spruckna tomater i trädgården eller växthuset

Skörda de spruckna tomaterna så snart som möjligt för att undvika förlust av smak och näring.

När tomaterna börjar mogna på plantan är det viktigt att skörda dem så snart som möjligt. Om en tomat har spruckit kan den lätt bli angripen av insekter och bakterier, vilket kan leda till att den blir oätlig. Dessutom förlorar tomaten smak och näring när den ligger kvar på plantan för länge efter att ha spruckit.

För att undvika förlust av smak och näring bör du därför skörda de spruckna tomaterna så snart som möjligt. Detta kan göras genom att plocka de mogna tomaterna från plantan med hjälp av en sax eller en kniv.

Använd de spruckna tomaterna direkt eller laga mat med dem så snart som möjligt.

De flesta människor brukar slänga bort de spruckna tomaterna eftersom de inte ser lika aptitliga ut som de ospruckna. Men faktum är att det går utmärkt att använda även de spruckna tomaterna. De fungerar lika bra i matlagning och ger dessutom extra smak åt rätten.

Du kan exempelvis använda de spruckna tomaterna till:

 • Tomatsås

 • Tomatsoppa

 • Pizzasås

 • Pastasås

Det viktigaste är att du använder de spruckna tomaterna så snart som möjligt för att undvika förlust av smak och näring.

Ta bort eventuella sjuka eller skadade delar av plantan för att undvika ytterligare problem.

Om en tomat har spruckit kan det vara ett tecken på att plantan lider av stress. Det kan exempelvis bero på bristande vattning, hög temperatur eller brist på näringsämnen i jorden. För att undvika ytterligare problem är det därför viktigt att ta hand om plantan på rätt sätt.

Du kan exempelvis:

 • Se till att vattna regelbundet

 • Placera plantan i en lämplig temperatur

 • Ge plantan rätt mängd näring

Om en del av plantan ser sjuk eller skadad ut bör du också ta bort den så snart som möjligt.

Konsekvenser av spruckna tomater

Minskad hållbarhet och ökad sjukdomsrisk

För många odlare är sprickor i tomaterna ett vanligt problem som kan orsaka flera konsekvenser. För det första kan sprickorna minska hållbarheten hos frukterna, vilket innebär att de inte håller lika länge som en oskadad tomat. Detta beror på att sprickorna gör det lättare för bakterier och andra mikroorganismer att tränga in i frukten och bryta ner den.

Denna ökade risk för sjukdomar är också en annan konsekvens av spruckna tomater. Eftersom bakterier och andra mikroorganismer lättare kan tränga in i frukten genom sprickorna, finns det större risk för mögel, röta eller andra sjukdomar som kan skada hela plantan.

Försämrad smak och näringsvärde

En annan konsekvens av spruckna tomater är försämrad smak och näringsvärde. När tomaten har fått en spricka minskar mängden vatten i den, vilket leder till mindre saftighet och smak. Dessutom kan vissa näringsämnen också gå förlorade genom de skador som orsakas av sprickorna.

Risk för minskning av skördarna

Om problemet med spruckna tomater inte åtgärdas på rätt sätt kan det leda till minskning av skördarna. Detta beror på att sprickorna kan orsaka att frukterna faller av plantan eller blir skadade så mycket att de inte längre är lämpliga för försäljning. Detta kan leda till en minskning av den totala mängden tomater som skördas, vilket i sin tur kan påverka både odlare och konsumenter.

För att minimera risken för spruckna tomater bör man se till att ge plantorna tillräckligt med vatten och näring, samt skydda dem från extrema temperaturförändringar. Om problemet redan har uppstått kan man försöka rädda tomaterna genom att skörda dem tidigare än vanligt eller använda dem direkt istället för att lagra dem.

Genom att vara uppmärksam på sprickor i tomaterna och vidta åtgärder mot det kan man undvika de negativa konsekvenserna som spruckna tomater kan ha.

Avslutning och sammanfattning av tips och råd för att undvika sprickor i tomater

För att undvika sprickor i dina tomater är det viktigt att du tar hand om dina tomatplantor på rätt sätt. Genom att ge dem tillräckligt med vatten, gödsel och skydd mot temperaturförändringar kan du minska risken för sprickor.

Kom också ihåg att plocka dina tomater när de är mogna, eftersom övermogna frukter har större risk att spricka. Om du ändå får några spruckna tomater kan du använda dem direkt eller till exempel göra en god sås eller soppa.

Följande är några vanliga frågor som människor har om varför tomaterna spricker:

Vilken typ av vattning är bäst för tomatplantor?

Det bästa sättet att vattna tomatplantorna är genom droppbevattning eller slangbevattning vid basen av plantan. Detta ger plantan tillräckligt med fukt utan att bladen blir våta, vilket minskar risken för sjukdomar och sprickor i frukten.

Vad ska jag göra om mina tomater börjar visa tecken på sprickor?

Om du märker tecken på sprickor i dina tomater bör du öka bevattningen och se till att plantorna inte torkar ut. Om problemet fortsätter kan det vara en bra idé att täcka växthuset eller trädgården med skuggnät för att skydda mot temperaturförändringar.

Vilken typ av gödsel är bäst för tomatplantor?

Tomatplantor behöver en balanserad gödsel som innehåller kväve, fosfor och kalium. Det finns många olika typer av gödsel att välja mellan, inklusive organiska och syntetiska alternativ.

Hur kan jag skydda mina tomater mot temperaturförändringar?

För att skydda dina tomater mot temperaturförändringar kan du täcka plantorna med en frostskyddsduk eller använda växthusväggar för att reglera temperaturen. Se också till att vattna dina plantor regelbundet för att hålla dem friska och starka.

Varför är det viktigt att plocka tomaterna när de är mogna?

Att plocka tomaterna när de är mogna hjälper till att minska risken för sprickor eftersom övermogna frukter har större risk att spricka. Dessutom smakar mogna tomater mycket bättre än omogna frukter.

Genom att följa dessa tips och råd kan du undvika sprickor i dina tomater och njuta av god skörd under hela säsongen!

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se