Introduktion till varför blir man yr:

Har du någonsin känt dig plötsligt yr och undrat varför? Yrsel är ett vanligt symtom som kan få vem som helst att känna sig förvirrad och ostadig. Och trots att det är så vanligt, är det inte alltid lätt att fastställa exakt vad som orsakar yrseln. Ibland kan det vara en störning i balansorganet som ligger bakom.

Balansorganet, beläget i innerörat, hjälper oss att upprätthålla vår balans och orientering. Men när något går fel med detta organ kan vi uppleva yrsel. Det kan vara resultatet av olika faktorer, såsom infektioner, cirkulationsproblem eller problem med nervsystemet.

Att förstå varför man blir yr kan vara en utmaning, men genom att undersöka de möjliga orsakerna och söka medicinsk hjälp vid behov kan man få bättre klarhet i situationen. I följande avsnitt kommer vi utforska några av de vanligaste anledningarna till yrsel och hur man kan hantera dem på bästa sätt.

Så låt oss dyka in i denna snurriga värld och ta reda på mer om varför vi blir yr!

Vanliga orsaker till yrsel:

Inneröronets obalans kan leda till yrsel.

Yrsel är ett vanligt symtom som kan bero på flera olika faktorer. En av de vanligaste orsakerna till yrsel är obalans i innerörat. Innerörat spelar en viktig roll för vår balans och koordination, och om det blir någon störning i dess funktion kan det resultera i yrsel.

När det gäller innerörets obalans finns det flera möjliga orsaker. En av dem är godartad lägesyrsel, vilket innebär att små kristaller inuti innerörat hamnar på fel plats och stör balansen. Detta kan hända vid plötsliga huvudrörelser eller efter en skada mot huvudet. Andra typer av inneröronssjukdomar, såsom Ménières sjukdom eller vestibulära migrän, kan också leda till yrsel på grund av obalans i innerörat.

Vissa mediciner kan orsaka yrsel som biverkning.

En annan vanlig orsak till yrsel är mediciner som har yrsel som en biverkning. Många olika typer av mediciner kan ha denna effekt, inklusive vissa blodtrycksmediciner, antidepressiva läkemedel och sömnmediciner. När man tar dessa mediciner kan de påverka hjärnans signalsubstanser eller blodcirkulationen, vilket i sin tur kan leda till yrsel.

Om du upplever yrsel och misstänker att det kan vara en biverkning av ett läkemedel du tar, är det viktigt att prata med din läkare eller apotekspersonal. De kan hjälpa dig att bedöma om det finns andra alternativ eller justeringar som kan göras för att minska yrseln.

Lågt blodsocker kan också vara en vanlig orsak till yrsel.

Yrsel kan också uppstå på grund av lågt blodsocker. När vi inte får tillräckligt med energi från maten vi äter, särskilt kolhydrater, kan vårt blodsocker sjunka och leda till yrsel och svimningskänsla. Detta är särskilt vanligt hos personer med diabetes som tar insulin eller andra mediciner för att kontrollera sitt blodsocker.

Yrsel relaterad till blodcirkulationen och andra symtom:

Otillräcklig blodtillförsel till hjärnan kan ge upphov till yrsel.

När blodflödet till hjärnan blir otillräckligt kan det leda till yrsel. Detta kan bero på flera faktorer, som exempelvis:

 • Blodtrycksfall: Om blodtrycket plötsligt sjunker kan det göra att hjärnan inte får tillräckligt med syre och näringsämnen. Detta kan inträffa vid exempelvis snabba positionsförändringar, såsom att resa sig upp för snabbt efter att ha suttit eller legat ner under en längre tid.
 • Hjärtsjukdomar: Vissa hjärtsjukdomar kan påverka blodflödet till hjärnan och orsaka yrsel. Exempel på sådana sjukdomar är kranskärlssjukdom och arytmier.
 • Anemi: Vid anemi minskar antalet röda blodkroppar eller deras förmåga att bära syre. Detta kan leda till syrebrist i kroppens vävnader, inklusive hjärnan, vilket i sin tur kan ge upphov till yrsel.

Det är viktigt att uppmärksamma dessa symptom och söka medicinsk hjälp om du ofta upplever yrsel i samband med otillräcklig blodtillförsel till hjärnan.

Illamående och kräkningar är ibland följande symtom vid yrsel.

Yrsel kan ibland åtföljas av illamående och kräkningar. Detta beror på att det vestibulära systemet, som är ansvarigt för balans och rörelsekontroll, är kopplat till mag-tarmkanalen. När det uppstår en obalans i detta system kan det leda till känslor av illamående och kräkningar.

Förutom illamående och kräkningar kan yrsel också åtföljas av andra symtom som:

 • Svettningar: Yrsel kan göra att kroppen reagerar genom att producera mer svett.
 • Hjärtklappning: Vissa personer upplever hjärtklappning eller oregelbunden hjärtrytm i samband med yrsel.
 • Ångest: Yrsel kan vara skrämmande och orsaka ångest hos vissa personer.

Effekter av lågt och högt blodtryck på yrsel:

Lågt blodtryck kan leda till yrselanfall, särskilt när man reser sig upp snabbt.

Lågt blodtryck, även känt som hypotension, är en vanlig orsak till yrsel. När ditt blodtryck sjunker till en ovanligt låg nivå kan det resultera i att hjärnan inte får tillräckligt med syre och näringsämnen. Detta kan leda till yrselanfall, speciellt när du reser dig upp snabbt från en sittande eller liggande position.

Yrsel vid lågt blodtryck kan vara övergående och försvinna efter några sekunder eller minuter. Det kan också åtföljas av symtom som suddig syn, svimningskänsla och balansproblem. För att undvika dessa anfall är det viktigt att ta det lugnt när du byter positioner och undvika plötsliga rörelser.

Högt blodtryck ökar risken för yrselsymptom, speciellt vid ansträngning eller stress.

Högt blodtryck, även känt som hypertoni, är en annan faktor som kan bidra till yrsel. När ditt blodtryck är för högt arbetar dina hjärt- och kärlsystem hårdare än normalt för att pumpa blodet runt kroppen. Detta ökade tryck kan göra det svårare för hjärnan att få tillräckligt med syre och näring, vilket i sin tur kan leda till yrsel.

Yrsel vid högt blodtryck kan vara särskilt framträdande under ansträngning eller stressiga situationer. Det är viktigt att vara medveten om ditt blodtryck och ta nödvändiga åtgärder för att hålla det under kontroll. Genom att följa en hälsosam livsstil, inklusive regelbunden motion, en balanserad kost och hantering av stress, kan du minska risken för yrselsymptom vid högt blodtryck.

Regelbunden kontroll av blodtrycket är viktigt för att undvika yrselanfall.

För att undvika både lågt och högt blodtryck som kan orsaka yrsel, är det avgörande att ha regelbundna kontroller av ditt blodtryck. Genom att mäta ditt blodtryck regelbundet kan du upptäcka eventuella avvikelser och vidta åtgärder i tid.

Yrsel orsakad av stress och ångest:

Att känna sig yr kan vara en obehaglig upplevelse som kan påverka vår vardag negativt. Det finns många olika faktorer som kan leda till yrsel, och en vanlig orsak är stress och ångest. När vi befinner oss i situationer som utlöser starka känslor av stress eller ångest, kan det påverka vårt nervsystem och ge upphov till yrselsymtom.

Stress och ångest kan utlösa känslor av svindel eller ostadighet.

När vi är under stor press eller känner oss ängsliga, aktiveras vårt sympatiska nervsystem. Detta sätter igång en kedjereaktion i vår kropp där bland annat hjärtfrekvensen ökar och blodtrycket stiger. Denna fysiska reaktion kan också påverka balansorganet i innerörat, vilket i sin tur kan ge upphov till yrselkänslor.

Yrseln som uppstår vid stress eller ångest kan kännas som svindel eller att omgivningen snurrar runt. Vissa personer beskriver det även som en känsla av ostadighet eller att man inte riktigt har kontroll över sin egen kropp. Dessa symtom kan vara mycket skrämmande, men det är viktigt att komma ihåg att de oftast inte är farliga i sig själva.

Hyperventilation, som ofta förekommer vid stress, kan också bidra till yrsel.

När vi andas snabbt och ytligt, vilket är vanligt vid stress eller ångest, kan koldioxidhalten i blodet sjunka. Detta kan leda till en obalans i syre-koldioxidnivåerna och påverka hjärnans funktion. En av de vanligaste symtomen på hyperventilation är just yrsel.

För att minska risken för yrsel vid stress eller ångest är det viktigt att vara medveten om sin andning och försöka andas lugnt och djupt. Genom att ta kontroll över sin andning kan man undvika hyperventilation och därmed minska risken för yrselsymtom.

Att hantera stress och ångest genom avslappningstekniker kan minska yrselsymtom.

När vi befinner oss i en stressig situation är det viktigt att kunna slappna av både fysiskt och mentalt.

Yrsel som ett symtom vid blodpropp i hjärnan:

En blodpropp i hjärnan kan vara en allvarlig och plötslig händelse som kan leda till yrsel. Det är viktigt att vara medveten om detta symptom och agera snabbt för att få medicinsk hjälp.

Symptom på blodpropp i hjärnan:

När det gäller en blodpropp i hjärnan finns det flera andra symtom som kan förekomma tillsammans med yrseln. Dessa inkluderar:

 1. Svårigheter att tala: Personen kan uppleva problem med att hitta rätt ord eller ha svårt att uttrycka sig tydligt.
 2. Förlamning eller domningar i ena sidan av kroppen: Detta kan påverka armen, benet eller ansiktet på den drabbade sidan.
 3. Synproblem: Plötsliga synförändringar, såsom dimsyn eller dubbelseende, kan också uppstå.
 4. Huvudvärk: En intensiv och ihållande huvudvärk är ett annat vanligt symptom vid blodpropp i hjärnan.

Varför blir man yr vid blodpropp i hjärnan?

Yrseln uppstår när blodflödet till hjärnan störs av en propp. Detta kan leda till en obalans i de sensoriska signalerna som skickas mellan öronen och hjärnan, vilket resulterar i yrsel.

När det gäller varför man blir yr vid en blodpropp är det viktigt att förstå att yrsel inte är det enda symtomet. Det kan vara en indikation på en allvarligare underliggande sjukdom, såsom stroke. Därför är det viktigt att söka medicinsk hjälp omedelbart om man upplever yrsel tillsammans med andra symtom som nämnts tidigare.

Vad ska man göra vid misstanke om blodpropp i hjärnan?

Om du eller någon i din närhet upplever yrsel tillsammans med andra symtom som tyder på en blodpropp i hjärnan, bör du agera snabbt och följa dessa steg:

 1. Ring omedelbart nödnumret: Kontakta 112 eller motsvarande akutnummer för att få professionell hjälp så snart som möjligt.

När ska man söka vård för yrsel?

Plötslig, intensiv och åtföljd av andra allvarliga symtom

Om du upplever yrsel som kommer plötsligt, är intensiv och åtföljs av andra allvarliga symtom bör du omedelbart söka akutvård. Dessa symtom kan vara tecken på en mer allvarlig underliggande orsak till din yrsel. Exempel på sådana symtom kan vara:

 • Bröstsmärtor eller andningssvårigheter: Om du samtidigt upplever bröstsmärtor eller har svårt att få luft kan det vara ett tecken på hjärtproblem eller lungsjukdom.
 • Förlamning eller domningar: Om du även känner förlamning eller domningar i ansikte, armar eller ben kan detta tyda på en stroke.
 • Svårighet att prata: Om din yrsel kombineras med svårigheter att tala kan det också vara ett tecken på en stroke.

Dessa symtom bör tas på allvar och kräver omedelbar medicinsk bedömning.

Ihållande eller återkommande yrsel

Om din yrsel är ihållande eller återkommande bör du kontakta din läkare för vidare utredning. Detta gäller särskilt om dina episoder av yrsel varar längre än några minuter och upprepas regelbundet. Din läkare kan hjälpa dig att identifiera den bakomliggande orsaken till din yrsel genom att ställa frågor om dina symptom, genomföra en fysisk undersökning och eventuellt beställa ytterligare tester.

Det finns flera möjliga orsaker till ihållande eller återkommande yrsel, inklusive:

 • BPPV (benign paroxysmal positionell vertigo): En vanlig orsak till yrsel som beror på kristaller i innerörat som hamnar i fel läge.
 • Ménières sjukdom: En sjukdom i innerörat som kan leda till episoder av yrsel, hörselnedsättning och tinnitus.
 • Migränrelaterad yrsel: Migränattacker kan ibland åtföljas av yrsel och balansproblem.
 • Ångest eller stress: Stark ångest eller stress kan också ge upphov till yrsel.

Genom att kontakta din läkare kan du få rätt diagnos och behandling för din specifika situation.

Slutsats om varför blir man yr:

Yrsel kan ha flera vanliga orsaker, inklusive problem med blodcirkulationen och andra symtom. Lågt eller högt blodtryck kan också påverka yrsel. Stress och ångest kan vara en annan orsak till yrsel. Ibland kan yrsel vara ett symtom på en allvarligare hälsoproblem som en blodpropp i hjärnan. Om du upplever yrsel är det viktigt att söka vård för att få en korrekt diagnos och behandling.

Det finns många faktorer som kan bidra till varför man blir yr. Det är viktigt att komma ihåg att dessa slutsatser inte ersätter professionell medicinsk rådgivning. Om du lider av kronisk eller svår yrsel bör du kontakta din läkare för vidare utredning.

Vanliga frågor om varför blir man yr:

Vad är de vanligaste orsakerna till yrsel?

Vanliga orsaker till yrsel inkluderar problem med innerörat, lågt blodsocker, uttorkning, stress och ångest.

Kan lågt eller högt blodtryck orsaka yrsel?

Ja, både lågt och högt blodtryck kan leda till yrsel. Vid lågt blodtryck får hjärnan inte tillräckligt med syre vilket kan ge upphov till yrsel. Högt blodtryck kan också påverka cirkulationen och leda till yrsel.

Kan stress och ångest göra mig yr?

Ja, stress och ångest kan påverka kroppen på olika sätt, inklusive yrsel. När man är stressad eller ångestfylld kan det påverka blodtrycket och cirkulationen, vilket kan leda till yrsel.

Kan yrsel vara ett symtom på en allvarligare hälsoproblem?

Ja, ibland kan yrsel vara ett symtom på en mer allvarlig hälsoproblem som en blodpropp i hjärnan. Om du upplever svår eller plötslig yrsel bör du söka medicinsk vård för att utesluta eventuella allvarliga tillstånd.

När ska jag söka vård för yrsel?

Om du upplever svår eller långvarig yrsel, om det förekommer andra symtom som domningar eller svaghet i extremiteterna, eller om du har tidigare haft problem med hjärt- och kärlsjukdomar, bör du söka medicinsk vård så snart som möjligt.

Dessa frågor och svar ger dig grundläggande information om varför man blir yr. Kom ihåg att rådgöra med din läkare för personlig rådgivning baserat på dina specifika symptom och situation.

Eva Strandberg
Skribent inom hälsa, träning och livstil at wvwv.se | + posts

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade.

Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se

Publicerat av Eva Strandberg

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade. Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se