Introduktion till “Leverfläckar och Födelsemärken”

Har du någonsin undrat varför vissa människor har flera märken på kroppen medan andra inte har några alls? Svaret kan vara leverfläckar och födelsemärken. Dessa små pigmenterade märken är vanliga hos både barn och vuxna, men vad orsakar dem egentligen?

Leverfläckar och födelsemärken uppstår när cellerna som producerar pigmentet i huden växer i kluster istället för jämnt utspridda. De kan ha olika former, färger och storlekar, från smultronmärke till eldsmärke eller storkbett. Oftast finns de på ansiktet, armarna eller andra exponerade områden.

Även om många leverfläckar och födelsemärken är ofarliga är det viktigt att regelbundet övervaka dem för att se till att de inte ändrar form, border eller utseende. Om du märker någon förändring bör du uppsöka en läkarmottagning för en undersökning.

Så varför får man leverfläckar? Det finns inget entydigt svar på den frågan då det kan bero på exempelvis arvsanlag eller tidigare solskador. Men genom att övervaka dina märken noggrant kan du minimera risken för eventuella problem längre fram.

Skillnaden mellan leverfläckar och födelsemärken

Definition av vad som skiljer en leverfläcka från ett födelsemärke

Födelsemärken och leverfläckar är två typer av hudförändringar som kan uppstå på kroppen. Men vad är skillnaden mellan dem? Födelsemärken, även kallade eldsmärken, är ofta närvarande vid födseln eller utvecklas under de första åren i livet. Leverfläckar däremot framträder senare i livet, vanligtvis efter trettioårsåldern.

Hur man kan identifiera skillnaderna visuellt

En annan skillnad mellan födelsemärken och leverfläckar är deras fysiska egenskaper. Födelsemärken tenderar att vara mindre än en centimeter i diameter medan leverfläckar vanligtvis har en större diameter. Leverfläckar kan också ha ojämna kanter eller flera färger, medan födelsemärken oftast har en jämn form och färg.

Vilka typer av hudceller som orsakar varje typ av fläck/märke

Även om båda typerna av hudförändringar orsakas av ansamling av pigmentceller i huden finns det olika typer av celler som orsakar varje typ. Födelsemärken bildas genom samlingarna av melanocyter (hudceller som producerar pigment) medan leverfläckar bildas av ansamlingar av keratinocyter (hudceller som producerar keratin).

Att ha födelsemärken och leverfläckar är vanligt, men det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella förändringar i deras utseende. Om en fläck eller ett märke börjar växa, ändra färg eller form, klia eller blöda kan det vara tecken på något allvarligare. I sådana fall rekommenderas det att söka medicinsk hjälp för en professionell bedömning.

I slutändan är skillnaden mellan födelsemärken och leverfläckar inte bara kosmetisk utan också biologisk. Att ha kunskap om dessa skillnader kan hjälpa dig att identifiera potentiella problem och ta lämpliga åtgärder vid behov.

Orsaker till leverfläckar

Leverfläckar är små hudförändringar som kan uppstå på olika delar av kroppen. De är vanligtvis ofarliga, men i vissa fall kan de vara en indikation på en allvarligare sjukdom. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på några av de vanligaste orsakerna till leverfläckar.

Genetiska faktorer som påverkar utvecklingen av leverfläckar

En av de vanligaste orsakerna till leverfläckar är genetiska faktorer. Om du har släktingar som lider av hudförändringar såsom pigmentfläckar eller födelsemärken, så finns det större chans att du också kommer att få dem. Detta beror på att generna som styr produktionen av pigment i huden ärvs från föräldrarna.

Exponering för solens UV-strålar

En annan stor orsak till leverfläckarna är exponering för solens UV-strålar. När huden utsätts för solljus produceras melanin, ett färgämne som ger huden dess bruna färgton och skydd mot UV-strålning. Men om huden utsätts för solens strålar för många gånger under levnadsåren kan det leda till uppkomsten av flera fläckar eller mörka områden på huden.

Huvudet och hjälmen är särskilt mottagliga för solljus och denna typ av exponering kan öka risken för att utveckla leverfläckar. Det är därför viktigt att använda solskyddsmedel och skydda huden mot direkt solljus.

Hormonella förändringar i kroppen

Hormonella förändringar kan också spela en roll i utvecklingen av leverfläckar. Till exempel kan kvinnor som tar p-piller eller är gravida uppleva hormonella obalanser som kan leda till ökad produktion av melanin och därmed fler fläckar på huden.

Även om de flesta leverfläckarna är ofarliga, så finns det fall då de kan orsaka besvär eller vara tecken på en allvarligare sjukdom. Om du märker några ovanliga hudförändringar, eller om dina leverfläckar börjar ändra färg eller form, så bör du söka råd från en läkare.

Symtom på leverfläckar

Leverfläckar är vanliga och ofta helt ofarliga, men i vissa fall kan de vara tecken på något mer allvarligt. Det är därför viktigt att känna till vilka symtom som kan tyda på att en leverfläck har förändrats.

Hur man kan upptäcka om en leverfläcka har förändrats i storlek, form eller färg

En normal leverfläck är oftast rund eller oval och har en jämn färg. Om du märker att en leverfläck har förändrats i storlek, form eller färg kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till. Du bör då boka tid hos din läkare eller hudläkare för att få den undersökt.

När du undersöker dina leverfläckar bör du leta efter följande:

 • Förändringar i storlek: Om en leverfläck växer snabbt eller blir större än 6 millimeter bör du söka medicinsk hjälp.

 • Förändringar i form: Om en leverfläck får oregelbunden form, med ojämna kanter eller flera delar som ser olika ut, bör du också söka medicinsk hjälp.

 • Förändringar i färg: Leverfläckar ska ha en jämn färg. Om din fläck plötsligt får flera olika nyanser av brunt, svart eller rött bör du söka medicinsk hjälp.

Vanliga symtom på atypiska (oroande) leverfläckar

Atypiska leverfläckar kan se annorlunda ut än vanliga leverfläckar och kan vara oroande. Om du märker av något av följande symtom bör du söka medicinsk hjälp:

 • En fläck som är ojämn i färg eller form

 • En fläck som kliar, blöder eller skapar sår

 • En fläck som har en tjock, fjällig yta

 • En fläck som växer snabbt eller förändras över tid

När man bör söka medicinsk hjälp för sina symtom

Om du upptäcker någon förändring på din leverfläck bör du boka tid hos din läkare eller hudläkare så snart som möjligt. Detta gäller särskilt om du har noterat något av de ovannämnda symtomen.

Behandlingsalternativ för leverfläckar

Kirurgisk borttagning av misstänkta eller oroande fläckar

Om en leverfläck är misstänkt eller oroande på något sätt kan kirurgisk borttagning vara det mest lämpliga behandlingsalternativet. Detta görs vanligtvis genom att skära bort hela fläcken och eventuellt ta en biopsi för att undersöka om det finns tecken på cancer. Detta alternativ används främst för större, oregelbundna eller djupa fläckar.

Laserbehandling för kosmetiska ändamål

För mindre leverfläckar som inte är oroande men fortfarande orsakar obehag kan laserbehandling vara ett effektivt alternativ. Lasern riktar in sig på pigmentet i fläcken och bryter ned det så att kroppen sedan kan absorbera det och eliminera fläcken. Denna metod är smärtfri och kräver ingen återhämtningsperiod.

Kryoterapi (frysning) vid mindre flera

Kryoterapi, eller frysning, är ett annat alternativ som används för mindre leverfläckar. Detta görs genom att applicera flytande kväve på fläcken vilket fryser den och därefter får den falla av naturligt. Vanligtvis tar det mellan 1-2 veckor innan den gamla huden lossnar och ny hud bildas underifrån.

Det finns andra metoder också som fotodynamisk terapi (PDT), elektrokirurgi, kemisk peeling, och så vidare. Men ovanstående tre är de mest använda och effektiva metoderna för att behandla leverfläckar.

Det är viktigt att komma ihåg att alla fläckar inte behöver behandlas. Vissa fläckar kan vara helt ofarliga medan andra kan utgöra en risk för cancer. Om du har några oroande leverfläckar bör du alltid rådgöra med din läkare för att avgöra vilken behandling som är bäst för dig.

Att förebygga leverfläckar inkluderar undvikande av överdriven exponering för solen, särskilt under de starkaste timmarna på dagen, användning av solskyddsfaktor och skyddande kläder när det är möjligt samt regelbunden hudkontroll.

Vikten av att övervaka födelsemärken för hudcancerrisker

Varför födelsemärken kan öka risken för hudcancer

Födelsemärken, eller nevi, är små pigmentcellsklumpar som bildas på huden. Dessa klumpar kan vara medfödda eller utvecklas senare i livet. De flesta födelsemärken är ofarliga och orsakar inga problem, men vissa kan utvecklas till malignt melanom – en allvarlig form av hudcancer.

Malignt melanom uppstår när pigmentcellerna i ett födelsemärke börjar växa okontrollerat. Det är inte känt varför vissa födelsemärken blir cancerogena medan andra inte gör det, men forskning har visat att vissa faktorer kan öka risken för att utveckla malignt melanom från ett födelsemärke.

En sådan faktor är graviditet. Forskning har visat att gravida kvinnor har en ökad risk för att utveckla malignt melanom från sina födelsemärken än icke-gravida kvinnor. Detta beror troligen på de hormonella förändringarna som sker under graviditeten.

Hur man regelbundet övervakar sina födelsemärken

För att minska risken för malignt melanom från ett befintligt födelsemärke är det viktigt att regelbundet övervaka dem. Detta innebär att man undersöker sina födelsemärken noggrant och letar efter förändringar som kan indikera cancer.

En bra tumregel att följa när man undersöker sina födelsemärken är ABCDE-regeln. Detta står för asymmetri, ojämn kant, ojämnt färgade, diameter och utveckling. Om ett födelsemärke visar någon av dessa egenskaper bör det undersökas närmare av en läkare.

Om du märker några förändringar i dina födelsemärken eller om du har ett födelsemärke som ser misstänkt ut från början, bör du boka tid för en hudundersökning på din vårdcentral. En läkare kan bedöma dina födelsemärken och ge råd om eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Symtom på hudcancer och när du bör söka hjälp

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Det finns flera typer av hudcancer, varav melanom är den farligaste formen. Men hur vet man om en leverfläck eller ett märke på huden kan vara canceröst? Här går vi igenom vanliga symtom på melanom och andra tecken på att en fläck eller ett märke kan vara canceröst samt när man bör söka medicinsk hjälp.

Vanliga symtom på melanom

Melanom uppstår oftast i pigmentceller som ger färg åt huden. De flesta melanom upptäcks som en ny fläck eller ett nytt märke på huden, men det kan också uppstå i redan befintliga leverfläckar. Här är några vanliga symtom att hålla utkik efter:

 • En asymmetrisk fläck/märke där den ena halvan inte ser likadan ut som den andra halvan

 • En oregelbunden kant runt fläcken/märket

 • En fläck/märke med olika färger, till exempel svart, brun, röd eller vit

 • En större än normalt leverfläck (större än 6 millimeter i diameter)

 • En förändring av utseendet hos en befintlig leverfläck

Om du har någon av dessa symtom ska du boka tid hos din läkare så snart som möjligt.

Andra tecken på att en fläck/märke kan vara cancerös

Det finns också andra tecken på att en leverfläck eller ett märke kan vara canceröst. Dessa inkluderar:

 • En fläck/märke som kliar, blöder eller blir sårig

 • En fläck/märke som ser ut som en knöl eller en bula

 • En fläck/märke som växer snabbt

Om du märker något av dessa tecken ska du också söka medicinsk hjälp.

När man bör söka medicinsk hjälp om man misstänker hudcancer

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du misstänker att en leverfläck eller ett märke på din hud kan vara canceröst. Ju tidigare hudcancer upptäcks, desto större är chansen till bot.

Avslutning: Hur man kan minska risken för leverfläckar och hudcancer

För att minimera risken för leverfläckar och hudcancer är det viktigt att skydda huden från solen. Använd alltid solskyddskräm med hög SPF, särskilt under de varmaste timmarna på dagen. Det är också viktigt att undvika solarium eftersom det kan öka risken för hudcancer.

Att övervaka födelsemärken är också en viktig del av att minska risken för hudcancer. Om du märker några förändringar i storlek, form eller färg på dina födelsemärken, bör du söka hjälp från en läkare omedelbart.

Sammanfattningsvis är det bästa sättet att minska risken för leverfläckar och hudcancer genom att skydda huden från solen och övervaka födelsemärken regelbundet.

Vanliga frågor

1. Kan jag få leverfläckar om jag inte exponeras för solen?

Ja, även om solen är den vanligaste orsaken till leverfläckar, kan de också uppstå på grund av genetiska faktorer eller hormonella obalanser.

2. Är alla leverfläckar farliga?

Nej, de flesta leverfläckar är ofarliga. Men om du märker någon förändring i storlek, form eller färg på din leverfläcka bör du söka hjälp från en läkare.

3. Kan jag ta bort mina leverfläckar hemma?

Det rekommenderas inte att du försöker ta bort dina leverfläckar hemma eftersom det kan leda till skador på huden och öka risken för infektioner.

4. Vilka är symtomen på hudcancer?

Symtom på hudcancer inkluderar förändringar i storlek, form eller färg på födelsemärken eller leverfläckar, klåda, blödning eller sårbildning.

5. Hur kan jag skydda min hud från solen?

Använd solskyddskräm med hög SPF, undvik att vara utomhus under de varmaste timmarna på dagen och använd skyddande kläder som en hatt eller långärmade tröjor.

6. Vilken SPF ska jag använda?

För bästa skydd bör du använda en solskyddsmedel med minst SPF 30. Om du har ljusare hy eller är extra känslig mot solen kan du behöva högre SPF.

Ta hand om din hud och övervaka dina födelsemärken regelbundet för att minska risken för hudcancer och leverfläckar!

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se