Introduktion till diarré

Har du någonsin undrat varför man får diarré? Det är ett vanligt magbesvär som kan orsakas av bakterier eller virus. Symptomen på diarré kan inkludera kräkningar, lös avföring och allmäntillstånd. Om du misstänker att du har drabbats av magsjuka, finns det hjälp att få.

För att behandla diarré är det viktigt att dricka tillräckligt med vätska och använda vätskeersättning vid behov. Du bör också se till att kött, särskilt kyckling, är tillagat på rätt sätt för att undvika risken för bakteriell infektion.

Om dina symtom inte förbättras inom några dagar eller om du upplever hjärtsvikt, bör du söka medicinsk hjälp. Läs vidare för mer information om hur man hanterar diarré och förebygger framtida episoder.

Symptom på diarré

Diarré är en vanlig sjukdom som de flesta av oss har upplevt någon gång i livet. Det är en sjukdom som kännetecknas av lösa eller vattniga avföringar och kan orsaka magkramper och illamående. I denna artikel kommer vi att diskutera vanliga symptom på diarré, inklusive turistdiarré, glutenintolerans och Clostridium difficile-infektion.

Vanliga symptom på diarré

Symptomen på diarré varierar beroende på personen och orsaken till sjukdomen. Vanliga symptom inkluderar:

 • Lösa eller vattniga avföringar

 • Magkramper

 • Illamående

 • Kräkningar

 • Feber

Dessa symptom kan vara milda till svåra beroende på graden av diarré. Om du upplever dessa symptom under en längre tid än två dagar, bör du söka medicinsk hjälp.

Turistdiarré

Turistdiarré är en typ av diarrésjukdom som ofta drabbar personer som reser till utvecklingsländer. Sjukdomen orsakas oftast av bakterier som finns i mat eller vatten som inte har renats ordentligt. Symptomen inkluderar:

 • Vattnig eller lösa avföringar

 • Magkramper

 • Illamående

 • Feber

Det bästa sättet att undvika turistdiarré är att undvika oprenade livsmedel och drycker när man reser till utvecklingsländer. Det är också viktigt att tvätta händerna ofta för att undvika spridning av bakterier.

Glutenintolerans

Glutenintolerans är en sjukdom som orsakas av kroppens oförmåga att bryta ner gluten, ett protein som finns i vete, råg och korn. Personer med glutenintolerans kan uppleva diarré som ett tecken på sjukdomen. Andra symptom inkluderar:

Om du misstänker att du har glutenintolerans, bör du söka medicinsk hjälp för diagnos och behandling.

Clostridium difficile-infektion

Clostridium difficile-infektion (CDI) är en infektion som orsakas av bakterier som finns i tarmen.

Vanliga orsaker till diarré

Diarre är en sjukdom som kan drabba alla, oavsett ålder och kön. Det är vanligtvis ett resultat av en infektion i mag-tarmkanalen, men det finns också andra faktorer som kan orsaka besvären. I denna artikel kommer vi att titta närmare på de vanligaste orsakerna till diarré.

Bakterierna och virus är vanliga orsaker till diarré

Bakterie- eller virusinfektioner är den vanligaste orsaken till diarré. Dessa mikroorganismer kan komma in i kroppen genom förorenat vatten eller mat. När de väl har tagit sig in i kroppen börjar de föröka sig och frisätta toxiner som irriterar tarmväggarna, vilket leder till diarré.

Ett exempel på en bakterie som kan orsaka diarré är E.coli. Denna bakterie finns naturligt i tarmarna hos både människor och djur men vissa stammar kan vara farliga och ge upphov till allvarliga sjukdomar såsom hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Andra bakterier som kan ge upphov till diarre inkluderar Salmonella, Shigella och Campylobacter.

Virusinfektioner såsom norovirus, rotavirus och adenovirus kan också leda till akut diarré. Dessa virus sprids lätt från person till person genom kontakt med smittade ytor eller föremål.

Magsmärtor och kräkningar kan följa med diarrébesvären

Diarre kan orsaka obehagliga symtom som magsmärtor och kräkningar. Dessa symtom är vanligtvis ett resultat av att tarmarna drar ihop sig för att försöka bli av med de irriterande ämnena.

Kräkningar kan också vara en följd av diarré, särskilt om infektionen orsakas av virus. Detta beror på att vissa virus kan irritera magen och leda till illamående och kräkningar.

Vätskebrist är en allvarlig komplikation av diarré

En allvarlig komplikation som kan uppstå vid diarre är vätskebrist. När du har diarré förlorar du mycket vätska från kroppen vilket kan leda till uttorkning. Uttorkning är farligt och kan leda till allvarliga hälsoproblem, särskilt hos barn och äldre människor.

Diagnos och utredning av diarré

Anamnes och frågor om sjukdomshistoria är viktiga för att fastställa orsaken till diarré.

När du söker läkare på grund av diarré kommer läkaren att ställa en rad frågor för att försöka fastställa orsaken till din sjukdom. Dessa frågor kan inkludera vad du har ätit de senaste dagarna, om du har rest nyligen eller om någon annan i din närhet också lider av diarré. Läkaren kommer också att be dig beskriva hur länge du har haft diarrén och hur ofta den förekommer.

Det är viktigt att vara så detaljerad som möjligt när man svarar på dessa frågor eftersom det kan hjälpa läkaren att avgöra vilken typ av diarré du lider av och vad som orsakar den.

Utredningen kan inkludera tester för gastroenterit, matförgiftning och E. coli-bakterier.

Förutom anamnesen kan läkaren behöva utföra ytterligare tester för att fastställa orsaken till din diarré. Dessa tester kan inkludera ett blodprov, urinprov eller en analys av dina tarmbakterier.

Om läkaren misstänker att din diarré beror på gastroenterit (maginfluensa) eller matförgiftning, kan hen beställa en analys av ditt blod, urin eller fekalier för att identifiera vilken bakterie som orsakade infektionen. Om det finns misstanke om att du lider av E. coli-bakterier, kan läkaren beställa en specifik analys för att bekräfta detta.

Läkaren kan övervaka blodtryck och uttorkning under de första dygnen av magsjukan.

Om din diarré är allvarlig och orsakar uttorkning kan läkaren behöva övervaka ditt blodtryck och vätskenivåer. Detta görs vanligtvis under de första dagarna av sjukdomen när risken för uttorkning är som störst.

Läkaren kan också ge dig råd om hur du ska dricka vätska och vad du bör undvika för att hjälpa till att återfukta kroppen. Det är viktigt att följa dessa instruktioner noggrant eftersom uttorkning kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Behandling av diarré – medicin och livsstilsförändringar

Att drabbas av diarré kan vara besvärligt och obehagligt, men det finns olika sätt att behandla det på. Här är några tips på hur man kan lindra diarré genom medicinering och livsstilsförändringar.

Läkemedel kan hjälpa till att lindra diarré

Det finns flera läkemedel som kan hjälpa till att lindra symtomen vid diarré. Ett exempel är läkemedlet Imodium, som innehåller en aktiv substans som kallas loperamid. Detta ämne minskar rörelserna i tarmen vilket gör att avföringen blir fastare och mindre frekvent.

Andra läkemedel som kan användas inkluderar probiotika, som innehåller goda bakterier som hjälper till att återställa tarmfloran efter en period med diarré. Det finns också receptbelagda läkemedel som kan förskrivas av en läkare om den vanliga medicinen inte fungerar.

Antibiotikabehandling kan vara nödvändigt vid vissa typer av diarré

I vissa fall kan antibiotikabehandling vara nödvändig för att behandla diarré. Detta gäller framför allt när infektionen orsakas av bakterier eller parasiter, såsom salmonella eller giardia.

Det är dock viktigt att komma ihåg att antibiotika inte alltid är effektivt mot alla typer av bakterier och virus som kan orsaka diarré. Dessutom kan antibiotika i sig självt orsaka diarré som biverkning.

Vid allvarliga fall av diarré bör man söka vård och rådgöra med en läkare

Om du drabbas av allvarlig diarré som varar längre än ett par dagar, eller om du upplever andra symtom såsom hög feber eller blod i avföringen, bör du söka vård och rådgöra med en läkare.

Detta är särskilt viktigt om du har nedsatt immunförsvar eller lider av andra hälsoproblem som kan göra det svårare att bekämpa infektionen.

Livsstilsförändringar, såsom att undvika sötningsmedel och öka intaget av vätska och fiber, kan bidra till att minska risken för diarré

Förutom medicinering finns det också livsstilsförändringar som kan hjälpa till att minska risken för diarré.

När bör man söka vård för diarré?

Diarré är en vanlig sjukdom som oftast går över av sig själv. Men ibland kan det vara nödvändigt att söka vård för att undvika komplikationer och få rätt behandling. I den här artikeln kommer vi att titta på när du bör söka vård för diarré och vad du kan förvänta dig av din läkare.

Sök sjukvården om diarrén varar längre än två veckor

Normalt sett varar diarré i några dagar och går sedan över av sig själv. Men om du har haft diarré i mer än två veckor, är det viktigt att söka medicinsk hjälp. Långvarig diarré kan orsaka uttorkning, elektrolytrubbningar och näringsbrist.

När du besöker din läkare kommer de sannolikt att ta en medicinsk historia, utföra en fysisk undersökning och be dig ta ett antal tester för att fastställa orsaken till din långvariga diarré. Beroende på resultaten av testerna kan din läkare ordinera antibiotika eller andra läkemedel eller hänvisa dig till en specialist.

Om du har blodig diarré eller hög feber bör du söka vård omedelbart

Blodig diarré är ett allvarligt symptom som kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet. Detta kan indikera en allvarlig infektion eller inflammation i tarmen, såsom kolit eller Crohns sjukdom.

Hög feber är också ett allvarligt symptom som kan indikera en infektion. Om du har hög feber i kombination med diarré, bör du söka medicinsk hjälp omedelbart.

När du besöker din läkare kommer de sannolikt att ta en medicinsk historia och utföra en fysisk undersökning för att fastställa orsaken till dina symptom. Beroende på resultaten av testerna kan din läkare ordinera antibiotika eller andra läkemedel eller hänvisa dig till en specialist.

Äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar bör också söka vård vid diarré

Äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar löper större risk för komplikationer från diarré. Om du tillhör någon av dessa grupper och upplever diarré, bör du söka medicinsk hjälp så snart som möjligt.

Diarré hos barn – symptom och behandling

Diarré är en vanlig sjukdom hos barn, som kan orsakas av virus, bakterier eller parasiter. Det är viktigt att föräldrar känner till symptomen på diarré hos barn och hur man kan behandla det för att hålla sitt barn friskt och hydrerat.

Symptom på diarré hos barn

Symptomen på diarré hos barn inkluderar vattniga avföringar, magsmärtor och illamående. Barnet kan också ha feber och känna sig trött. Om ditt barn har dessa symtom är det viktigt att du tar hand om honom eller henne ordentligt för att undvika uttorkning.

Orsaker till diarré hos barn

Diarré hos barn kan orsakas av olika faktorer såsom:

 • Virus: Virusinfektioner som rotavirus, norovirus eller adenovirus kan orsaka diarré.

 • Bakterier: Bakterieinfektioner som salmonella, shigella eller E.coli kan också orsaka diarré.

 • Parasiter: Parasitiska infektioner som giardia eller cryptosporidium kan leda till diarré.

 • Antibiotika: Användning av antibiotika kan störa tarmfloran i magen vilket också kan leda till diarré.

Behandling av diarré hos barn

Behandlingen för diarré hos barn innefattar att hålla dem hydrerade och ge dem rätt näring. Här är några tips:

 1. Ge mycket vätska: Ge ditt barn mycket vätska såsom vatten, bröstmjölk, ersättning eller elektrolytlösningar för att undvika uttorkning. Undvik drycker med mycket socker eller koffein som kan göra diarrén värre.

 2. Ge rätt mat: Ge ditt barn lätt smältbar mat såsom bananer, ris, äppelmos och torrt rostat bröd. Undvik fet mat, mejeriprodukter och livsmedel som kan irritera magen.

 3. Använd mediciner om det behövs: Vissa mediciner kan användas för att minska symtomen på diarré hos barn såsom antidiarrémedicin och probiotika.

 4. Kontakta en läkare vid behov: Om ditt barn är under 6 månader gammalt eller har allvarliga symtom som hög feber, blodiga avföringar eller tecken på dehydrering bör du kontakta en läkare omedelbart.

Sammanfattning av “Varför får man diarré”

Diarré är ett vanligt problem som kan orsakas av olika faktorer såsom virus, bakterier eller intolerans mot vissa livsmedel. Symptomen inkluderar magont, kräkningar och lös avföring. För att diagnostisera diarré kan läkaren be om en provtagning eller undersökning. Behandlingen beror på orsaken till diarrén och kan innefatta medicinering och livsstilsförändringar. Det är viktigt att söka vård om symptomen är allvarliga eller om de varar längre än några dagar.

Vanliga frågor

Vad ska jag göra för att undvika diarré?

För att undvika diarré bör du tvätta händerna ordentligt efter toalettbesök och innan du hanterar mat. Undvik också mat som har stått framme i rumstemperatur under en längre tid.

Vilken typ av mat kan orsaka diarré?

Mat som innehåller höga nivåer av fett, socker eller kryddor kan irritera magen och leda till diarré. Vissa människor kan också få diarré från mejeriprodukter eller gluten.

Hur länge varar vanligtvis en episod av akut diarré?

En episod av akut diarré varar oftast i 2-3 dagar men det kan ta upp till en vecka för kroppen att återhämta sig helt.

Kan antibiotika orsaka diarré?

Ja, antibiotika dödar inte bara skadliga bakterier utan också de goda bakterierna i tarmen. Detta kan leda till en obalans i tarmfloran och orsaka diarré.

Kan stress orsaka diarré?

Ja, stress kan påverka matsmältningen och leda till diarré eller förstoppning.

Vad ska jag dricka om jag har diarré?

Det är viktigt att dricka mycket vätska när du har diarré för att undvika uttorkning. Vatten, sportdrycker och buljong är alla bra alternativ.

När bör jag söka vård för min diarré?

Du bör söka vård om dina symptom är allvarliga eller om de varar längre än några dagar. Du bör också söka vård om du upplever tecken på uttorkning såsom torr mun, mörk urin eller yrsel.

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se