Introduktion till varför gråter man av lök

Har du någonsin undrat varför dina ögon börjar tåras när du skär lök? Det är en vanlig reaktion som de flesta av oss har upplevt. Men vad är det egentligen som får oss att gråta av lök?

Förklaringen ligger i en kemikalie som finns i löken. När vi skär igenom löken frigörs denna kemikalie, och dess ångor når våra ögon. Kemikalien irriterar hornhinnan, den skyddande ytan på ögat, vilket leder till en reaktion där våra ögon börjar tåras.

Det kan verka konstigt att vår kropp reagerar så starkt på något så vardagligt som att skära lök, men faktum är att detta är en naturlig försvarsmekanism hos människor. Genom att få oss att gråta skyddar vår kropp våra ögon från eventuella farliga ämnen.

Denna reaktion har observerats hos människor i århundraden och det finns många knep för att minska obehaget. Vissa människor föreslår till exempel att man kan andas genom munnen för att undvika inandning av ångorna eller placera löken i kallt vatten innan man skär den.

Så nästa gång du står framför spisen och hackar lök, kom ihåg att det är den här kemiska reaktionen som får dig att gråta – din kropps sätt att skydda dina ögon från lökens irriterande ämnen.

Varför svider det i ögonen när man skalar lök?

När du står där och hackar lök till middagen kan det vara riktigt irriterande när tårarna börjar rinna och ögonen svider. Men varför är det egentligen så? I den här artikeln ska vi ta reda på varför det svider i ögonen när man skalar lök.

Löken frisätter svavelföreningar vid skärning, vilket irriterar ögonens slemhinnor

Löken innehåller en naturlig kemikalie som kallas för allin. När du skär löken bryts allinet ner av ett enzym som finns i själva löken. Detta leder till att svavelföreningar bildas, och det är dessa föreningar som irriterar dina ögon.

När dessa ämnen når tårkanalerna orsakar de smärta och sveda

När du skalar eller hackar en lök kommer de irriterande svavelföreningarna i kontakt med dina ögons slemhinnor. Dessa föreningar sprids genom luften och når sedan tårkanalerna. När de kommer i kontakt med tårkanalerna orsakar de smärta och sveda.

Det finns en anledning till att detta händer – våra ögon är mycket känsliga för kemikalier som kan vara farliga för oss. Så när svavelföreningarna från löken kommer i kontakt med våra ögons slemhinnor reagerar kroppen genom att producera tårar för att spola bort de irriterande ämnena.

Ögonen producerar tårar för att spola bort de irriterande ämnena

När ögonen känner av de irriterande svavelföreningarna från löken sätts en process igång. Kroppen aktiverar tårkörtlarna som finns runt ögonen, och dessa börjar producera tårar. Tårarna har flera funktioner i detta sammanhang:

 • Tårarna fungerar som en skyddsmekanism genom att spola bort de irriterande svavelföreningarna från ögat.
 • Tårarna hjälper till att återfukta ögat och hålla det fuktigt.
 • Tårarnas saltiga sammansättning kan också fungera som en buffert mot de kemikalier som orsakar smärtan och svedan.

Varför gråter man alltid när man hackar lök?

Lökskärningens tårframkallande mysterium

Att hacka lök är en vardaglig syssla som kan få de flesta av oss att börja gråta. Men varför? Vad är det med denna grönsak som får våra ögon att vattnas som om vi just sett den mest gripande filmen någonsin? Låt oss dyka in i detta tårframkallande mysterium och ta reda på varför vi gråter när vi skär lök.

Mer irriterande ämnen vid hackning

När du hackar lök frisätts fler av de irriterande ämnena än när du bara skalade den. Det beror på att själva processen att skära igenom löken bryter cellväggarna och frigör mer av de flyktiga ämnena som finns inne i löken. Dessa ämnen sprids sedan i luften och når våra ögon, vilket leder till irritation och tårproduktion.

Effekten förstärks vid bearbetning

Ju mer du bearbetar löken genom att hacka eller finfördela den, desto starkare blir effekten på dina ögon. Det beror på att ju mer ytan av löken utsätts för luft, desto mer ämnen släpps ut och når dina ögon. Så om du bara skalar en hel lök kanske du inte upplever samma intensiva reaktion som när du faktiskt hackar den i små bitar.

Kroppens skyddsmekanism

Gråtreaktionen är faktiskt kroppens sätt att skydda sig mot den kemiska irritationen som löken orsakar. När de irriterande ämnena når våra ögon, reagerar kroppen genom att producera tårar för att spola bort de skadliga ämnena och skydda ögonen från vidare skada. Så även om det kan vara obehagligt att gråta när du hackar lök, är det faktiskt en naturlig försvarsmekanism.

Tips för att minska gråten

Om du vill undvika eller minska gråten när du hackar lök finns det några knep som kan vara till hjälp:

 • Håll andan: Genom att hålla andan medan du skär löken minskar du mängden av de irriterande ämnena som når dina ögon.

Tips för att undvika tårar när man hackar lök:

Vässa kniven för att minska mängden celler som skadas och därmed minska utsläppet av irriterande ämnen

En av de bästa sätten att undvika tårar när du hackar lök är att se till att din kniv är riktigt vass. När du använder en trubbig kniv kan det leda till mer skador på lökens celler, vilket resulterar i en ökad frisättning av irriterande ämnen. Genom att använda en vass kniv minskas antalet skadade celler och därmed också mängden irriterande ämnen som släpps ut i luften.

Använd citronsaft eller vinäger för att neutralisera svavelföreningarna i luften och minska irritationen i ögonen

Ett annat trick för att undvika tårar när du hackar lök är att använda citronsaft eller vinäger. Svavelföreningarna som finns i löken är ansvariga för den irriterande effekten på ögonen. Genom att applicera några droppar citronsaft eller vinäger på dina händer eller arbetsyta innan du börjar hacka löken kan dessa vätskor neutralisera svavelföreningarna och därmed minska irritationen i ögonen.

Frys löken innan du hackar den för att bromsa frisläppandet av de irriterande ämnena

Ett annat smart tips för att undvika tårar när du hackar lök är att frysa löken innan du börjar hacka den. Genom att frysa löken kan frisläppandet av de irriterande ämnena bromsas. För att göra detta, skala och halvera löken och placera den i frysen i cirka 15 minuter innan du tar ut den för att hacka. Detta kommer att minska mängden irriterande ämnen som släpps ut i luften och därmed också minska risken för tårar.

Genom att följa dessa enkla tips kan du undvika tårar när du hackar lök och göra matlagningen mycket trevligare. Kom ihåg att använda en vass kniv, applicera citronsaft eller vinäger för att neutralisera svavelföreningarna och frys löken innan du hackar den för bästa resultat.

Fördelar och nackdelar med olika metoder för att undvika tårar:

Skyddsglasögon – effektivt men obekvämt

Att använda skyddsglasögon är en av de mest effektiva metoderna för att undvika tårar när man skär lök. Glasögonen fungerar som en barriär och blockerar lökens ångor från att nå ögonen. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för personer som ofta lagar mat med lök eller har känsliga ögon.

Fördelar:

 • Effektivt skydd mot lökens ångor
 • Ger långvarigt skydd under matlagning
 • Kan återanvändas flera gånger

Nackdelar:

 • Kan vara obekväma att bära under längre perioder
 • Kan begränsa synfältet eller orsaka dimsyn
 • Måste rengöras noggrant efter användning

Brinnande tändsticka och rinnande vatten – blandade resultat

En annan metod som ibland används för att undvika tårar är att hålla en brinnande tändsticka bredvid den skärande löken eller skära löken under rinnande vatten. Dessa metoder sägs minska mängden irriterande ämnen i luften och därmed minska gråtreaktionen.

Fördelar:

 • Enkla och snabba lösningar
 • Kräver ingen extra utrustning eller produkter

Nackdelar:

 • Resultaten varierar från person till person
 • Kan vara svårt att hålla en brinnande tändsticka samtidigt som man skär löken
 • Kan vara svårt att skära löken ordentligt under rinnande vatten

Kommerciella produkter – omdiskuterad effektivitet

Det finns även kommersiella produkter på marknaden som påstås minska gråtreaktionen vid skärning av lök. Dessa produkter kan vara i form av krämer, geler eller spray och innehåller vanligtvis ämnen som sägs neutralisera de irriterande ämnena i löken.

Hur syror och baser påverkar ögonen när man hanterar lök:

När det kommer till att skära lök är det vanligt att ögonen börjar vattnas och tårarna rinner. Men varför gråter man av lök? Det beror på hur syror och baser i löken påverkar ögonen.

 • Löken innehåller en kemisk förening som kallas svavelsyra. När vi skär löken frigörs denna syra i form av gas, vilket kan irritera ögonen.
 • När svavelsyran kommer i kontakt med vatten i ögat bildas svavelsyrlighet. Denna reaktion mellan syran och vattnet resulterar i en svidande känsla och irritation.
 • Syrans närvaro sänker pH-värdet i ögats vätskor, vilket gör dem mer sura. Detta kan leda till ytterligare irritation och obehag.
 • Förutom svavelsyra innehåller löken också ett enzym som heter allinase. När vi skär löken frigörs detta enzym, vilket bidrar till de kemiska reaktionerna som orsakar tårarna.
 • Basiska ämnen kan neutralisera syran och lindra besvären. Till exempel kan citronsaft eller vinäger användas för att motverka den sura effekten av svavelsyran.
 • Genom att applicera en basisk substans på ögonen kan man balansera pH-värdet och minska irritationen.

Ett annat sätt att undvika tårar när man skär lök är att använda tekniker som minskar exponeringen för de irriterande ämnena. Här är några tips:

 1. Skär löken under rinnande vatten: Genom att skära löken under rinnande vatten kan du minska mängden gas som frigörs och därmed även risken för irritation i ögonen.
 2. Använd en vass kniv: En trubbig kniv kan orsaka mer skada på löken, vilket resulterar i en större frisättning av irriterande ämnen.
 3. Kyla löken innan du skär den: Att kyla löken i kylen eller frysen innan du tar fram den kan minska mängden gas som frigörs vid skärningen.
 4. Använd skyddsglasögon: Att bära skyddsglasögon eller simglasögon kan hjälpa till att skydda ögonen från de irriterande ämnena.

Jämförelse av egenskaperna mellan vitlök och lök:

Samma familj, olika smakprofiler

Vitlök och lök tillhör båda samma familj, nämligen lökfamiljen. Trots detta har de olika smakprofiler som gör dem unika på sitt sätt. Löken är känd för sin starka och karakteristiska smak, medan vitlöken har en mer intensiv och skarp smak.

Mindre irriterande ämnen i vitlök

En anledning till varför man gråter mindre av att skära vitlök jämfört med vanlig lök beror på mängden irriterande ämnen som finns i respektive växt. Vitlök innehåller mindre mängd av dessa ämnen, vilket minskar risken för att få samma gråtreaktion som vid skärning av lök.

Fler hälsofördelar med vitlök

Utöver skillnaderna i smakprofil har vitlök också fler hälsofördelar än vanlig lök. Detta beror på dess höga halt av antioxidanter. Antioxidanter är viktiga för att bekämpa fria radikaler i kroppen och kan bidra till att minska risken för vissa sjukdomar.

Exempel på andra livsmedel med irriterande ämnen

Det är inte bara lök och vitlök som kan ge upphov till gråt när de skärs. Det finns även andra livsmedel med liknande egenskaper. Här är några exempel:

 • Vätejonerna i lök och vitlök är inte unika för dessa växter. De finns också i andra livsmedel som till exempel rödlök, schalottenlök och purjolök.
 • Knivens skärpa kan påverka bildningen av vätejoner när man skär lök eller vitlök. Ju vassare kniven är, desto mer energi överförs till växten och desto fler vätejoner bildas.
 • Smaken hos lök och vitlök beror på en kombination av olika ämnen, inklusive vätejoner. Dessa ämnen ger smaken dess karaktäristiska drag.

Naturens egna enzym

En intressant detalj är att naturen har sina egna sätt att hantera irriterande ämnen.

Slutsats om varför gråter man av lök:

Efter att ha gått igenom olika aspekter av varför man gråter av lök kan vi dra följande slutsatser:

 1. När man skalar lök frigörs en gas som reagerar med tårkörtlarna i ögonen, vilket orsakar sveda och tårar.
 2. Vid hackning av lök frigörs fler gaser, vilket leder till ännu mer irritation och tårflöde.
 3. För att undvika tårar när man hackar lök kan man prova olika metoder, som att använda skarpa knivar eller hålla löken under rinnande vatten.
 4. Det finns fördelar och nackdelar med olika metoder för att undvika tårar. Vissa metoder kan vara mer effektiva än andra, men det beror också på personliga preferenser och erfarenheter.
 5. Syror och baser i löken spelar en roll i hur ögonen påverkas när man hanterar den. Dessa kemiska ämnen reagerar med våra ögon och orsakar obehag.
 6. Vitlök har liknande egenskaper som lök när det kommer till att få oss att gråta, men det är inte alltid lika starkt.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att även om vi inte kan undvika tårarna helt när vi hanterar lök, så finns det sätt att minimera obehaget. Genom att prova olika tekniker och hitta vad som fungerar bäst för dig kan du göra lökhackningen till en mindre tårframkallande upplevelse.

Vanliga frågor:

Varför gråter man av lök?

När man skalar eller hackar lök frigörs en gas som reagerar med tårkörtlarna i ögonen, vilket orsakar sveda och tårflöde.

Finns det något sätt att undvika att gråta när man hanterar lök?

Det finns olika metoder för att undvika tårar när man hackar lök, till exempel att använda skarpa knivar eller hålla löken under rinnande vatten. Men det är viktigt att komma ihåg att resultaten kan variera beroende på personliga preferenser och erfarenheter.

Varför fungerar vissa metoder bättre än andra för att undvika tårar?

Vissa metoder kan vara mer effektiva än andra eftersom de minskar mängden gas som frigörs från löken. Det beror dock också på individuella skillnader och hur känsliga ens ögon är för gaserna.

Har vitlök samma effekt som lök när det kommer till att få oss att gråta?

Ja, vitlök har liknande egenskaper som lök när det gäller att irritera ögonen och orsaka tårflöde. Dock kan styrkan variera mellan olika typer av vitlök.

Finns det något annat sätt att minska obehaget vid hantering av lök?

Utöver de vanliga metoderna kan du också prova att använda skyddsglasögon eller hacka löken under rinnande vatten för att minska obehaget.

Eva Strandberg
Skribent inom hälsa, träning och livstil at wvwv.se | + posts

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade.

Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se

Publicerat av Eva Strandberg

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade. Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se