Introduktion till “Varför blir jag inte gravid trots ägglossning”

Har du försökt att bli gravid under en längre tid utan något resultat, trots att du har ägglossning varje månad? Ägglossningen är en viktig faktor när det gäller att bli gravid och äggledarna och äggstockarna spelar en avgörande roll i befruktningen av ägget. Men ibland kan det vara svårt att bli gravid även om man har regelbunden ägglossning. Varför är det så?

Det finns flera anledningar till varför man inte blir gravid trots ägglossning. Det kan bero på hormonella obalanser, problem med livmodern eller andra medicinska tillstånd. Men oroa dig inte, det finns hjälp att få.

I den här artikeln kommer vi att ge en förklaring till varför det kan vara svårt att bli gravid trots ägglossning, samt svara på vanliga frågor som “vad innebär egentligen ägglossning?” och “varför har en del svårt att bli gravida?”. Så läs vidare för mer information om detta viktiga och ofta missförstådda ämne.

Orsaker till ofrivillig barnlöshet och fertilitetsproblem

Att försöka bli gravid kan vara en utmaning för många par. Trots att ägglossning sker regelbundet kan det ta längre tid än förväntat att lyckas bli gravid. Det finns dock också de som kämpar med ofrivillig barnlöshet, vilket kan bero på en rad olika faktorer. Här är några av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos både kvinnor och män.

Kvinnans fertilitet kan påverkas av ålder, övervikt och brist på folsyra

Kvinnans fertilitet är begränsad i tiden, och chansen att bli gravid minskar med stigande ålder. Efter 35 års ålder minskar fertiliteten snabbt, vilket gör det svårare att bli gravid naturligt. Övervikt eller undervikt kan också påverka hormonbalansen i kroppen, vilket kan göra det svårare att bli gravid. Att få i sig tillräckligt med folsyra är också viktigt för kvinnans fruktbarhet.

Sekundär infertilitet kan uppstå hos par som tidigare har fått barn utan problem

Sekundär infertilitet innebär att ett par har haft ett eller flera barn tidigare men nu kämpar med att bli gravida igen. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive hormonobalanser, äggstockscyster eller andra hälsoproblem som utvecklats sedan den förra graviditeten.

Provtagning av spermierna är en vanlig undersökning vid fertilitetsproblem

För män kan fertilitetsproblem bero på lågt spermieantal, dålig spermiekvalitet eller andra hälsoproblem som påverkar reproduktionssystemet. En vanlig undersökning för att diagnostisera sådana problem är en provtagning av spermierna. Detta görs genom att mannen lämnar ett sperma-prov som sedan analyseras i laboratoriet.

Vårdgarantin ger rätt till utredning och behandling vid misstänkt infertilitet

Om du kämpar med ofrivillig barnlöshet har du rätt att söka hjälp från vården. I Sverige finns det en vårdgaranti som ger dig rätt till utredning och behandling om du misstänker att du lider av infertilitet eller fertilitetsproblem.

Vanliga anledningar till att graviditet uteblir trots ägglossning

Att försöka bli gravid kan vara en utmaning för många par, och det är inte ovanligt att det tar längre tid än förväntat. Även om man har regelbunden ägglossning innebär det inte nödvändigtvis att man blir gravid varje månad. Här är några vanliga anledningar till varför graviditet kan utebli trots ägglossning.

Hormonella obalanser och sjukdomar kan påverka fertiliteten

Hormoner spelar en viktig roll i reproduktionen, och obalanser eller sjukdomar som påverkar hormonproduktionen kan minska chansen att bli gravid. Till exempel kan polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) orsaka hormonella obalanser som gör det svårare att få ägglossning. Sköldkörtelsjukdomar såsom hypotyreos eller hypertyreos kan också påverka fertiliteten genom att störa hormonnivåerna.

Andra faktorer som kan leda till hormonella obalanser inkluderar stress, viktökning eller viktnedgång, överdriven träning och användning av preventivmedel under lång tid. Om du misstänker att du lider av en hormonell obalans bör du rådfråga din läkare för vidare undersökningar.

Påståenden om att man inte kan bli gravid efter en viss ålder är oftast felaktiga

En vanlig myt är att kvinnor inte längre kan bli gravida efter en viss ålder, men det är inte helt sant. Även om fertiliteten minskar när man blir äldre, finns det ingen magisk gräns som innebär att man plötsligt inte längre kan bli gravid. Kvinnor i 40-årsåldern har fortfarande en chans att bli gravida, även om chansen minskar.

Det är dock viktigt att vara medveten om att risken för komplikationer under graviditeten ökar med åldern. Om du försöker bli gravid och är över 35 år bör du diskutera detta med din läkare för att få råd och information om eventuella risker.

Livsstilsfaktorer som rökning och övervikt kan minska chansen att bli gravid

Livsstilsfaktorer såsom rökning, övervikt eller fetma kan påverka fertiliteten negativt.

Oregelbunden eller utebliven ägglossning – vad innebär en oregelbunden menscykel?

En regelbunden menstruationscykel varar normalt mellan 21 och 35 dagar och är uppdelad i två faser: follikelfasen och lutealfasen. Follikelfasen börjar på första dagen av menstruationen och slutar när ägget släpps ut från äggstockarna under ägglossningen. Lutealfasen börjar efter ägglossningen och varar tills nästa menstruation. En oregelbunden menscykel kan innebära att ägglossningen inte sker som den ska.

Vad är en oregelbunden menscykel?

En oregelbunden menscykel definieras som en cykel som varierar mer än fem dagar i längd från månad till månad. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive hormonella obalanser, stress, viktproblem eller sjukdom.

Hur påverkar en oregelbunden menscykel fertiliteten?

Om du har en oregelbunden menscykel kan det vara svårare att bli gravid eftersom det kan vara svårt att avgöra när du har ägglossning. Om du inte vet när din nästa menstruation kommer att ske är det också svårt att planera samlag vid rätt tidpunkt för befruktning.

Hur lång tid tar det normalt att bli gravid med en regelbunden menstruationscykel?

Det är vanligtvis möjligt att bli gravid inom ett år med regelbundna menstruationsperioder. Om du har försökt bli gravid i mer än ett år utan framgång, bör du söka medicinsk hjälp för att undersöka eventuella underliggande problem.

Vad kan jag göra om min menscykel är oregelbunden?

Om din menscykel är oregelbunden och hindrar dig från att bli gravid kan det vara användbart att hålla koll på dina menstruationsperioder genom att använda en kalender eller en app. Detta kan hjälpa dig att identifiera mönster och bestämma när du har ägglossning. Att upprätthålla en hälsosam livsstil genom regelbunden träning och hälsosam kost kan också bidra till att balansera hormonerna och reglera menstruationscykeln.

När ska jag söka medicinsk hjälp?

PCO och graviditet

PCOS, eller polycystiskt ovariesyndrom, är en vanlig hormonell sjukdom som påverkar kvinnors fertilitet. Kvinnor med PCOS kan ha svårt att bli gravida trots ägglossning. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på hur PCOS påverkar graviditeten och vad du kan göra för att öka dina chanser att bli gravid.

Oregelbunden menstruation

En av de vanligaste symtomen på PCOS är oregelbunden menstruation. Detta beror på att kroppen producerar för mycket manliga hormoner, vilket kan störa ägglossningen och orsaka oregelbundna perioder. Om du har oregelbunden menstruation kan det vara svårt att veta när du har ägglossning, vilket gör det svårare att planera en graviditet.

Ökad produktion av manliga hormoner

Kvinnor med PCOS producerar ofta för mycket manliga hormoner, vilket kan leda till hirsutism (överskott av hårväxt), akne och fet hy. Dessa symtom beror också på ett högre testosteronnivå i kroppen än vad som anses normalt hos kvinnor.

Svårigheter att bli gravid

Eftersom PCOS stör ägglossningen kan det vara svårt för kvinnor med sjukdomen att bli gravida. Även om du har regelbundna perioder betyder det inte nödvändigtvis att du har ägglossning varje månad. Om du försöker bli gravid och har haft svårt att lyckas kan det vara en bra idé att prata med din läkare.

Behandling av PCOS

Det finns flera behandlingsalternativ för kvinnor med PCOS som vill bli gravida. Din läkare kan rekommendera hormonella preventivmedel eller andra mediciner för att reglera menstruationen och öka chanserna till ägglossning. Om du fortfarande har svårt att bli gravid efter att ha provat dessa behandlingar kan det finnas andra alternativ, inklusive assistansmetoder såsom IVF (in vitro fertilisering).

Endometrios

Endometrios är en sjukdom som kan orsaka infertilitet hos kvinnor. Det innebär att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern, vilket kan leda till äggledarinflammation och ärrbildning. Detta kan göra det svårt för sperman att nå fram till ägget och för fostret att fästa sig i livmodern.

Hormonella obalanser

Hormonella obalanser kan öka risken för endometrios. Östrogen är ett hormon som frisätts under menstruationscykeln och stimulerar tillväxten av livmoderslemhinnan. Om kroppen producerar för mycket östrogen, eller om hormonbalansen rubbas på annat sätt, kan det leda till överdriven tillväxt av livmoderslemhinnan och därmed ökad risk för endometrios.

Konsultera en gynekolog

Om du misstänker att du har endometrios är det viktigt att konsultera en gynekolog så snart som möjligt. Gynekologen kommer att genomföra en undersökning och eventuellt ta prover för att fastställa diagnosen. Det finns flera behandlingsalternativ för endometrios, inklusive cytostatika och operation.

Andra faktorer som påverkar fertiliteten

Det finns också andra faktorer som kan påverka chanserna att bli gravid trots ägglossning:

 • Gonorré eller klamydiainfektion kan orsaka inflammation i äggledarna, vilket gör det svårt för sperman att nå fram till ägget.

 • Cystor på äggstockarna kan störa ägglossningen och därmed minska chanserna att bli gravid.

 • Klimakteriet innebär att äggstockarna slutar producera ägg, vilket gör det omöjligt att bli gravid naturligt.

Tips för att öka chanserna att bli gravid

Det finns flera saker du kan göra för att öka chanserna att bli gravid:

 • Ha sex regelbundet under perioden då du har ägglossning.

 • Undvik alkohol och rökning, eftersom det kan påverka fertiliteten negativt.

 • Ät en hälsosam kost som är rik på näringsämnen som är viktiga för fertiliteten, till exempel folsyra och järn.

 • Försök att minska stressen i ditt liv, eftersom stress kan påverka hormonbalansen negativt.

Lågt spermieantal eller dålig spermiekvalitet

Lågt spermieantal minskar chansen att bli gravid.

När det kommer till att försöka bli gravid är det inte bara kvinnans fertilitet som spelar roll, utan även mannens. Ett lågt spermieantal kan minska chansen för paret att bli gravida. Normalt sett så innehåller en milliliter sperma cirka 15 miljoner spermier. Om antalet sjunker under detta kan det orsaka problem med fertiliteten. Det finns flera faktorer som kan påverka antalet spermier, såsom hormonella obalanser, genetiska faktorer och livsstilsfaktorer.

Dålig spermiekvalitet kan orsaka infertilitet hos män.

Spermiekvaliteten är också viktig när det gäller att bli gravid. En man kan ha ett normalt antal av spermier men ändå ha dålig kvalitet på dem, vilket kan leda till infertilitet. Spermiekvaliteten handlar om hur rörliga och formade spermierna är samt om de har rätt storlek och struktur för att kunna befrukta ett ägg. Om spermierna inte är tillräckligt starka eller rörliga för att ta sig fram till ägget minskar chansen för befruktning.

Vikt och livsstilsfaktorer kan påverka spermiekvaliteten.

Det finns flera livsstilsfaktorer som kan påverka både antalet och kvaliteten av spermierna hos män. Att överviktiga eller underviktiga har visat sig ha en negativ effekt på fertiliteten. Detta beror på att kroppen behöver en viss mängd fett för att producera hormoner som är nödvändiga för spermieproduktion. Andra livsstilsfaktorer som kan påverka spermiekvaliteten inkluderar rökning, alkoholkonsumtion och droganvändning.

Ett blodprov kan upptäcka eventuella infektioner som kan påverka spermiekvaliteten.

I vissa fall kan infektioner orsaka problem med spermierna hos män. Infektioner såsom klamydia eller gonorré kan leda till inflammation i testiklarna vilket i sin tur kan minska antalet och kvaliteten av spermierna. Om du misstänker att du har någon form av infektion är det viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt.

Alternativa metoder och lösningar för att uppnå graviditet

Insemination kan öka chanserna att bli gravid för vissa par.

Insemination är en process där spermier placeras direkt i livmodern. Detta kan vara ett alternativ för par som har svårt att bli gravida på naturligt sätt, men det fungerar inte för alla. Innan inseminationen börjar, kommer läkaren att göra undersökningar för att se till att allt är klart och rätt för behandlingen.

Det finns två typer av insemination: intrauterin insemination (IUI) och intracervikal insemination (ICI). IUI innebär att spermierna placeras direkt i livmodern med hjälp av en kateter. ICI innebär att spermierna placeras nära livmoderhalsen med hjälp av en spruta eller kateter.

För bästa resultat bör du prata med din läkare om vilken typ av insemination som passar dig bäst. Lyckandet beror också på många faktorer, inklusive ålder, fertilitetsnivåer och hälsa.

Livsstilsförändringar kan förbättra förutsättningarna för att uppnå graviditet.

Att göra några små ändringar i din livsstil kan ha stor inverkan på dina möjligheter till graviditet. Här är några exempel:

 • Ät en hälsosam kost rik på frukt, grönsaker och fullkorn.

 • Undvik rökning och alkohol.

 • Träna regelbundet.

 • Hantera stress genom meditation eller yoga.

 • Försök att undvika miljögifter och andra kemikalier.

Genom att göra dessa förändringar kan du öka dina chanser att bli gravid på naturligt sätt.

Läkemedel och behandlingar kan hjälpa till att lösa faktorer som hindrar graviditet.

Om du har försökt att bli gravid under en längre tid utan framgång, kan det vara dags att prata med din läkare om medicinska alternativ. Det finns många olika läkemedel och behandlingar som kan hjälpa dig att uppnå graviditet, inklusive:

 • Hormonbehandlingar för att balansera hormonnivåerna.

 • Fertilitetsläkemedel för att öka ägglossningen.

 • In vitro fertilisering (IVF) där befruktning sker utanför kroppen och sedan placeras i livmodern.

 • Kirurgi för att ta bort blockeringar eller andra hinder i livmodern.

Avslutning av “Varför blir jag inte gravid trots ägglossning”

Att försöka bli gravid kan vara en utmaning för många par. Trots att man har regelbunden ägglossning är det inte alltid lätt att uppnå en graviditet. Det finns flera orsaker till ofrivillig barnlöshet och fertilitetsproblem, inklusive oregelbunden eller utebliven ägglossning, PCO, endometrios och lågt spermieantal eller dålig spermiekvalitet.

Om du har försökt bli gravid utan framgång trots regelbunden ägglossning så bör du överväga att uppsöka hjälp från din läkare eller en fertilitetsklinik. Det finns många alternativa metoder och lösningar som kan hjälpa dig att uppnå graviditet, inklusive fertilitetsbehandlingar såsom IVF.

Kom ihåg att det är viktigt att ta hand om din hälsa och välbefinnande under denna process. Att minska stressnivån, motionera regelbundet och äta en hälsosam kost kan alla bidra till ökad fertilitet.

Vanliga frågor

Vilken typ av läkare ska jag söka hjälp hos för min ofrivilliga barnlöshet?

Du kan söka hjälp hos din husläkare eller be om en remiss till en specialist inom gynekologi eller reproduktionsmedicin.

Hur vanligt är det med ofrivillig barnlöshet?

Ungefär 1 av 6 par upplever svårigheter med att bli gravida.

Vilka livsstilsfaktorer kan påverka min fertilitet?

Faktorer som rökning, alkoholkonsumtion och övervikt kan alla påverka din fertilitet negativt.

Finns det några naturliga metoder för att öka min fertilitet?

Vissa studier har visat att akupunktur, yoga och avslappningstekniker kan bidra till ökad fertilitet. Det är viktigt att diskutera eventuella naturliga behandlingar med din läkare innan du börjar dem.

Hur länge ska jag vänta innan jag söker hjälp för ofrivillig barnlöshet?

Om du är under 35 år och har försökt bli gravid i mer än ett år utan framgång så bör du söka hjälp från din läkare. Om du är över 35 år så rekommenderas det att söka hjälp efter sex månader av försök till graviditet.

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se