Introduktion till åderbråck och dess orsaker

Har du någonsin undrat varför vissa människor utvecklar åderbråck? Åderbråck är en vanlig sjukdom som drabbar många, men vad är det egentligen och vad orsakar det? Åderbråck är när venerna i benen blir förstorade och böjda, vilket kan leda till smärta, sårbildning och hudförändringar.

Det finns flera faktorer som kan bidra till utvecklingen av åderbråck. En av de vanligaste orsakerna är trycket på venerna från ställning eller obstruktion i kärlen. Livsstilsförändringar som att minska stillasittande tid och öka fysisk aktivitet kan hjälpa till att förebygga åderbråck. Andra sätt att behandla åderbråcken inkluderar användning av stödstrumpor, bedövning eller ingrepp för att ta bort dem helt.

Vanliga platser där åderbråcken uppstår inkluderar låren och underbenen, men de kan också förekomma på andra delar av kroppen som ansiktet eller händerna. Det är viktigt att söka rätt vård om du upplever svullnad eller andra symptom på åderbråck eftersom det kan vara ett tecken på reflux från hjärtat.

Genom att förstå orsakerna bakom åderbråcken kan vi vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att undvika deras utveckling och behandla dem på rätt sätt om de uppträder.

Symtom vid åderbråck som bör uppmärksammas

Åderbråck är en vanlig sjukdom som drabbar många människor, särskilt kvinnor. Åderbråck uppstår när ventiler i venen inte fungerar korrekt, vilket leder till att blodet ansamlas och venen sväller. Men vad är symtomen på åderbråck? Här är några besvär som du bör hålla utkik efter.

Synliga blodkärl under huden

Ett av de vanligaste symtomen på åderbråck är synliga blodkärl under huden. Dessa kärl kan vara röda, blåa eller lila och kan se ut som slingrande linjer eller knutar. De kan också orsaka klåda eller brännande känsla i området runt ådern.

Smärta, svullnad eller tyngdkänsla i benen

Om du upplever smärta, svullnad eller tyngdkänsla i benen kan det vara ett tecken på venös insufficiens. Venös insufficiens innebär att venerna inte klarar av att pumpa tillräckligt med blod tillbaka till hjärtat, vilket leder till att blodet ansamlas i venerna och orsakar tryck.

Klåda eller brännande känsla i området runt ådern

Klåda och brännande känslor i området runt ådern kan också vara ett tecken på åderbråck. Detta beror på att blodet som ansamlas i venerna kan orsaka irritation och inflammation i huden.

Andra symtom

Andra vanliga symtom på åderbråck inkluderar:

 • Muskelspasmer eller kramper i benen

 • Ömhet eller smärta vid beröring av ådern

 • En känsla av stickningar eller pirrningar i benen

Det är viktigt att notera att inte alla personer med åderbråck upplever symtom. Vissa människor kan ha synliga åderbråck utan några besvär alls, medan andra kan ha svår smärta och svullnad utan synliga åderbråck.

När ska man söka vård?

Om du upplever några av ovanstående symtom är det viktigt att söka vård.

Riskfaktorer för att få åderbråck och ökad risk för blodpropp

Åderbråck är en vanlig sjukdom som drabbar många människor, särskilt kvinnor. Det finns flera faktorer som kan bidra till utvecklingen av åderbråck och öka risken för komplikationer såsom blodproppar.

Ärftlighet som en riskfaktor

En av de största riskfaktorerna för att få åderbråck är ärftlighet. Om någon i din familj har haft åderbråck, ökar risken för att du också ska drabbas. Detta beror på att svaga eller skadade klaffar i blodkärlen kan ärvs från generation till generation.

Övervikt och stillasittande livsstil som bidragande faktorer

Övervikt och brist på motion kan också bidra till utvecklingen av åderbråck. När du bär på extra vikt, utsätts dina ben och fötter för mer tryck vilket gör det svårare för blodet att cirkulera ordentligt genom dina blodkärl. Att vara stillasittande under längre perioder kan också göra det svårare för blodet att cirkulera ordentligt, vilket kan leda till bildning av åderbråck.

Hormonella faktorer såsom graviditet och preventivmedel

Graviditet är en annan vanlig orsak till åderbråck hos kvinnor. Under graviditeten utsätts kroppen för hormonella förändringar som kan påverka blodkärlens hälsa och funktion. Dessutom ökar trycket på benen när livmodern växer, vilket kan göra det svårare för blodet att cirkulera ordentligt.

Preventivmedel såsom p-piller kan också öka risken för åderbråck eftersom de innehåller hormoner som kan påverka blodkärlens hälsa och funktion. Detta gäller särskilt om du är överviktig eller röker samtidigt som du tar preventivmedel.

Ökad risk för blodpropp

Personer med åderbråck löper också högre risk att utveckla blodproppar. Blodproppar uppstår när blodet stagnerar i ett område av kroppen och bildar en klump.

Behandlingsalternativ för åderbråck: skleroterapi, injektionsbehandling, laserbehandling, kirurgi

Åderbråck är en vanlig sjukdom som drabbar både män och kvinnor. Det är ett tillstånd där venerna i benen blir utvidgade och svullna. Åderbråck kan orsaka smärta och obehag, speciellt när man står eller sitter under längre perioder. Men varför får man egentligen åderbråck? Det finns flera faktorer som kan bidra till utvecklingen av åderbråck, inklusive högt blodtryck, övervikt och hormonella obalanser.

Lyckligtvis finns det flera behandlingsalternativ för att hantera åderbråcken. Nedan diskuterar vi några av de mest populära alternativen.

Skleroterapi

Skleroterapi är en icke-kirurgisk behandling som används för att minska synliga åderbråck. Under denna procedur injiceras ett läkemedel direkt i kärlen som orsakar inflammation och gör att kärlen krymper. Fördelen med skleroterapi är att det inte kräver någon kirurgi eller allmänbedövning.

Injektionsbehandling

Injektionsbehandling är ett annat alternativ för att behandla åderbråcken utan operation. Under denna procedur injiceras en lösning direkt i de drabbade kärlen som sedan krymper och minskar synligheten av ådrorna. Biverkningar inkluderar smärta, svullnad och blåmärken.

Laserbehandling

Laserbehandling är en annan icke-kirurgisk behandlingsmetod för åderbråck. Under denna procedur används en laserfiber för att värma upp kärlen och orsaka skador på kärlväggarna. Detta gör att kärlen krymper och minskar synligheten av ådrorna. Fördelen med laserbehandlingen är att den inte kräver någon kirurgi eller allmänbedövning.

Kirurgi

Kirurgi är det mest invasiva alternativet för att behandla åderbråcken. Detta innefattar vanligtvis ablation, där en kateter förs in i det drabbade området och trycker bort de drabbade kärlen. Lokalbedövning används under operationen för att minska smärta och obehag.

Åderbråck under graviditet: orsaker och behandling

Hormonförändringar under graviditeten som en bidragande faktor

Under graviditeten ökar mängden blod i kroppen och detta leder till att ådrorna i benen vidgas för att kunna transportera mer blod. Dessutom utsöndrar kroppen hormonet progesteron, vilket gör att blodkärlen blir slappare och mer benägna att utveckla åderbråck. Detta kan också leda till svullnad av fötter, anklar och ben.

Förebyggande tips mot att utveckla åderbråck under graviditeten

Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för att utveckla åderbråck under graviditeten:

 • Motionera regelbundet genom promenader eller simning för att öka cirkulationen i benen.

 • Undvik långa perioder av stillasittande eller stående arbete.

 • Använd stödstrumpor för att hjälpa till med cirkulationen.

 • Håll fötterna högt när du sitter eller ligger ner.

 • Undvik överdriven viktökning under graviditeten.

Behandlingsalternativ vid gravida kvinnor med åderbråck

Om du redan har utvecklat åderbråcken under graviditeten finns det flera behandlingsalternativ som kan hjälpa dig:

 • Kompressionsbehandling: Detta innebär användning av stödstrumpor eller kompressionsstrumpor som trycker på dina ben och hjälper till att förbättra cirkulationen.

 • Skumbehandling: En skumliknande substans injiceras i ådern, vilket får den att krympa och minska i storlek.

 • Kirurgi: Om åderbråcken är allvarliga kan kirurgisk behandling vara nödvändig. Detta innebär vanligtvis att man tar bort de drabbade ådrorna genom en operation.

Det är viktigt att notera att vissa behandlingsalternativ kanske inte är lämpliga under graviditeten på grund av risken för fosterskador eller andra komplikationer. Det är därför viktigt att diskutera alla alternativ med din läkare innan du bestämmer dig för någon form av behandling.

Sammanfattning

Åderbråck under graviditeten uppstår på grund av hormonförändringar och ökat blodflöde som leder till utvidgning av venerna i benen.

Nyare behandlingsmetoder med goda resultat

Radiofrekvensablation – hur det fungerar och dess fördelar

Radiofrekvensablation är en relativt ny metod för att behandla åderbråck. Metoden går ut på att man använder radiovågor för att värma upp ådern och sedan stänga den. Detta görs genom att man först gör ett litet snitt i huden och sedan för in en kateter i ådern. Katetern sätts fast vid åderväggen och sedan skickas radiovågor genom den, vilket värmer upp väggen och får den att krympa ihop.

Fördelarna med denna metod är många. För det första är metoden mycket effektiv, med höga resultat vad gäller både smärtlindring och kosmetiskt utseende. För det andra är risken för biverkningar minimal, vilket gör att patienterna kan återgå till sina vanliga aktiviteter direkt efter behandlingen.

Endovenös laserbehandling – vad det innebär och dess fördelar

En annan nyare metod för att behandla åderbråck är endovenös laserbehandling. Denna metod går ut på att man använder laserenergi för att stänga av de drabbade blodkärlen. Behandlingen utförs under lokalbedövning, där en tunn fiberoptisk sond förs in i blodkärlet som ska behandlas.

Fördelarna med endovenös laserbehandling inkluderar bland annat minimal invasivitet, snabb läkningsprocess samt långvariga resultat. Dessutom är risken för biverkningar mycket låg, vilket gör att patienterna kan återgå till sina vanliga aktiviteter direkt efter behandlingen.

Venlimfdränage – en nyare behandlingsmetod för åderbråck

Venlimfdränage är en relativt ny metod för behandling av åderbråck som går ut på att man använder sig av ett speciellt medel, skumsklerosering, som injiceras i de drabbade blodkärlen. Detta medel får kärlen att krympa ihop och stänga av blodflödet. Behandlingen utförs under lokalbedövning och tar vanligtvis mellan 30-60 minuter.

Fördelarna med venlimfdränage inkluderar bland annat minimal invasivitet, snabb läkningsprocess samt höga resultat vad gäller smärtlindring och kosmetiskt utseende.

Viktigheten av att söka vård vid farliga symptom

Åderbråck är ett vanligt problem som många människor upplever. Det kan orsaka besvären som smärta, tyngdkänsla och värk i benen. Även om åderbråck oftast inte är farliga, finns det fall där de kan leda till allvarliga komplikationer om de inte behandlas i tid.

Riskerna med obehandlade åderbråck

Om du lider av åderbråck och inte söker vård i tid, kan det leda till allvarliga hälsoproblem. Detta inkluderar:

 • Blodproppar: Om blodet stagnerar i venerna på grund av åderbråck, ökar risken för blodproppar. Dessa proppar kan vara livshotande om de bryter loss och rör sig genom kroppen.

 • Sår: Åderbråcken kan orsaka hudförändringar som sår eller eksem.

 • Venösa bensår: Om såren inte läks ordentligt, kan det leda till venösa bensår som tar lång tid att läka.

Symptom som kräver omedelbar medicinsk hjälp

Vissa symptom på åderbråck kräver omedelbar medicinsk hjälp. Dessa inkluderar:

 • Svullnad och smärta i benet

 • Plötslig andnöd

 • Bröstsmärta

 • Hosta upp blod

 • Yrsel eller svimning

Om du upplever något av dessa symptom ska du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Hur tidig behandling kan förhindra allvarliga komplikationer

Att söka vård i tid är avgörande för att förhindra allvarliga komplikationer. Om du upplever symptom på åderbråck, bör du besöka en läkare eller specialist som kan göra en bedömning av dina problem.

Tidig behandling av åderbråck kan inkludera livsstilsförändringar såsom viktminskning och ökad fysisk aktivitet. Andra behandlingsalternativ inkluderar skleroterapi, laserbehandling och kirurgi.

Det är också viktigt att notera att ärftlighet spelar en stor roll när det gäller risken för åderbråck. Om någon i din familj lider av åderbråck, bör du vara extra uppmärksam på eventuella symptom och söka vård så snart som möjligt.

Sammanfattning av varför man får åderbråck och vikten av att söka behandling

Åderbråck är vanligt förekommande, men det finns flera faktorer som kan öka risken för att utveckla det. Symptom som smärta, klåda och svullnad bör uppmärksammas och behandling bör övervägas för att undvika allvarliga komplikationer såsom blodproppar. Det finns flera behandlingsalternativ tillgängliga, inklusive skleroterapi, injektionsbehandling, laserbehandling och kirurgi. Även gravida kvinnor kan drabbas av åderbråck, men det finns säkra behandlingsmetoder tillgängliga.

Det är viktigt att söka vård om du upplever farliga symptom eller har en ökad risk för åderbråck. Genom att ta hand om dina ben med rätt kosthållning och motion kan du minska risken för åderbråck. Om du redan lider av åderbråck är det viktigt att söka behandling för att undvika allvarliga konsekvenser.

Vanliga frågor om åderbråck

Vad orsakar åderbråck?

Åderbråck uppstår när ventilerna i venerna inte fungerar korrekt vilket gör att blodet samlas i venerna istället för att pumpas tillbaka till hjärtat. Detta leder till utvidgade vener som syns på hudytan.

Kan jag förebygga åderbråck?

Du kan minska risken för åderbråck genom att motionera regelbundet, undvika övervikt, undvika att stå eller sitta stilla under långa perioder och använda stödstrumpor vid behov.

Är åderbråck farligt?

Åderbråck i sig är inte farligt men det kan leda till allvarliga komplikationer såsom blodproppar som kan vara livshotande.

Vad är skleroterapi?

Skleroterapi är en behandling där en lösning injiceras i venerna vilket gör att de klibbar ihop och slutligen försvinner.

Kan jag få åderbråck behandlat under graviditeten?

Ja, det finns säkra behandlingsalternativ tillgängliga för gravida kvinnor med åderbråck. Det är dock viktigt att rådgöra med din läkare innan du väljer en behandlingsmetod.

Hur lång tid tar det att återhämta sig från en åderbråcksoperation?

Återhämtningstiden efter en operation varierar beroende på vilken typ av operation som utförs och hur omfattande den är. Din läkare kommer att ge dig mer information om vad du kan förvänta dig efter din specifika operation.

Kommer mina åderbråck komma tillbaka efter behandling?

Det finns alltid en risk för att åderbråcken kommer tillbaka efter behandling. Men genom att ta hand om dina ben med rätt kosthållning och motion kan du minska risken för nya åderbråck.

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se