Introduktion till varför får man flytningar

Varför får man flytningar? Det är en fråga som många kvinnor undrar över. Flytningar är något helt naturligt och vanligt förekommande i en kvinnas liv. De kan vara ett tecken på att kroppen fungerar som den ska. Men vad orsakar egentligen dessa flytningar?

Det finns olika faktorer som kan leda till att man får flytningar. Ibland beror det på hormonella förändringar i kroppen, exempelvis under menstruationscykeln eller under graviditet. Andra gånger kan det vara ett resultat av cellförändringar eller infektioner.

I denna artikel kommer vi att utforska mer om detta ämne och ge dig hjälp och förståelse kring varför du kan uppleva besvär med flytningar. Vi kommer också att diskutera olika symtom och tillstånd relaterade till mängden flytningar.

Så om du någonsin undrat över varför du får flytningar, läs vidare för att få svar på dina frågor och få viktig information om hur du kan hantera detta vanliga fenomen.

Vad är flytningar och vad orsakar dem?

Flytningar är en naturlig och vanlig företeelse hos kvinnor. Det är en vätska som produceras av slidan för att hålla den ren och fuktig. Flytningarna kan variera i mängd, konsistens och färg beroende på olika faktorer.

Hormonella förändringar är en av de vanligaste orsakerna till förändringar i flytningarna. Under menstruationscykeln kan mängden och konsistensen av flytningarna variera. Vid ägglossningen blir flytningarna ofta mer genomskinliga, tunna och trådliknande. Detta beror på ökade halter av det kvinnliga könshormonet östrogen.

Infektioner eller andra hälsoproblem kan också leda till onormala flytningar. Till exempel kan en svampinfektion som candida ge upphov till klåda, irritation och tjocka, vita flytningar med ostliknande konsistens. Bakteriell vaginos är en annan vanlig infektion som kan orsaka obehagliga luktande flytningar.

Vissa sexuellt överförbara infektioner (STI) kan också påverka mängden eller konsistensen av flytningarna. Till exempel kan klamydia eller gonorré ge upphov till ökad mängd gulaktiga eller grönljusflytningar samt smärta vid urinering.

Det finns även andra faktorer som kan påverka mängden eller karaktären hos flytningarna. Användning av hormonella preventivmedel som p-piller eller spiral kan påverka flytningarna. Stress, kostförändringar och vissa mediciner kan också spela en roll.

Om du är osäker på dina flytningar eller om de förändras plötsligt och orsakar obehag, är det viktigt att rådfråga en läkare eller gynekolog. De kan undersöka dig och ge dig rätt vägledning och behandling om det behövs.

Sammanfattningsvis är flytningar en naturlig del av den kvinnliga kroppen. Hormonella förändringar, infektioner och andra faktorer kan påverka mängden och konsistensen av flytningarna. Om du upplever några oroande symtom eller förändringar i dina flytningar bör du kontakta en läkare för att få rätt diagnos och eventuell behandling.

Naturliga och normala vaginala flytningar

Vaginala flytningar är en naturlig del av den kvinnliga kroppens funktioner. De kan vara förvirrande och ibland oroande, men i de flesta fall är de helt normala och inget att oroa sig över. Här är några saker du bör veta om varför du får flytningar och vad som anses vara normalt.

Färg och konsistens

Normala vaginala flytningar kan variera i färg och konsistens beroende på olika faktorer. Vanligtvis är de genomskinliga eller vitaktiga i färgen. Ibland kan de också ha en lätt gulaktig nyans utan att det nödvändigtvis tyder på något allvarligt problem.

När det gäller konsistensen kan de vara tunna eller lite sega. Det beror ofta på hormonella förändringar i kroppen under menstruationscykeln. Ibland kan mängden flytning öka under ägglossningen för att underlätta befruktning.

Variation under menstruationscykeln

Mängden och konsistensen av vaginala flytningar kan variera betydligt under menstruationscykeln. I början av cykeln, direkt efter menstruationen, kan flytningarna vara mer sparsamma och torra. Mot mitten av cykeln, när ägglossningen inträffar, blir de oftast rikligare och mer vattniga för att hjälpa spermierna att simma upp till ägget.

Efter ägglossningen minskar mängden igen fram till nästa menstruation. Det är viktigt att komma ihåg att dessa variationer är normala och ett tecken på att kroppen fungerar som den ska.

Rengöring av slidan

En av de viktigaste funktionerna hos vaginala flytningar är att hjälpa till med rengöringen av slidan. Flytningarna innehåller naturliga bakterier och döda celler som behöver elimineras från kroppen. Genom att skapa en miljö med lämplig fuktighet och pH-balans bidrar flytningarna till att hålla slidan frisk och skydda den mot infektioner.

Det är dock viktigt att notera att om mängden eller konsistensen av flytningarna förändras drastiskt, eller om de åtföljs av obehagliga symtom som klåda, sveda eller illaluktande lukt, kan det vara tecken på en obalans eller infektion i slidan.

När bör jag vara orolig över vaginala flytningar?

Om du undrar varför du får flytningar eller om du är orolig över förändringar i dina vaginala flytningar, är det viktigt att vara uppmärksam på vissa tecken och symtom. Här är några punkter att tänka på:

Förändringar i mängd, lukt eller färg

En normal vaginal flytning kan variera i mängd och konsistens under menstruationscykeln. Det är vanligt att ha mer flytningar runt ägglossningen och mindre före eller efter mens. Men om du plötsligt upplever stora förändringar i mängden, lukt eller färg på dina flytningar kan det vara en indikation på ett underliggande hälsoproblem. Här är några tecken som kan tyda på att något inte står rätt till:

 • Ökad mängd flytningar som inte verkar vara relaterade till din menstruationscykel.
 • En stark och ovanlig lukt från dina vaginala flytningar.
 • Flytningar som har en annorlunda färg än vad du brukar ha, till exempel grönaktiga, gula eller blodblandade.

Klåda, smärta eller irritation

Om du upplever klåda, smärta eller irritation tillsammans med onormala förändringar i utseendet på dina vaginala flytningar kan det vara ett tecken på ett potentiellt hälsoproblem. Dessa symtom kan vara resultatet av en infektion eller inflammation i vaginan. Det är viktigt att vara uppmärksam på följande:

 • Klåda eller sveda i och runt vaginan.
 • Smärta eller obehag under samlag.
 • Rodnad, svullnad eller irritation i området kring slidan.

När du är osäker eller orolig

Om du är osäker på vad som kan vara orsaken till dina flytningar eller om du känner dig orolig över dem, bör du inte tveka att kontakta en läkare. En läkare kan ge dig råd och genomföra en undersökning för att fastställa eventuella hälsoproblem. Det är viktigt att komma ihåg att självdiagnos inte är tillförlitlig och det bästa sättet att få korrekt information är genom professionell hjälp.

Att vara uppmärksam på förändringar i dina vaginala flytningar är en viktig del av att ta hand om din reproduktiva hälsa.

Grå, gröna och gula vaginala flytningar

Flytningar är en naturlig del av den kvinnliga reproduktionsprocessen. De kan variera i färg, konsistens och mängd beroende på olika faktorer. Vanligtvis är flytningarna genomskinliga eller vita och luktar inte illa. Men om du märker att dina flytningar har en gråaktig, grön eller gul färg kan det vara ett tecken på en infektion. Här är några viktiga saker att tänka på när det kommer till dessa ovanliga färgförändringar i flytningarna.

Infektioner som bakteriell vaginos eller sexuellt överförbara sjukdomar kan orsaka dessa färgförändringar i flytningarna

Om dina vaginala flytningar har blivit gråaktiga, gröna eller gula kan det vara ett tecken på en infektion. Två vanliga infektioner som kan orsaka sådana färgförändringar är bakteriell vaginos och sexuellt överförbara sjukdomar (STI). Bakteriell vaginos uppstår när de naturligt förekommande bakterierna i slidan blir obalanserade och orsakar en ökning av skadliga bakterier. Detta kan leda till symtom som obehaglig lukt och klåda.

Sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia eller gonorré kan också orsaka grönaktiga eller gulaktiga flytningar hos kvinnor. Dessa infektioner överförs genom oskyddat sex och kan vara allvarliga om de inte behandlas i tid. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du misstänker att du har en infektion för att få rätt diagnos och behandling.

Andra symtom som klåda, brännande känsla eller obehag kan också förekomma vid sådana infektioner

Förutom färgförändringar i flytningarna kan infektioner som bakteriell vaginos eller sexuellt överförbara sjukdomar orsaka andra symtom. Du kan uppleva klåda, en brännande känsla eller obehag i underlivet. Dessa symtom kan vara störande och påverka din dagliga komfort.

Flytningar efter samlag och menstruation

Det är vanligt att ha ökad mängd flytningar efter samlag eller under menstruationen. Dessa flytningar beror oftast på naturliga processer i kroppen och behöver normalt ingen behandling. Men varför får man egentligen flytningar efter samlag och menstruation? Här är några förklaringar:

Naturliga processer i kroppen

Flytningar är en del av det vaginala sekretet som produceras av slemhinnorna i slidan. Detta sekret hjälper till att hålla slidans pH-värde balanserat och skyddar mot infektioner. Under ägglossningen, som inträffar ungefär mitt i menscykeln, kan mängden flytningar öka eftersom kroppen producerar mer sekret för att underlätta befruktning.

Efter samlag kan också mängden flytningar öka. Detta beror på att sexuell stimulering leder till ökad blodcirkulation i området, vilket kan göra att körtlar i livmodertappen och livmoderhalsen producerar mer sekret.

Infektion eller obalans

I de flesta fall är flytningarna helt normala och inget att oroa sig för. Men om flytningarna blir ovanligt illaluktande eller åtföljs av andra symtom som klåda, rodnad eller smärta kan det vara tecken på en infektion eller obalans i slidans mikrobiota.

En vanlig infektion som kan orsaka ovanliga flytningar är svampinfektion, vilket kan ge symtom som klåda och vitaktiga, gryniga flytningar. En bakteriell obalans kan också leda till obehagliga luktande flytningar och eventuellt sveda eller irritation.

När bör man söka läkare?

Om du upplever ovanligt illaluktande flytningar eller andra symtom som oroar dig är det alltid bäst att uppsöka en läkare för utredning. Läkaren kan göra tester för att fastställa om det rör sig om en infektion eller någon annan underliggande orsak. Beroende på diagnosen kan olika behandlingar rekommenderas, såsom antibiotika vid bakteriella infektioner eller svampmedel vid svampinfektioner.

Sår och skavsår som kan orsaka ökade flytningar

När det kommer till varför man får flytningar finns det olika faktorer som kan spela in. En av dessa faktorer är sår eller skavsår i slidan, vilket kan leda till en ökad produktion av flytningar. Här är några viktiga punkter att tänka på:

 • Sår eller skavsår i slidan: Om du upplever ökade flytningar kan det vara ett tecken på att du har sår eller skavsår i slidan. Dessa sår kan uppstå till följd av olika faktorer såsom skada, irritation eller vissa medicinska tillstånd.
 • Orsaker: Det finns flera möjliga orsaker till att du kan få sår eller skavsår i slidan. Det kan bero på hudsjukdomar som exempelvis eksem eller psoriasis, där den känsliga huden blir irriterad och utvecklar sår. Vissa könssjukdomar, såsom herpes, kan också leda till sårbildning i slidan.
 • Infektioner: Infektioner kan också vara en orsak till ökade flytningar och sårbildning i slidan. Svampinfektioner är vanligt förekommande och kan ge symtom som klåda, rodnad och ökad mängd flytningar. Om svampinfektionen inte behandlas ordentligt kan den leda till sårbildning.
 • Kontakt med irriterande ämnen: Viss kontakt med irriterande ämnen kan också bidra till sår och skavsår i slidan. Det kan vara exempelvis tvål, duschkräm eller intimprodukter som inte är anpassade för den känsliga huden i underlivet. Att använda trosskydd med parfymer eller färgämnen kan också irritera slidan och orsaka sårbildning.
 • Toxic shock syndrome: Ett ovanligt men allvarligt tillstånd som kan leda till ökade flytningar och sårbildning är toxic shock syndrome (TSS). TSS uppstår när vissa bakterier producerar toxiner som sprids i blodet. Symtom på TSS inkluderar hög feber, illamående, kräkningar och generell sjukdomskänsla. Om du misstänker att du har TSS bör du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Behandling av onormala flytningar och vanliga orsaker

Onormala flytningar kan vara ett tecken på olika sjukdomar eller obalanser i kroppen. Behandlingen av dessa flytningar beror på den underliggande orsaken och kan variera beroende på situationen. Här är några vanliga orsaker till onormala flytningar och de behandlingsalternativ som kan användas.

Infektioner kan kräva antibiotika eller andra läkemedel för att behandlas

Infektioner är en vanlig orsak till onormala flytningar hos kvinnor. Olika typer av infektioner, som exempelvis bakteriell vaginos, candidainfektion eller sexuellt överförbara infektioner (STI), kan ge upphov till obehagliga symtom såsom klåda, lukt eller irritation. För att behandla dessa infektioner kan läkaren ordinera antibiotika eller andra läkemedel som är effektiva mot den specifika typen av infektion.

Hormonella obalanser kan ibland kräva hormonbehandling för att återställas till normala nivåer

Hormonella obalanser kan också vara en anledning till onormala flytningar. Detta kan inträffa vid olika faser i livet, såsom puberteten, graviditeten eller klimakteriet. När hormoner inte är i balans kan det leda till förändringar i slemhinnorna i slidan och därmed ge upphov till ovanliga flytningar. Vid behov kan läkaren rekommendera hormonbehandling för att återställa hormonnivåerna till normala.

Det är viktigt att följa läkarens råd och behandlingsrekommendationer vid behandling av onormala flytningar

När det kommer till behandling av onormala flytningar är det viktigt att följa läkarens råd och rekommendationer. Varje situation kan vara unik och kräva olika typer av behandlingar. Att självmedicinera eller använda receptfria läkemedel utan att ha fått en korrekt diagnos kan leda till felaktig behandling och försämrad hälsa.

Avslutning av varför får man flytningar

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå att flytningar är en naturlig del av den vaginala hälsan hos kvinnor. De kan variera i färg, konsistens och mängd beroende på olika faktorer. Vissa flytningar är helt normala och hjälper till att hålla slidan ren och frisk.

Det är dock viktigt att vara uppmärksam på eventuella förändringar i flytningarna, särskilt om de åtföljs av obehagliga symtom som klåda, brännande känsla eller dålig lukt. Detta kan indikera en infektion eller annan underliggande hälsoproblem.

Om du upplever onormala flytningar bör du söka medicinsk rådgivning för att få en korrekt diagnos och behandling. Din läkare kan utföra tester och undersökningar för att fastställa orsaken till dina besvär.

Förutom medicinsk behandling finns det också några förebyggande åtgärder som du kan vidta för att minska risken för obehagliga vaginala flytningar. Att hålla slidan ren genom regelbunden tvätt med mild tvål och vatten, undvika överdriven användning av intima hygienprodukter och använda kondom under samlag kan alla bidra till en sund vaginal miljö.

Kom ihåg att varje persons kropp är unik, så vad som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Det är alltid bäst att rådfråga en kvalificerad läkare för personlig rådgivning och behandling.

Vanliga frågor om vaginala flytningar

Vad är normala vaginala flytningar?

Normala vaginala flytningar varierar i färg, konsistens och mängd. De kan vara klara eller något grumliga och har vanligtvis ingen obehaglig lukt. Normala flytningar hjälper till att hålla slidan ren och skyddar mot infektioner.

Kan jag använda intima hygienprodukter för att minska vaginala flytningar?

Det rekommenderas att undvika överdriven användning av intima hygienprodukter som tvål, duschkräm eller deodoranter i det vaginala området. Dessa produkter kan störa den naturliga balansen i slidan och öka risken för obehagliga flytningar.

Vilka faktorer kan påverka mängden vaginala flytningar?

Mängden vaginala flytningar kan påverkas av hormonella förändringar under menstruationscykeln, graviditet, sexuell upphetsning samt användningen av vissa mediciner som p-piller eller antibiotika.

Hur vet jag om mina vaginala flytningar är onormala?

Onormala vaginala flytningar åtföljs ofta av symtom som klåda, brännande känsla, smärta eller dålig lukt. Om du upplever dessa symtom bör du söka medicinsk rådgivning för en korrekt diagnos och behandling.

Kan samlag orsaka ökade flytningar?

Ja, samlag kan ibland orsaka ökade vaginala flytningar. Detta beror på att sexuell upphetsning kan leda till ökad produktion av naturliga smörjmedel i slidan.

Eva Strandberg
Skribent inom hälsa, träning och livstil at wvwv.se | + posts

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade.

Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se

Publicerat av Eva Strandberg

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade. Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se