Introduktion till nässelutslag:

Varför får man nässelutslag? Det är en vanlig fråga som många ställer sig när de drabbas av detta irriterande hudproblem. Nässelutslag, även kallat urtikaria, är en typ av hudreaktion som kan uppstå plötsligt och orsaka klåda och obehag. Det kan vara en reaktion på olika faktorer, såsom ansträngning eller kontakt med allergener. Nässelutslag är ett vanligt förekommande tillstånd och många söker hjälp på mottagningen för att lindra symtomen.

Vad är egentligen nässelutslag? Det är utslag som uppkommer när blodkärlen i huden läcker vätska, vilket ger upphov till rodnade och upphöjda utslag. Dessa kan variera i storlek och form, och de kan försvinna inom några timmar eller finnas kvar under längre tid. Oavsett hur länge de varar kan nässelutslagen vara otroligt irriterande.

Om du undrar varför du får nässelutslag, börja med att kontakta din vårdgivare för att få rätt diagnos och behandling. Nässelutslag kan vara frustrerande, men det finns sätt att lindra symtomen och hantera detta vanliga hudproblem.

Symtom och behandling av nässelutslag hos vuxna och barn:

Nässelutslag är en vanlig hudreaktion som kan drabba både vuxna och barn. Det kännetecknas av rodnad, svullnad och intensiv klåda på huden. I denna artikel kommer vi att titta närmare på symtomen och behandlingsalternativen för nässelutslag hos både vuxna och barn.

Symptom

Symptomen vid nässelutslag kan variera i intensitet och uppträda plötsligt. De vanligaste symptomen inkluderar:

 • Rodnad: Huden blir rödaktig eller rosa där utslagen uppstår.

 • Svullnad: Utslagen kan vara svullna och ge ett upphöjt utseende.

 • Klåda: Nässelutslagen åtföljs ofta av en stark kliande känsla, vilket kan vara mycket obehagligt.

Dessa symtom orsakas av en överreaktion i immunsystemet när histamin frisätts i huden. Histamin är ett ämne som normalt frigörs vid allergiska reaktioner eller vid kontakt med irriterande ämnen.

Behandling

För att lindra symtomen vid nässelutslag finns det olika behandlingsalternativ tillgängliga för både vuxna och barn.

 • Antihistaminer: Dessa läkemedel hjälper till att blockera effekterna av histaminet i kroppen, vilket minskar klådan och svullnaden. Antihistaminer finns receptfritt på apoteket och kan vara effektiva för att lindra symtomen vid milda till måttliga nässelutslag.

 • Kortisonkrämer: Vid svårare fall av nässelutslag kan läkaren rekommendera användning av kortisonkrämer. Dessa krämer innehåller kortikosteroider som minskar inflammationen i huden och lindrar symtomen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när det gäller dosering och applicering av kortisonkrämer.

Det är viktigt att notera att barn kan behöva en anpassad dosering av läkemedel för behandling av nässelutslag. Barnets ålder, vikt och allmänna hälsotillstånd bör beaktas för att säkerställa korrekt behandling. Rådgör alltid med en läkare eller farmaceut innan du ger ditt barn något läkemedel mot nässelutslag.

Orsaker till nässelutslag:

Nässelutslag, även känd som nässelfeber, är en vanlig hudreaktion som kan vara mycket obehaglig. Utslagen kan variera i storlek och form och uppstår vanligtvis när huden kommer i kontakt med något som den reagerar negativt på. Det finns flera olika orsaker till varför man får nässelutslag, och nedan diskuterar vi några av de vanligaste.

Allergiska reaktioner mot mat, pollen eller djurhår

En av de främsta orsakerna till nässelutslag är allergiska reaktioner på vissa ämnen. Matallergier, särskilt mot skaldjur, nötter eller ägg, kan utlösa utslagen hos vissa personer. Pollen från växter under våren och sommaren kan också vara en bov i dramat för dem som lider av pollenallergi. Dessutom kan kontakt med djurhår eller pälsdjur också framkalla liknande reaktioner hos vissa människor.

Infektioner som förkylning eller urinvägsinfektion kan utlösa utslagen

Det kanske inte är uppenbart vid första anblicken, men infektionssjukdomar såsom förkylning eller urinvägsinfektion kan faktiskt vara kopplade till uppkomsten av nässelutslag. Kroppens immunsystem aktiveras under dessa infektioner och frisätter histamin – ett kemikalieämne som leder till svullnad och klåda. Denna histaminreaktion kan i sin tur orsaka nässelutslag hos vissa personer.

Stress och ångest kan vara en bidragande faktor

Stress och ångest är två vanliga faktorer som kan förvärra symtomen av nässelutslag. När vi är stressade eller känner oss ängsliga frisätts stresshormoner i kroppen, vilket kan påverka immunsystemet och öka risken för hudreaktioner. Så om du märker att dina utslag blir värre när du känner dig stressad eller orolig, kan det vara värt att överväga stresshanteringsmetoder som att träna, meditera eller prata med en professionell.

Vissa mediciner kan orsaka nässelutslag som biverkning

Det är inte ovanligt att vissa mediciner kan ge upphov till nässelutslag som en biverkning. Ibland reagerar kroppen negativt på vissa läkemedel, vilket leder till utslag och klåda. Vanliga exempel på sådana läkemedel inkluderar antibiotika, smärtstillande medel och blodtrycksmediciner.

Nässelutslag och dess koppling till infektioner:

Infektioner kan vara en vanlig orsak till nässelutslag, vilket är en hudreaktion som kännetecknas av rodnad, klåda och upphöjda utslag. Det finns ett starkt samband mellan infektioner och förekomsten av nässelutslag. Här ska vi titta närmare på hur olika typer av infektioner kan trigga utslagen och vad som händer i kroppen när detta sker.

Infektioner som förkylning eller influensa kan trigga utslagen

En vanlig typ av infektion som kan leda till nässelutslag är förkylning eller influensa. När vi blir smittade av viruset som orsakar dessa sjukdomar, reagerar vårt immunsystem genom att producera antikroppar för att bekämpa viruset. Denna immunreaktion kan ibland överreagera och resultera i symtom såsom feber, huvudvärk och även hudutslag i form av nässelutslag. Det är inte ovanligt att människor upplever att utslagen kommer samtidigt med andra symtom på förkylning eller influensa.

Immunsystemets reaktion på virus eller bakterier kan leda till utslag

När vårt immunsystem möter ett främmande ämne som ett virus eller en bakterie, aktiveras det för att försvara kroppen mot angreppet. Immunförsvaret frisätter histaminer och andra kemikalier för att bekämpa infektionen. Denna reaktion kan också påverka blodkärlen och orsaka en ökad genomsläpplighet, vilket resulterar i utslag och svullnad.

Utslagen försvinner oftast när infektionen läker ut

Ett viktigt att notera är att nässelutslag som orsakas av infektioner tenderar att vara temporära och försvinna när infektionen läker ut. När immunsystemet har besegrat viruset eller bakterien återgår det till sitt normala tillstånd och utslagen avtar gradvis. Det är dock viktigt att komma ihåg att nässelutslag kan ha andra orsaker än bara infektioner, så om symtomen kvarstår eller försämras bör man söka medicinsk hjälp för en korrekt diagnos och behandling.

Sammanfattningsvis är det vanligt att nässelutslag uppstår i samband med olika typer av infektioner, såsom förkylning eller influensa. Immunsystemets reaktion på virus eller bakterier kan leda till hudreaktioner i form av utslag.

När ska du söka vård för nässelutslag?

Nässelutslag är en vanlig hudsjukdom som oftast orsakas av en allergisk reaktion. Det kan vara irriterande och obehagligt, men i de flesta fall är det inte allvarligt och försvinner av sig självt inom några dagar. Men det finns vissa situationer när det kan vara nödvändigt att söka vård för nässelutslag. Här är några fall då du bör överväga att uppsöka läkare:

Vid andningsbesvär, yrsel eller svimningstillstånd

Om du upplever andningsbesvär, som till exempel pipande eller väsande ljud när du andas, eller om du känner dig yr eller riskerar att svimma, bör du omedelbart söka medicinsk hjälp. Dessa symtom kan tyda på en allvarlig allergisk reaktion som kräver akut behandling.

Om utslagen inte förbättras efter några dagar

Vanligtvis försvinner nässelutslag inom några dagar utan behandling. Men om dina utslag inte blir bättre eller om de blir värre trots egenvård, kan det vara klokt att rådfråga en läkare. En läkare kan undersöka dina utslag noggrant och ge dig råd om ytterligare behandlingsalternativ.

Om de täcker stora delar av kroppen

Om dina nässelutslag täcker stora delar av din kropp kan det vara ett tecken på en mer allvarlig reaktion. Det kan indikera att din kropp är överkänslig mot något och att du behöver medicinsk hjälp för att lindra symtomen och förhindra eventuella komplikationer.

Om du har andra allvarliga symtom samtidigt

Om dina nässelutslag åtföljs av andra allvarliga symtom, som till exempel svullnad i ansiktet, läpparna eller halsen, eller om du upplever buksmärta, kräkningar eller diarré, bör du söka akutvård. Dessa symtom kan vara tecken på en allergisk reaktion som kan vara farlig och kräver omedelbar behandling.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa riktlinjer inte ersätter professionell medicinsk rådgivning. Om du är osäker på om du ska söka vård för dina nässelutslag, kontakta din läkare eller vårdcentral för ytterligare vägledning.

Undvikande av utlösande faktorer för nässelutslag:

Nässelutslag är en vanlig hudåkomma som kan orsaka obehag och klåda. Om du undrar varför du får nässelutslag finns det flera faktorer att överväga. Genom att identifiera och undvika dessa utlösande faktorer kan du minska risken för att få nässelutslag och lindra symtomen när de uppstår.

Identifiera och undvik allergener som orsakar utslagen

En av de främsta anledningarna till att människor får nässelutslag är på grund av allergiska reaktioner. För att undvika dessa utlösande faktorer är det viktigt att identifiera vilka ämnen eller ämnesgrupper som du är allergisk mot. Ett vanligt ämne som kan framkalla nässelutslag är histamin, ett kemiskt ämne som kroppen producerar vid en allergisk reaktion. Personer med histaminintolerans kan vara extra känsliga för detta ämne.

För att undvika allergener bör du:

 • Hålla dig borta från djur eller växter som du vet orsakar en allergisk reaktion.

 • Använda hypoallergena produkter för hud- och hårvård.

 • Tvätta sängkläder regelbundet i varmt vatten för att bli av med eventuella dammkvalster.

 • Hålla fönstren stängda under pollensäsongen.

Använd skydd mot insektsbett och stick

Insektsbett och stick kan också vara en utlösande faktor för nässelutslag. För att undvika dessa reaktioner bör du använda skydd när du vistas i områden med insekter, särskilt under sommarmånaderna. Här är några tips:

 • Använd insektsmedel på utsatta områden av kroppen.

 • Bär långärmade tröjor och långbyxor när du är utomhus.

 • Undvik att gå barfota på platser där det finns risk för getingar eller bin.

Minska stressnivåer genom avslappningstekniker

Stress kan vara en bidragande faktor till uppkomsten av nässelutslag. Genom att minska dina stressnivåer kan du hjälpa till att förebygga utbrott av utslagen. Här är några avslappningstekniker som kan vara till hjälp:

 1. Djupandning: Ta djupa andetag och fokusera på din andning för att lugna ner dig själv.

 2. Yoga eller stretching: Praktisera yoga eller utför stretchingövningar för att slappna av både kroppen och sinnet.

Egenvårdstips för att lindra nässelutslag:

Att drabbas av nässelutslag kan vara obehagligt och irriterande. Utslagen kan orsaka klåda, rodnad och svullnad på huden. Men det finns några egenvårdstips som du kan prova för att lindra symtomen och få utslagen att läka snabbare.

Applicera kalla kompresser på de drabbade områdena

En effektiv metod för att lindra klåda och svullnad vid nässelutslag är att applicera kalla kompresser på de drabbade områdena. Kylan hjälper till att minska inflammationen och lindrar omedelbart symptomen. Du kan använda ispackar eller blöta en handduk i kallt vatten och placera den försiktigt på utslagen i cirka 15 minuter åt gången. Upprepa detta flera gånger om dagen för bästa resultat.

Använd milda tvålar och undvik starka kemikalier på huden

När du har nässelutslag är det viktigt att vara försiktig med vilka produkter du använder på din hud. Starka kemikalier i tvål, schampo eller hudvårdsprodukter kan irritera utslagen ytterligare och göra symtomen värre. Välj istället milda tvålar utan parfym eller färgämnen för att undvika irritation. Det är också bra att undvika överdriven exponering för varmt vatten, då det kan torka ut huden och förvärra klådan.

Klipp korta naglar för att minimera risken för infektion vid kliande

När nässelutslag orsakar klåda kan det vara frestande att klia på utslagen. Men att klia kan faktiskt göra symtomen värre och öka risken för infektion. För att undvika detta är det en bra idé att hålla dina naglar korta och rena. På så sätt minskar du risken för att repa upp huden och skapa sår som kan bli infekterade. Om du har svårt att låta bli att klia, kan du prova att använda en mild hydrokortisonsalva som lindrar klådan och minskar inflammationen.

Undvik att klia på utslagen, då det kan förvärra symtomen

Det är viktigt att motstå frestelsen att klia på nässelutslagen, även om det kliar intensivt. Kliandet kan irritera huden ytterligare och leda till mer svullnad och rodnad. Dessutom ökar risken för infektion om du river upp huden genom kliande.

Sammanfattning och slutsats om nässelutslag:

Nässelutslag är en vanlig hudåkomma som kan drabba både vuxna och barn. Symtomen inkluderar kliande, röda utslag som liknar nässlor. Behandlingen fokuserar på att lindra klådan och minska inflammationen i huden.

Det finns olika orsaker till nässelutslag, såsom allergier, infektioner eller reaktioner på mediciner. Ibland kan det vara svårt att fastställa den exakta orsaken.

Infektioner kan också vara kopplade till uppkomsten av nässelutslag. Vissa infektioner kan utlösa en överreaktion i immunsystemet och leda till utslag.

Om du upplever svår klåda eller om utslagen inte försvinner inom några dagar, bör du söka vård. En läkare kan hjälpa dig att fastställa den underliggande orsaken och föreslå lämplig behandling.

För att undvika nässelutslag är det viktigt att undvika de faktorer som kan trigga en reaktion. Det kan innebära att undvika vissa livsmedel, kemikalier eller andra ämnen som du vet att du är allergisk mot.

Det finns även några egenvårdstips som kan hjälpa till att lindra symtomen vid nässelutslag. Att applicera kalla kompresser på de drabbade områdena eller använda lugnande krämer kan ge tillfällig lindring.

Sammanfattningsvis är nässelutslag en vanlig hudåkomma med kliande och röda utslag. Det kan bero på olika faktorer, inklusive allergier, infektioner eller medicinreaktioner. Om du upplever svår klåda eller om utslagen inte försvinner bör du söka vård. För att undvika utlösande faktorer kan det vara nödvändigt att undvika vissa ämnen eller livsmedel. Vid behov kan egenvårdstips användas för att lindra symtomen.

Vanliga frågor om nässelutslag:

Vad är de vanligaste orsakerna till nässelutslag?

Nässelutslag kan orsakas av allergier, infektioner eller reaktioner på mediciner. Det kan också vara svårt att fastställa den exakta orsaken i vissa fall.

Hur lång tid tar det för nässelutslag att försvinna?

I de flesta fall försvinner nässelutslag inom några dagar. Men i vissa fall kan utslagen vara mer ihållande och kräva medicinsk behandling.

Kan stress framkalla nässelutslag?

Ja, stress kan vara en utlösande faktor för nässelutslag hos vissa människor. Att hantera stressnivån kan hjälpa till att minska risken för utbrott.

Kan jag bli av med mina nässelutslag genom att ändra min kost?

För vissa personer kan vissa livsmedel trigga nässelutslag. Att undvika dessa livsmedel kan hjälpa till att minska risken för utbrott.

Vad ska jag göra om mina nässelutslag blir värre?

Om dina nässelutslag blir värre eller om du upplever svår klåda, bör du söka vård.

Eva Strandberg
Skribent inom hälsa, träning och livstil at wvwv.se | + posts

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade.

Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se

Publicerat av Eva Strandberg

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade. Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se