Hur fungerar en svarv?

En svarv är den vanligaste spånskärande bearbetningsmaskinen inom verkstadsindustrin. Man använder en svarv för att tillverka rotationssymmetriska detaljer, exempelvis hjul och cylindrar i trä, plast eller metall. När man svarvar roteras och formas arbetsstycket med hjälp av skärverktyg som förflyttas i olika riktningar runt arbetsstycket medan det skär bort spån. Arbetsstycket brukar spännas upp mellan …