Introduktion till vanliga internetproblem

Internet har blivit en oumbärlig del av våra liv och används dagligen för allt från arbete till underhållning. Men vad händer när internetanslutningen plötsligt slutar fungera? Varför funkar inte internet och vad kan man göra åt det?

Det finns många orsaker till internetproblem, från problem med nätet eller internetleverantören till problem med datorn eller enheten som används för att ansluta till nätet. Oavsett vad problemet är kan det vara frustrerande och störande.

Att kunna felsöka internetproblem själv kan spara tid och pengar, samt minska stressen som uppstår när man inte vet varför ens enhet inte kan ansluta till nätet. Genom att följa några enkla steg och undersöka viktig information, såsom adresser och strömstatus, kan man ofta lösa problemen själv.

I denna artikel kommer vi att titta på vanliga orsaker till internetproblem och ge exempel på hur man kan felsöka dessa problem. Läs vidare för att lära dig mer om varför funkar inte internet!

Vanliga problem med internetuppkoppling och hur du felsöker dem

Trådlösa anslutningsproblem och hur man åtgärdar dem

Internetuppkopplingen har blivit en viktig del av våra liv, men det kan vara frustrerande när det inte fungerar som det ska. En vanlig orsak till problem med internetuppkopplingen är trådlösa anslutningsproblem. Det finns flera saker som kan orsaka detta, inklusive:

 • Avståndet mellan enheten och routern

 • Störningar från andra elektroniska enheter i närheten

 • Problem med routern eller modemets inställningar

För att lösa dessa problem kan du försöka följande:

 • Flytta enheten närmare routern

 • Stänga av andra elektroniska enheter i närheten

 • Återställa routern eller modemets inställningar till fabriksinställningarna

Diagnostisera problem med nätverkskortet på datorn

En annan vanlig orsak till problem med internetuppkopplingen är felaktigheter i nätverkskortet på din dator. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive en föråldrad drivrutin eller ett felaktigt konfigurerat nätverkskort.

För att diagnostisera och lösa dessa problem kan du försöka följande:

 1. Kontrollera om din dator har en uppdaterad drivrutin för nätverkskortet.

 2. Om inte, ladda ner den senaste versionen av drivrutinen från tillverkarens webbplats och installera den.

 3. Kontrollera om nätverkskortet är korrekt konfigurerat genom att gå till “Nätverks- och delningscenter” i din dator och kontrollera inställningarna.

Felsökning av problem med modem eller router

Om du fortfarande har problem med internetuppkopplingen kan det bero på problem med routern eller modemet. Här är några steg du kan ta för att felsöka dessa problem:

 1. Kontrollera om alla kablar är ordentligt anslutna till routern eller modemet.

 2. Starta om routern eller modemet genom att dra ut strömkabeln och vänta i 30 sekunder innan du sätter in den igen.

 3. Återställ routern eller modemet till fabriksinställningarna genom att följa instruktionerna i handboken.

Tips för att lösa internetproblem på Android-enheter

Kontrollera Wi-Fi-inställningar och uppdatera enheten om det behövs

Det första steget när du stöter på problem med internetanslutningen på din Android-enhet är att kontrollera dina Wi-Fi-inställningar. Se till att du har angett rätt lösenord för nätverket och att din enhet är ansluten till rätt nätverk. Om problemet kvarstår, kan det vara en god idé att uppdatera enheten till den senaste versionen av operativsystemet. Detta kan åtgärda eventuella buggar eller säkerhetsproblem som kan orsaka problem med internetanslutningen.

Återställ nätverksinställningar på enheten för att åtgärda problem med anslutningen

Om du fortfarande har problem med internetanslutningen efter att ha kontrollerat dina Wi-Fi-inställningar och uppdaterat din enhet, kan det vara värt att återställa nätverksinställningarna på din Android-enhet. Detta tar bort alla sparade Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter från din enhet, så se till att du har lösenorden till hands innan du fortsätter.

För att återställa nätverksinställningarna på en Android-enhet:

 1. Gå till Inställningar.

 2. Välj System.

 3. Klicka på Återställ.

 4. Välj Nollställ nätverksinställningar.

 5. Bekräfta genom att klicka på NOLLSTÄLL INSTÄLLNINGAR.

Rensa cache och data från webbläsaren för att öka hastigheten

Om du har problem med att sidor tar lång tid att ladda eller om din webbläsare kraschar, kan det vara en bra idé att rensa cachen och data från webbläsaren. Detta tar bort sparade cookies, temporära filer och andra data som kan orsaka problem med internetanslutningen.

För att rensa cache och data från webbläsaren på en Android-enhet:

 1. Öppna inställningarna på din enhet.

 2. Gå till Appar & aviseringar.

 3. Välj den webbläsare du använder (t.ex. Chrome).

 4. Klicka på Lagring & cache.

 5. Klicka på Rensa lagring och/eller Rensa cache.

Använd en annan app för internetanslutning

Ibland kan problem med internetanslutningen orsakas av en specifik app som inte fungerar korrekt.

Tips för att lösa internetproblem på iPhone-enheter

Kontrollera om flygplansläge är aktiverat eller ej

När du upplever problem med internetanslutningen på din iPhone, kan det vara enkelt att glömma bort de grundläggande stegen. En av de vanligaste orsakerna till att internet inte fungerar på din iPhone är att flygplansläget kan ha aktiverats av misstag. Du kan enkelt kontrollera om flygplansläge är aktiverat genom att svepa upp från botten av skärmen och se efter ikonen med ett flygplan. Om det är blått, betyder det att funktionen är aktiv och du måste inaktivera den för att få återuppta internetanslutningen.

Uppdatera iOS-versionen på enheten

Att uppdatera iOS-versionen på din enhet kan också hjälpa dig att lösa problem med internetanslutning. Apple släpper regelbundet nya versioner av operativsystemet som innehåller buggrättningar och säkerhetsförbättringar. För att kontrollera om det finns någon tillgänglig uppdatering, gå till Inställningar > Allmänt > Programuppdateringar. Om en uppdatering finns tillgänglig, tryck på “Ladda ner och installera” för att hämta den.

Återställ nätverksinställningar om det finns problem med anslutningen

Om du fortfarande har problem med internetanslutningen efter att ha kontrollerat flygplansläget och uppdaterat iOS-versionen, kan det vara nödvändigt att återställa nätverksinställningarna på din iPhone. Detta kommer att radera alla sparade Wi-Fi-nätverk och lösenord, men det kan hjälpa till att återställa internetanslutningen.

För att återställa nätverksinställningarna, gå till Inställningar > Allmänt > Återställ > Återställ nätverksinställningar. Du kommer att bli ombedd att ange ditt lösenord och bekräfta handlingen. När processen är klar startar enheten om och du kan sedan försöka ansluta till internet igen.

Genom att följa dessa enkla tips kan du förhoppningsvis lösa problem med internetanslutning på din iPhone-enhet. Om problemet kvarstår efter dessa steg, kontakta din internetleverantör eller Apple-support för ytterligare hjälp.

Tips för att lösa internetproblem på iPad-enheter

Stäng av Wi-Fi-funktionen och starta den igen efter några sekunder

Om din iPad inte verkar kunna ansluta till internet, kan du prova att stänga av Wi-Fi-funktionen och sedan starta den igen. Detta kan hjälpa till att återställa anslutningen och få din enhet att ansluta till nätverket.

Följ dessa enkla steg för att stänga av Wi-Fi på din iPad:

 1. Gå till Inställningar-appen

 2. Tryck på “Wi-Fi”

 3. Skjut omkopplaren bredvid “Wi-Fi” så att den blir grå

 4. Vänta några sekunder

 5. Skjut omkopplaren igen för att aktivera Wi-Fi

Om detta inte fungerar kan du prova att starta om din iPad helt genom att hålla ned strömknappen tills en röd skjutreglage visas på skärmen. Dra reglaget för att stänga av enheten helt och vänta sedan några sekunder innan du trycker på strömknappen igen för att starta upp den.

Kontrollera om routern är konfigurerad korrekt

Om ditt Wi-Fi-nätverk fortfarande inte fungerar, kan det bero på problem med routern eller modem som du använder för att ansluta till internet.

Först bör du kontrollera om routern är korrekt konfigurerad genom följande steg:

 1. Kontrollera om alla kablar sitter ordentligt i routern och modemet

 2. Kontrollera om routerns lampor lyser som de ska

 3. Öppna en webbläsare på din iPad och försök att ansluta till internet genom att besöka en webbplats

Om du fortfarande inte kan ansluta till internet, kan det vara nödvändigt att återställa routern till fabriksinställningarna eller kontakta din internetleverantör för hjälp.

Ta bort onödiga appar som kan störa Wi-Fi-signalen

Vissa appar på din iPad kan använda Wi-Fi-anslutningen i bakgrunden, vilket kan leda till problem med anslutningen. Du bör därför ta bort eventuella onödiga appar som du inte använder längre.

Följ dessa steg för att ta bort appar från din iPad:

 1. Håll ned ikonen för den app du vill ta bort tills den börjar skaka

 2. Tryck på “X” bredvid appens ikon

Lösningar att prova innan du kontaktar teknisk support eller serviceleverantörer

Starta om modemet, routern eller enheten som har problem med internetuppkopplingen

Om din enhet inte kan ansluta till internet, är det första steget att starta om all utrustning som är kopplad till nätverket. Detta inkluderar modemet, routern och den specifika enheten som har problem med anslutningen. Detta löser ofta problemet och återställer uppkopplingen.

Försök att stänga av alla dessa enheter i minst 30 sekunder innan du startar dem igen. Detta kommer att ge tid för eventuella tekniska fel att åtgärdas och frigöra buffertminnet. När allt har startats om, försök sedan ansluta till internet igen.

Kontrollera om det finns en störning i området som kan påverka anslutningen

Innan du kontaktar din bredbandsleverantör, kontrollera om det finns en störning i ditt område som kan påverka din internetanslutning. Du kan göra detta genom att besöka din leverantörs hemsida eller appen och leta efter information om eventuella kända störningar.

Du kan också söka på sociala medier eller forum för att se om andra användare rapporterar liknande problem. Om det finns en störning i ditt område behöver du inte göra något annat än vänta tills leverantören har löst problemet.

Testa internetanslutningen på en annan enhet för att utesluta problem med den aktuella enheten

Om du har problem med att ansluta till internet på en specifik enhet, som din dator eller mobiltelefon, försök då att ansluta till internet på en annan enhet. Om internet fungerar på den andra enheten, kan det vara ett problem med den ursprungliga enheten och inte din bredbandsleverantör.

Försök att kontrollera inställningarna på enheten och se om det finns något som hindrar anslutningen. Kontrollera också lösenordet för nätverket och se till att det är rätt. Om allt ser bra ut på den specifika enheten, kan du behöva kontakta leverantören för ytterligare hjälp.

Kontakta leverantören om inga av dessa lösningar fungerar

Om ingen av dessa lösningar fungerar för att åtgärda ditt internetproblem, bör du kontakta din bredbandsleverantör eller teknisk support.

Verktyg för att diagnostisera internetanslutningsproblem

Använd ping-verktyget för att testa anslutningen till en specifik webbplats eller IP-adress

Ping är ett verktyg som används för att testa om din dator kan ansluta till en annan enhet på nätverket. Detta verktyg skickar små datapaket till den enhet du försöker ansluta till och mäter sedan tiden det tar för dessa datapaket att komma fram och återvända. Om ping-kommandot misslyckas med att nå enheten, indikerar det vanligtvis ett problem med antingen din internetanslutning eller enheten du försöker ansluta till.

För att använda ping-kommandot, öppna terminalen (Mac) eller kommandoprompten (Windows) och skriv “ping [webbplatsens namn eller IP-adress]”. Du bör se resultatet av ping-testet visas i terminalfönstret, inklusive antal paket som skickades, mottagna och förlorade samt tiden det tog för varje paket att återvända.

Använd tracert-kommandot för att spåra vägen mellan din dator och webbplatsen du försöker nå

Tracert är ett annat verktyg som används för att diagnostisera internetanslutningsproblem genom att spåra vägen mellan din dator och den webbplats du försöker nå. Detta verktyg visar alla noder (dvs. router) som datapaketen passerar igenom på väg till destinationen. Om tracert-kommandot misslyckas med att nå en viss nod, kan det indikera problem med den specifika routern eller internetleverantören.

För att använda tracert-kommandot, öppna terminalen (Mac) eller kommandoprompten (Windows) och skriv “tracert [webbplatsens namn eller IP-adress]”. Du bör se en lista över alla noder som datapaketen passerar igenom på väg till destinationen.

Använd hastighetstestverktyg för att mäta nedladdningshastigheter och laddningstider

Om du upplever långsam internetanslutning kan det vara ett problem med din bredbandsleverantör eller router. För att diagnostisera detta problem kan du använda hastighetstestverktyg för att mäta din nedladdningshastighet och laddningstider för webbsidor.

Ett populärt hastighetstestverktyg är speedtest.

Slutsats av vanliga internetproblem och felsökningsmetoder

Ett problem med internetuppkoppling kan vara frustrerande och störa din vardag. Men oroa dig inte, det finns flera sätt att lösa dessa problem själv utan att behöva kontakta teknisk support eller serviceleverantörer.

Genom att använda verktyg för diagnostisering av internetanslutningsproblem kan du snabbt identifiera och åtgärda problemet. Vanliga tips för att lösa internetproblem på Android-enheter, iPhone-enheter och iPad-enheter är också tillgängliga.

Innan du kontaktar teknisk support eller serviceleverantörer bör du prova några lösningar själv. Till exempel kan du starta om routern eller modemet, kontrollera kabelanslutningarna eller flytta närmare routern om signalen är svag.

Det finns flera verktyg för diagnostisering av internetanslutningsproblem som du kan använda för att identifiera och åtgärda problemet. Ett exempel är “ping”-kommandot som testar anslutningen mellan två enheter.

Sammanfattningsvis finns det flera sätt att lösa vanliga internetproblem själv utan att behöva kontakta teknisk support eller serviceleverantörer. Genom att använda verktyg för diagnostisering av internetanslutningsproblem och följa våra tips kan du snabbt återfå en stabil anslutning till nätverket.

Vanliga frågor

Vad ska jag göra om min router inte fungerar?

Om din router inte fungerar kan du prova att starta om den, kontrollera kabelanslutningarna och se till att den är placerad på en öppen plats utan hinder.

Varför är min internetuppkoppling så långsam?

En långsam internetuppkoppling kan bero på flera faktorer, inklusive svag signal från routern, överbelastning av nätverket eller problem med din enhet. Försök att flytta närmare routern eller starta om enheten för att åtgärda problemet.

Vad ska jag göra om jag inte kan ansluta till mitt trådlösa nätverk?

Om du inte kan ansluta till ditt trådlösa nätverk kan du prova att flytta närmare routern, kontrollera lösenordet och se till att flygplansläge inte är aktiverat på din enhet.

Hur diagnostiserar jag ett internetproblem?

Du kan använda verktyg som “ping”-kommandot eller felsökningsguiden i Windows för att diagnostisera internetproblem. Kontrollera också kabelanslutningarna och se till att routern fungerar korrekt.

När ska jag kontakta teknisk support eller serviceleverantörer?

Om du har följt våra tips och fortfarande har problem med din internetuppkoppling bör du kontakta teknisk support eller serviceleverantörer för ytterligare hjälp.

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se