Har du någonsin känt smärta i ditt knä när du böjer det? Det är en vanlig upplevelse och kan vara orsakat av olika faktorer. Knäna spelar en viktig roll i vår förmåga att röra oss, och bedömning av knät vid böjning är viktigt för att identifiera eventuella problem.

När vi böjer våra knän påverkas krafterna som agerar på knäleden, vilket kan orsaka skador på vävnaden. Lederna i knät är beroende av varandra för att fungera korrekt under böjning. Till exempel, lårbenet och skenbenet måste arbeta tillsammans för att ge stabilitet åt knäleden.

Om du upplever ont i knät när du böjer det kan en titthålsoperation hjälpa till att undersöka lederna och diagnostisera eventuella tillstånd. Rodnad runt knät kan indikera inflammation eller skada på lederna.

Att ha kunskap om hur din kropp fungerar och vad som orsakar smärta kan hjälpa dig att ta hand om dina leder på ett bättre sätt. I denna artikel kommer vi att utforska mer om hur din knäled fungerar och vad som kan orsaka smärta när du böjer den.

När bör du söka vård för ont i knät?

Varför är det viktigt att söka vård för ont i knät?

Ont i knät är vanligt och kan ha många orsaker, inklusive överanvändning, skada eller åldrande. Ofta kan smärtan lindras med vila, is och smärtlindring. Men ibland kan ont i knät vara ett tecken på en allvarligare skada eller sjukdom som kräver medicinsk behandling. Att känna till när man ska söka vård för ont i knät är därför viktigt för att undvika komplikationer och långvariga problem.

När bör du söka vård för ont i knät?

 • Om smärtan är svår och påverkar din förmåga att gå eller utföra dagliga aktiviteter.

 • Om du har en historia av knäskador eller om smärtan uppstod efter en skada.

 • Om smärtan inte förbättras efter några dagar med vila, is och smärtlindring.

 • Om du upplever svullnad, rodnad eller värme runt knät.

Hur undersöker jag mitt knä?

Om du upplever ont i ditt knä och funderar på att söka vård är det bra att känna till hur läkaren kommer att undersöka dig. Här är några vanliga sätt som läkare brukar använda sig av:

 1. Fysisk undersökning: Läkaren kommer troligen att undersöka ditt ben genom att böja och sträcka det för att se om det orsakar smärta eller obehag. De kan också trycka på olika delar av ditt knä och ben för att avgöra var smärtan kommer ifrån.

 2. Röntgen: Om läkaren misstänker en mer allvarlig skada, såsom en fraktur, kan de beställa en röntgenundersökning. Denna undersökning använder röntgenstrålar för att ta bilder av dina ben och lederna.

 3. MRI: Om läkaren misstänker en mjukdelsskada, såsom en tår i ett ligament eller brosk, kan de beställa en magnetisk resonanstomografi (MRI). Denna undersökning använder starka magnetfält för att skapa detaljerade bilder av dina mjuka vävnader.

 4. Artroskopi: Ibland behöver läkare göra en mer invasiv undersökning kallad artroskopi.

Orsaker till ont i knät: Skador, överbelastning och åldrande

Skador på knät kan orsaka besvär när man böjer det.

En av de vanligaste orsakerna till smärta i knäna är skador. Knäskador kan uppstå vid idrott eller andra fysiska aktiviteter, men också genom olyckor eller fall. En vanlig typ av knäskada är ledbandsskada, vilket kan göra det svårt att böja knät utan smärta. Andra typer av skador som kan orsaka ont i knät inkluderar bristningar och frakturer.

För att undvika skador på knäna bör man alltid använda rätt utrustning vid idrott eller fysisk aktivitet, såsom skydd för knäna och korrekt teknik. Om man upplever smärta i knät efter en skada bör man söka vård för att få behandling och undvika ytterligare skada.

Överbelastning av knät kan också leda till skador och smärta.

Överbelastning av knäet är en annan vanlig orsak till ont i knät när man böjer det. Detta kan ske genom överansträngning vid idrott eller fysisk aktivitet, men också genom övervikt eller felaktig belastning av kroppen. Överbelastning kan leda till inflammation i lederna, vilket gör det svårt att böja och sträcka ut benet utan smärta.

För att undvika överbelastning av knäet bör man vara försiktig med hur man belastar kroppen vid fysisk aktivitet och se till att man har rätt teknik. Om man upplever smärta i knät på grund av överbelastning bör man vila och undvika fysisk aktivitet som kan förvärra besvären.

Åldrande kan också vara en orsak till knäproblem och sjukdomar.

Även om skador och överbelastning är vanliga orsaker till ont i knät när man böjer det, så kan åldrande också spela in. När vi blir äldre förlorar våra leder gradvis sin elasticitet, vilket kan göra det svårare att böja och sträcka ut benet utan smärta. Dessutom ökar risken för sjukdomar som artros, som kan orsaka smärta och stelhet i lederna.

Inre och yttre ligamentskador: Smärta på insidan eller utsidan av knät

Ont i knät när jag böjer det kan bero på flera faktorer, inklusive inre och yttre ligamentskador. Dessa skador kan orsaka smärta på insidan eller utsidan av knät beroende på vilket ligament som är skadat.

Inre ligamentskador orsakar smärta på insidan av knät

Inre ligamentskador uppstår vanligtvis när knäet vrids utåt. Detta kan ske vid idrottsskador, fall eller olyckor. Den vanligaste typen av inre ligamentskada är mediala kollateralligamentet (MCL). MCL ligger på insidan av knäet och hjälper till att stabilisera det.

Symtom på en inre ligamentskada inkluderar smärta, svullnad och stelhet på insidan av knät. Ibland kan man också uppleva instabilitet i knäet eller höra en “poppning” ljud när skadan inträffar.

Behandling för en inre ligamentskada inkluderar RICE (vilande, is, kompression och höjning), fysioterapi och ibland kirurgi om skadan är allvarlig.

Yttre ligamentskador orsakar smärta på utsidan av knät

Yttre ligamentskador uppstår oftast genom ett slag mot utsidan av knät eller genom att vrida det inåt. Den vanligaste typen av yttre ligamentskada är laterala kollateralligamentet (LCL). LCL ligger på utsidan av knäet och hjälper till att stabilisera det.

Symtom på en yttre ligamentskada inkluderar smärta, svullnad och stelhet på utsidan av knät. Ibland kan man också uppleva instabilitet i knäet eller höra en “poppning” ljud när skadan inträffar.

Behandling för en yttre ligamentskada inkluderar RICE (vilande, is, kompression och höjning), fysioterapi och ibland kirurgi om skadan är allvarlig.

Ligamentet på insidan av knät kallas mediala kollateralligamentet

Mediala kollateralligamentet (MCL) är ett viktigt ligament som ligger på insidan av knät. Det hjälper till att stabilisera knät genom att förhindra överdriven rörelse från sidan till sidan.

Hopparknä och smärta vid knäskålssenans fäste

Vad är hopparknä?

Hopparknä är en vanlig orsak till knäsmärta vid knäskålssenans fäste. Det uppstår när senan som går från knäskålen till underbenet blir inflammerad eller skadad på grund av upprepad belastning, särskilt från hopp- eller landningsrörelser. Idrottare som spelar basket, volleyboll eller fotboll löper större risk att drabbas av hopparknä.

Andra orsaker till smärta vid knäskålssenans fäste

Smärta vid knäskålssenans fäste kan också orsakas av andra faktorer såsom löparknä eller skidåkning. Löparknä uppstår när det ytliga ledbandet på utsidan av knät blir irriterat och inflammerat på grund av överbelastning. Skidåkare kan utveckla smärta vid knät på grund av den repetitiva rörelsen i nedförsbackarna.

Behandling för smärta vid knäskålssenans fäste

För att lindra smärta vid knät kan man använda sig av olika behandlingsmetoder. Knäskydd kan hjälpa till att stabilisera leden och minska risken för ytterligare skada. Smärtsillande mediciner som ibuprofen eller paracetamol kan också användas för att minska inflammation och lindra smärta.

Allvarliga skador vid smärta vid knäskålssenans fäste

Om smärtan vid knäskålssenans fäste inte förbättras med vila eller behandling kan det vara tecken på en allvarligare skada som meniskskada eller slemsäcksinflammation. Meniskskador uppstår när brosket i knät är trasigt och kan orsaka svullnad och låsningar i leden. Slemsäcksinflammation, även kallad bursit, uppstår när de små säckarna med vätska runt lederna blir inflammerade och orsakar smärta.

Förebyggande av knäproblem

För att förebygga knäproblem är det viktigt att träna rätt och använda rätt utrustning under idrottande. Att stretcha regelbundet innan och efter träning kan också minska risken för skador.

Kondromalaci hos ungdomar: Orsaker och behandling

Kondromalaci är en vanlig orsak till knäsmärta hos ungdomar. Detta tillstånd uppstår när brosket på insidan av knät slits ner eller mjuknar, vilket kan leda till smärta och svullnad. I denna artikel kommer vi att diskutera symtom, orsaker och behandling av kondromalaci.

Symtom på kondromalaci

De vanligaste symtomen på kondromalaci inkluderar smärta vid böjning av knät och svullnad runt knäleden. Smärtan kan också kännas som en stickande känsla i knät. Andra symptom kan vara stelhet i lederna, smärta vid längre promenader eller fysisk aktivitet samt att det hörs ett klickljud från knät vid rörelse.

Orsaker till kondromalaci

Orsakerna till kondromalaci kan variera från överansträngning, skada eller felaktig belastning på knät. Idrottare som spelar sporter med mycket hopp, vridningar och landningar såsom fotboll, basket eller gymnastik löper större risk för att drabbas av detta tillstånd. Personer som har tidigare skador eller oregelbundenheter i benstrukturen runt knät kan också ha ökad risk för att utveckla kondromalaci.

Behandling av kondromalaci

Behandlingen av kondromalaci innefattar oftast vila från den aktivitet som orsakade smärtan. Fysioterapi kan också hjälpa till att stärka musklerna runt knät och förbättra rörligheten i lederna. Ibland kan kirurgi vara nödvändigt om kondromalacin är allvarlig.

Andra behandlingsalternativ inkluderar:

 • Användning av is för att minska svullnad

 • Användning av antiinflammatoriska läkemedel för att lindra smärta och inflammation

 • Kinesiotejpning för att stödja knäleden

Förebyggande åtgärder

För att undvika kondromalaci är det viktigt att träna musklerna runt knät och undvika överansträngning. Det är också viktigt att använda rätt teknik när man utför idrottsaktiviteter, särskilt de som kräver mycket hopp eller vridningar.

Behandling av knäartros: Fysioterapi och diagnos

Fysioterapeuter kan hjälpa till att diagnostisera och behandla knäartros genom fysioterapi.

Fysisk terapi är en viktig del av behandlingen för personer som lider av knäartros. En fysioterapeut kan hjälpa till att diagnostisera sjukdomen och utveckla en plan för att lindra smärta och öka rörligheten i det drabbade området.

En fysioterapeut kommer att arbeta med patienten för att stärka musklerna runt knät, vilket minskar trycket på leden. De kommer också att rekommendera övningar som sträcker ut musklerna och ökar flexibiliteten i lederna. Detta kan bidra till att minska smärta och förbättra rörligheten över tiden.

En röntgenundersökning kan användas för att diagnostisera knäartros och bestämma vilken behandling som är lämplig.

Om du misstänker att du lider av knäartros bör du söka medicinsk hjälp så snart som möjligt. Din läkare eller fysioterapeut kan utföra en röntgenundersökning eller annan bildgivande undersökning för att fastställa diagnosen.

Röntgenbilder visar hur mycket skada som har skett i dina leder, vilket hjälper din läkare eller fysioterapeut att avgöra vilken typ av behandling som är lämpligast för dig. Beroende på hur allvarlig din knäartros är, kan behandlingen inkludera medicinering, fysioterapi, artrosskola eller en kombination av dessa.

Behandlingen av knäartros kan innefatta medicinering, fysioterapi, artrosskola och andra behandlingsalternativ som kan erbjudas på kliniker.

Det finns flera olika sätt att behandla knäartros. Beroende på hur allvarlig din sjukdom är kan läkare eller fysioterapeuter rekommendera olika behandlingsalternativ. Här är några vanliga behandlingar för knäartros:

 • Medicinering: Din läkare kan ordinera smärtstillande medel eller antiinflammatoriska läkemedel för att lindra smärta och svullnad i dina leder.

Rehabilitering vid menisk- och korsbandsskador: Träning och återhämtning

Efter en skada är det viktigt att söka vård så snart som möjligt för att undvika eventuella komplikationer. Orsakerna till ont i knät kan vara många, från skador och överbelastning till åldrande. Oavsett orsaken finns det olika behandlingsalternativ beroende på typen av skada.

Vid inre eller yttre ligamentskador kan smärtan kännas på insidan eller utsidan av knät. Hopparknä och smärta vid knäskålssenans fäste är också vanliga problem. Kondromalaci hos ungdomar kräver oftast träning och rehabilitering för att stärka musklerna runt knät.

Behandling av knäartros involverar ofta fysioterapi och diagnos för att hitta rätt behandling. Det är viktigt att följa läkarens rekommendationer för träning och återhämtning efter en skada.

För att undvika framtida skador är det viktigt att ha rätt teknik när man tränar, samt använda skyddande utrustning vid behov. Att hålla sig aktiv med lågintensiv träning som simning eller cykling kan också hjälpa till att stärka musklerna runt knät.

Om du lider av ont i knät när du böjer det bör du söka vård så snart som möjligt. Genom rätt behandling, träning och återhämtning kan du återfå din rörlighet och minska smärtan.

Vanliga frågor

Vad är vanliga orsaker till ont i knät när jag böjer det?

Vanliga orsaker inkluderar skador, överbelastning och åldrande. Det kan också bero på inre eller yttre ligamentskador, hopparknä, smärta vid knäskålssenans fäste eller kondromalaci hos ungdomar.

När bör jag söka vård för ont i knät?

Du bör söka vård så snart som möjligt efter att du upplevt smärta i knät. Ju tidigare du får rätt behandling desto mindre risk finns det för komplikationer.

Vilken typ av träning rekommenderas vid en knäskada?

Träningsprogrammet beror på typen av skada.

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se