Introduktion till “Varför ska vi anställa dig”

Du har precis skickat in din ansökan och nu väntar du på att bli kallad till en arbetsintervju. Men vad är det egentligen som arbetsgivaren söker hos en potentiell medarbetare? Varför ska just du anställas? Det är frågor som många sökande ställer sig inför en intervju.

Förberedelse är nyckeln till att lyckas på en arbetsintervju. Genom att visa upp din bakgrund och erfarenhet på ett effektivt sätt, kan du övertyga intervjuaren om att du är den bästa kandidaten för jobbet. Men det handlar inte bara om vad du kan erbjuda, utan också om hur väl du passar in i arbetsplatsen och uppfyller arbetsgivarens förväntningar.

I denna artikel kommer vi att diskutera vikten av förberedelse inför en arbetsintervju, hur man kan visa upp sin bakgrund och erfarenhet på ett effektivt sätt under intervjun och hur man kan matcha arbetsgivarens förväntningar. Låt oss ta reda på varför just du ska anställas!

Visa ett genuint intresse för företaget

Att visa ett genuint intresse för företaget och dess verksamhet är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till att övertyga arbetsgivaren om att du är rätt person för tjänsten. Det visar att du har gjort din research och att du är villig att sätta dig in i företagets behov och hur din tjänst kan hjälpa till att uppnå deras mål.

Förstå företagets behov och hur din tjänst kan hjälpa till att uppnå deras mål

Innan du går på intervjun, se till att göra ordentlig research om företaget. Läs på deras hemsida, sociala medier, tidningsartiklar eller andra källor som ger information om den aktuella organisationen. Försök också ta reda på vilka utmaningar de står inför och vad som krävs av dina färdigheter för att lösa dessa problem.

Under intervjun bör du betona hur dina färdigheter matchar de specifika behoven hos företaget. Ge exempel på tidigare projekt eller erfarenheter som kan vara relevanta för den här positionen. Var tydlig med hur just dina kunskaper kan bidra till företagets framgång.

Visa entusiasm och positiv inställning gentemot arbetsgivaren och kollegorna

Visa entusiasm under intervjun genom att prata om varför du vill arbeta för just detta företag. Berätta vad som lockade dig till tjänsten, vilka utmaningar du ser fram emot och vad du tror att du kan bidra med. Var också positiv gentemot arbetsgivaren och kollegorna genom att visa respekt, lyssna aktivt på deras frågor och svara på ett öppet och ärligt sätt.

Ge ett starkt första intryck genom att betona dina styrkor och hur de kan bidra till företagets framgång

Ge ett starkt första intryck genom att betona dina styrkor som matchar de behoven som företaget har. Berätta om tidigare prestationer eller projekt där du har använt dessa färdigheter. Visa också hur dina styrkor kan bidra till företagets framgång genom att ge konkreta exempel på hur din erfarenhet kan användas i den aktuella tjänsten.

Var ärlig, var självsäker, men inte arrogant

Att vara ärlig är viktigt under intervjun.

Varför vill du ha det här jobbet?

Långsiktiga mål inom yrket

Jag vill ha det här jobbet eftersom jag har långsiktiga mål inom detta yrke och tror att det här jobbet kan hjälpa mig att nå dem. Jag har alltid varit intresserad av [jobbets område], och jag ser den här positionen som en möjlighet att fortsätta utvecklas och växa inom detta fält. Genom att arbeta för [företagsnamn] skulle jag kunna lära mig från de bästa i branschen, ta del av deras expertis och erfarenhet, samt bidra till företagets framgång.

Passionerad och motiverad

Jag är passionerad och motiverad när det gäller [jobbets område], vilket gör mig till en idealisk kandidat för denna position. Jag är övertygad om att min entusiasm för detta arbete kommer att smitta av sig på mina kollegor, samtidigt som jag själv kommer att bli inspirerad av deras engagemang. Att arbeta med människor som delar min passion skulle vara en dröm som går i uppfyllelse.

Relevant erfarenhet och kompetens

Jag har relevant erfarenhet och kompetens som skulle göra mig till en värdefull tillgång för företaget. Under min tidigare anställning på [företagsnamn] fick jag möjlighet att utveckla mina färdigheter inom [specifik kompetens]. Dessutom har jag [specifik erfarenhet] som jag tror skulle vara särskilt användbar för den här positionen. Jag är övertygad om att mina tidigare erfarenheter har gett mig de verktyg jag behöver för att lyckas i denna roll.

Vill ta på mig utmaningar och växa inom rollen

Jag är redo att ta på mig utmaningar och växa inom rollen. Jag tror att det är viktigt att ständigt sträva efter personlig och professionell utveckling, och jag ser detta jobb som en möjlighet att göra just det. Genom att ta på mig nya projekt, lära mig nya färdigheter och arbeta med olika teammedlemmar, skulle jag kunna fortsätta växa både som individ och som anställd hos [företagsnamn].

Var ser du dig själv om fem år?

Utveckling av färdigheter och erfarenheter inom SEO

Om fem år ser jag mig själv som en expert inom SEO-branschen. Jag har utvecklat mina färdigheter och erfarenheter inom sökmotoroptimering, vilket gör att jag kan tillämpa dem på större projekt. Jag har också lärt mig nya tekniker och strategier för att hålla mig uppdaterad med den senaste digitala marknadsföringen.

För att uppnå detta mål kommer jag att fortsätta lära mig genom att delta i olika kurser och seminarier relaterade till SEO. Dessutom kommer jag att arbeta med stora företag för att få mer erfarenhet av olika projekttyper.

Ledarskap och hjälpa andra

En annan sak som jag ser fram emot är chansen att leda ett team av SEO-experter och hjälpa dem att nå sina mål. Att ha möjlighet att arbeta med människor som delar min passion för digital marknadsföring skulle vara fantastiskt.

Jag vill också bidra till företagets tillväxt genom att öka dess synlighet online och locka fler kunder. Detta skulle innebära en ökad ansvarsnivå, men det skulle också ge mig möjlighet att visa min ledarskapsförmåga.

Framtiden för digital marknadsföring

Framtiden för digital marknadsföring är spännande, och jag vill fortsätta lära mig om nya tekniker och strategier för att hålla mig uppdaterad. Det finns alltid nya sätt att nå kunder och öka försäljningen.

Jag tror också att det kommer att finnas en större efterfrågan på SEO-experter i framtiden. Därför är det viktigt för mig att fortsätta utvecklas och lära mig mer om detta område.

Bidra till företagets framgång

Om fem år ser jag mig själv som en viktig del av företagets framgång och som en respekterad expert inom SEO-branschen. Jag vill bidra till företagets tillväxt genom att öka dess synlighet online och locka fler kunder.

För att uppnå detta mål kommer jag att arbeta hårt, vara proaktiv och ta initiativ när det behövs. Jag kommer också att fortsätta lära mig om nya tekniker och strategier för att säkerställa att jag alltid är uppdaterad med den senaste digitala marknadsföringen.

Saker att ha med i ditt svar på frågan “Varför ska vi anställa dig?”

Att svara på frågan “Varför ska vi anställa dig?” kan kännas överväldigande och stressande, men det är också en möjlighet för dig att visa upp dina styrkor och vad du kan bidra med till företaget. Nedan följer några viktiga punkter som du bör ha med i ditt svar.

Förbered dig genom att tänka igenom dina styrkor och hur de kan bidra till företaget.

Innan du går på intervju är det viktigt att du funderar på vilka styrkor du besitter och hur de kan användas för att hjälpa företaget. Detta kan inkludera din erfarenhet, utbildning, personliga egenskaper eller andra färdigheter som är relevanta för jobbet. Försök att koppla ihop dina styrkor med de kvaliteter som arbetsgivaren söker hos en kandidat.

Exempel:

 • Jag har tidigare arbetat inom branschen och har god kunskap om produktutveckling vilket skulle vara till stor nytta för företaget.

 • Som person är jag mycket organiserad och noggrann vilket skulle underlätta vid projektledning.

Visa hur du kan lösa problem och bidra till att uppnå företagets mål.

Arbetsgivare vill anställa personer som inte bara identifierar problem utan även tar initiativ för att lösa dem. Förklara hur din kompetens kommer göra att du kan bidra till företagets framgång.

Exempel:

 • Jag har tidigare arbetat med att öka försäljningen och skulle kunna använda mina färdigheter för att hjälpa företaget nå sina mål.

 • Genom min erfarenhet av projektledning har jag lärt mig hur man effektivt kan hantera resurser och prioritera arbete vilket skulle vara värdefullt för teamet.

Berätta om din erfarenhet och utbildning som är relevanta för jobbet.

Att ha relevant erfarenhet och utbildning är en viktig faktor när man söker jobb. Var tydlig med vad du har gjort tidigare som är relevant för den position du söker samt hur det kommer gynna arbetsgivaren.

Exempel:

 • Jag har tidigare arbetat inom marknadsföring och har god kunskap om sociala medier vilket skulle vara till stor nytta för företaget.

Bra svar på frågan “Varför ska vi anställa just dig?”

Förbered dig genom att tänka igenom dina styrkor och hur de kan bidra till företaget.

Innan du går på en intervju, ta tid att reflektera över dina styrkor och hur de kan hjälpa företaget. Genom att göra detta kommer du att kunna svara på frågan “Varför ska vi anställa just dig?” med självförtroende och tydlighet.

När du identifierar dina styrkor, se till att koppla dem till jobbet som du söker. Om det är en kundtjänstroll, betona din utmärkta kommunikationsförmåga eller om det är en ledningsposition, nämn din erfarenhet av personalhantering.

Exempel på sätt att förbereda sig:

 • Skriv ner en lista över dina färdigheter och erfarenheter.

 • Titta på jobbannonsen och notera vilka kvalifikationer som krävs.

 • Fundera över hur dina färdigheter matchar kraven i annonsen.

Var konkret och använd exempel för att visa på din erfarenhet och prestationer.

Att ge konkreta exempel är ett effektivt sätt att visa vad du har åstadkommit i tidigare roller och hur dessa prestationer kan appliceras i den nya rollen. Det ger också arbetsgivaren möjlighet att bedöma om du har rätt kompetensnivå för jobbet.

Exempel på konkreta exempel:

 • Ökade försäljningen med 20% under mitt senaste år på föregående arbetsplats.

 • Ledde ett team på fem personer som ökade produktiviteten med 15% på sex månader.

Visa att du har gjort research om företaget och dess värderingar.

Företag vill anställa människor som delar deras värderingar och vision. Därför är det viktigt att visa att du har gjort din research om företaget och dess kultur.

Exempel på sätt att göra research:

 • Besök företagets hemsida för att läsa om deras mission statement.

 • Följ företaget i sociala medier för att få en uppfattning om deras dagliga verksamhet.

 • Googla företagsnamnet tillsammans med nyckelord som “nyheter” eller “recensioner” för att se vad andra säger om dem.

Exempel på hur du kan svara på frågan “Varför ska vi anställa dig?”

Visa konkreta exempel på hur du har bidragit till tidigare arbetsplatser

Ett bra sätt att visa din potential är genom att beskriva dina tidigare prestationer. Förklara vad du gjorde, vilka resultat du uppnådde och hur det gynnade arbetsplatsen. Till exempel, om du arbetade som säljare och ökade försäljningen med 30%, förklara hur det hjälpte företaget att växa och tjäna mer pengar.

Berätta om dina unika färdigheter och hur de kan gynna företaget

Berätta om de specifika färdigheter som gör dig lämplig för jobbet. Fokusera på de unika egenskaper som skiljer dig från andra sökande. Till exempel, om jobbet kräver god kommunikationsförmåga, berätta om din erfarenhet av att hantera kunder eller samarbeta med kollegor.

Förklara hur din erfarenhet passar in i den specifika rollen

Förklara varför din erfarenhet gör dig lämplig för jobbet. Beskriv tidigare roller eller projekt som liknar den nuvarande rollen och förklara hur det kommer att hjälpa dig att utföra jobbet effektivt. Om du söker en ledarskapsroll, beskriv hur din tidigare ledarerfarenhet kommer att göra dig framgångsrik i den nya rollen.

Framhäv din passion för branschen och företaget

Företag vill anställa personer som är entusiastiska över jobbet och branschen. Beskriv varför du är passionerad om jobbet och hur det kommer att göra dig mer framgångsrik. Om du söker en roll inom teknik, kan du beskriva hur du alltid har varit intresserad av teknologi och hur det har drivit dig att söka jobbet.

Visa att du är en självgående och målinriktad person som kan ta egna initiativ

Arbetsgivare letar efter personer som kan ta initiativ och arbeta självständigt. Beskriv tidigare projekt där du tog ledningen eller gjorde något utan att bli tillsagd. Förklara hur din självgående inställning gör dig till en värdefull tillgång för företaget.

Att svara på frågan “Varför ska vi anställa dig?

Vad du inte ska svara på frågan “Varför ska vi anställa dig?”

Att bli tillfrågad varför man är den bästa kandidaten för en tjänst kan kännas stressande. Det är viktigt att ha ett välformulerat och övertygande svar på denna fråga. Men det är lika viktigt att veta vad man inte ska säga. Här är några exempel på vad du inte bör säga när du blir tillfrågad “Varför ska vi anställa dig?” under en intervju.

Att svara med enbart “Jag behöver jobbet” eller “Jag behöver pengar” är inte tillräckligt.

Detta kan verka som det mest uppenbara svaret, men det räcker inte för att övertyga arbetsgivaren om att du är rätt person för jobbet. Arbetsgivaren vill höra mer om vilka färdigheter och erfarenheter du har som skulle göra dig till en bra passande kandidat för tjänsten.

Att nämna att man inte har några andra alternativ eller att man söker jobbet för att fylla ut tiden är inte ett bra svar.

Detta ger intrycket av bristande motivation och engagemang för företaget. Arbetsgivaren vill se passion och entusiasm från sina anställda, så det här svaret kommer bara minska dina chanser till anställning.

Att säga att man inte vet varför man ska anställas eller att man inte har några specifika färdigheter som skulle vara till nytta för företaget är inte övertygande.

Detta visar på bristande självkännedom och förberedelse inför intervjun. Innan du går på intervju, se till att du har läst igenom jobbannonsen och forskat om företaget så att du kan koppla dina färdigheter till de behov som företaget har.

Andra saker som man bör undvika att säga:

 • Att tala illa om tidigare arbetsgivare eller kollegor.

 • Att överdriva sina färdigheter eller erfarenheter.

 • Att vara alltför självsäker eller arrogant i sin ton.

När det kommer till frågan “Varför ska vi anställa dig?” är det viktigt att visa upp en positiv inställning, entusiasm och engagemang för företaget. Var tydlig med dina färdigheter och hur de skulle kunna bidra till organisationens framgång.

Visa att du har rätt erfarenhet och kunskaper för jobbet

Betona dina kunskaper och egenskaper som matchar kraven i jobbannonsen

När det gäller att övertyga en arbetsgivare om din lämplighet för ett jobb, är det viktigt att betona de kunskaper och egenskaper som matchar kraven i jobbannonsen. Genom att visa upp dessa kvalifikationer kan du visa arbetsgivaren att du är den rätta personen för jobbet.

Här är några tips på hur du kan betona dina kunskaper och egenskaper:

 • Läs igenom jobbannonserna noggrant och notera vilka kompetenser som efterfrågas.

 • Presentera dina färdigheter och erfarenheter på ett sätt som visar hur de matchar de krav som ställs i annonsen.

 • Ge konkreta exempel på hur du har använt dessa färdigheter eller egenskaper tidigare, särskilt inom assistentkarriären.

Visa upp dina relevanta erfarenheter och färdigheter för att övertyga arbetsgivaren om din lämplighet för jobbet

För att övertyga en arbetsgivare om din lämplighet för ett jobb är det viktigt att visa upp relevanta erfarenheter och färdigheter. Här är några tips på hur du kan göra detta:

 • Fokusera på de specifika uppgifterna eller ansvarsområdena som nämns i annonsen.

 • Beskriv tidigare projekt eller arbetsuppgifter som är relevanta för det jobb du söker.

 • Ge exempel på hur du har använt dessa erfarenheter och färdigheter för att lösa problem eller uppnå mål.

Ge konkreta exempel på hur du har använt dina tidigare erfarenheter och kunskaper för att lösa problem och uppnå mål, särskilt inom assistentkarriären

Att ge konkreta exempel på hur du har använt dina tidigare erfarenheter och kunskaper är ett kraftfullt sätt att visa upp din lämplighet för ett jobb. Här är några tips på hur du kan göra detta:

 • Beskriv specifika situationer där du använde dina färdigheter eller egenskaper för att lösa problem eller uppnå mål.

 • Ge detaljerade beskrivningar av vad som hände, vilka utmaningar som uppstod och hur du hanterade dem.

Avslutning av “Varför ska vi anställa dig”

Att besvara frågan “Varför ska vi anställa dig?” är en viktig del av anställningsprocessen. För att övertyga arbetsgivaren om att du är den bästa kandidaten för jobbet, måste du visa upp din kunskap, erfarenhet och personlighet på ett positivt sätt.

Visa ett genuint intresse för företaget och var tydlig med varför du vill ha just det här jobbet. Var även beredd att diskutera dina karriärmål och hur du ser dig själv utvecklas inom företaget.

När du svarar på frågan “Varför ska vi anställa just dig?”, tänk på de specifika egenskaper och färdigheter som krävs för jobbet. Ge exempel på tidigare prestationer som visar att du har vad som krävs för att lyckas i rollen.

Undvik att ge generella eller otydliga svar, istället fokusera på konkreta exempel som visar hur dina kunskaper och erfarenheter kan bidra till företagets framgång.

Slutligen, se till att betona din passion och engagemang för arbetet samt visa upp din professionella inställning genom hela processen.

Vanliga frågor

Vad ska jag säga när jag besvarar frågan “Varför ska vi anställa dig?”

Du bör beskriva dina styrkor, erfarenheter och prestationer som är relevanta för jobbet. Visa också upp en genuin passion för företaget och positionen.

Vad bör jag undvika när jag svarar på frågan “Varför ska vi anställa dig?”

Undvik att ge otydliga eller generella svar. Fokusera istället på konkreta exempel som visar hur dina färdigheter och erfarenheter kan bidra till företagets framgång.

Hur kan jag visa mitt intresse för företaget under anställningsprocessen?

Förbered dig genom att läsa om företaget, dess historia, värderingar och mål. Visa upp din kunskap under intervjun genom att ställa relevanta frågor och diskutera specifika projekt eller prestationer som du beundrar.

Hur kan jag beskriva mina karriärmål under anställningsintervjun?

Beskriv dina långsiktiga karriärmål på ett realistiskt sätt och koppla dem till jobbet du söker.

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se