Introduktion till näsblod: Varför det uppstår och vem som drabbas

Har du någonsin undrat varför blodet plötsligt börjar rinna från näsan? Nästan alla människor har upplevt näsblod minst en gång i livet. Det kan vara skrämmande och oväntat, men oftast är det ofarligt. Näsblödning kan inträffa på grund av flera faktorer, inklusive torr luft och högt blodtryck. Men vad är egentligen anledningen till att vissa personer är mer benägna att få näsblod än andra?

Det finns många orsaker till varför man får näsblod. Vissa människor har känsliga slemhinnor i näsan som lätt kan skadas, medan andra kan ha medicinska tillstånd som påverkar blodkoagulationen. I den här artikeln kommer vi att titta på de vanligaste orsakerna till näsblödning och vilka personer som oftast drabbas.

Så om du någonsin undrat varför du eller någon annan får näsblod, fortsätt läsa för att ta reda på mer om detta vanliga fenomen!

Vanliga orsaker till näsblod: Mediciner, sjukdomar och skador

Näsblod är en vanlig åkomma som de flesta av oss upplever någon gång i livet. Det kan vara lätt att bli orolig när det händer, men oftast är det inget allvarligt. Här tittar vi på de vanligaste orsakerna till näsblod: mediciner, sjukdomar och skador.

Mediciner

Vissa mediciner kan öka risken för näsblödningar genom att göra blodet tunnare och mindre koagulerande. De vanligaste medicinerna som kan orsaka näsblödningar inkluderar:

 • Blodförtunnande medel såsom warfarin eller heparin.

 • Antiinflammatoriska läkemedel såsom aspirin eller ibuprofen.

 • Kortikosteroider som används vid astma eller allergier.

Om du tar någon av dessa mediciner och upplever frekventa eller svåra näsblödningar bör du kontakta din läkare för att diskutera alternativ.

Sjukdomar

Sjukdomar som påverkar blodkoagulationen kan också leda till näsblödningar. Dessa inkluderar:

 • Hemofili, en genetisk sjukdom där blodet inte koagulerar ordentligt.

 • Leversjukdom, som kan påverka produktionen av koagulationsfaktorer i blodet.

 • Låga nivåer av vitamin K, vilket är viktigt för normal blodkoagulering.

Andra sjukdomar som kan orsaka näsblödningar inkluderar högt blodtryck, ateroskleros och autoimmuna sjukdomar såsom lupus. Om du upplever frekventa eller svåra näsblödningar bör du kontakta din läkare för att utesluta eventuella underliggande sjukdomar.

Skador

Skador på näsan eller huvudet är vanliga orsaker till akuta fall av näsblödningar. Detta kan inkludera:

 • En stöt mot näsan.

 • En fraktur i näsbensarna.

 • Skador på blodkärlen i näsan.

Om du har skadat dig nyligen och upplever en kraftig eller ihållande näsblödning bör du söka medicinsk hjälp omedelbart.

Symtom på näsblod och hur man behandlar det hemma

Näsblod är en vanlig åkomma som kan drabba människor i alla åldrar. Det är oftast inte något allvarligt, men det kan vara obehagligt och skrämmande när det händer. I den här artikeln kommer vi att titta på symtomen på näsblod och hur man kan behandla det hemma.

Symtom

Blod som rinner från ett eller båda näsborrarna är det vanligaste symptomet på en näsblödning. Blödningen kan variera från lätt till mycket kraftig, och den kan vara kortvarig eller långvarig. Andra symtom inkluderar:

 • En metallisk smak i munnen

 • Känsla av tryck eller smärta över näsan

 • Illamående

 • Yrsel

Om du upplever dessa symtom bör du söka medicinsk hjälp så snart som möjligt.

Behandling

De flesta fall av näsblod går över av sig själva inom några minuter till en halvtimme. Men om blödningen fortsätter under längre tid än så, eller om du har andra symtom som illamående eller yrsel, bör du söka medicinsk hjälp.

Här är några saker du kan göra för att behandla en mindre blödning hemma:

 1. Sitt upp och luta huvudet framåt: Detta hjälper till att minska trycket i blodkärlen i näsan.

 2. Tryck ihop mjuka delen av näsan: Använd tummen och pekfingret för att trycka ihop den mjuka delen av näsan mot septum (mitten av näsan). Håll i 5-10 minuter tills blödningen stoppar.

 3. Applicera en kall kompress: Placera en kall kompress över nasens broskiga delar för att minska blodflödet.

 4. Undvik att blåsa näsan: Om du har haft en näsblödning bör du undvika att blåsa näsan under de följande timmarna, eftersom det kan orsaka ytterligare skador på slemhinnorna.

 5. Undvik ansträngande aktiviteter: Försök att undvika ansträngande aktiviteter som kan öka blodtrycket, eftersom detta kan göra det svårare att stoppa blödningen.

Effektiva tips för att stoppa näsblod

Näsblod kan vara en obehaglig och skrämmande upplevelse, men det är oftast inte allvarligt och kan stoppas hemma med rätt teknik. Här är några effektiva tips för att stoppa näsblod:

Undvik att plocka i din nos

Att plocka i näsan kan irritera slemhinnorna i din nos och leda till ytterligare blödning. Om du känner dig frestad att plocka, använd en fuktig bomullstuss eller näsduk istället för att undvika irritation.

Använd en luftfuktare

En torr inomhusmiljö kan öka risken för näsblödningar. Genom att använda en luftfuktare kan du öka fuktigheten i ditt hem och minska risken för blödningar. Se till att rengöra din luftfuktare regelbundet så den inte blir en grogrund för bakterier.

Undvik ansträngande aktiviteter

Ansträngande aktiviteter som löpning, tunga lyft eller intensiv träning kan öka blodtrycket och orsaka näsblödningar. Försök att undvika dessa aktiviteter tills dina symtom har avtagit.

Använd nässpray

Om du lider av kroniska näsblod eller om de är svåra att stoppa, överväg att använda receptbelagda eller receptfria mediciner som hjälper till att minska inflammationen i dina bihålor. Din läkare kan ordinera en nässpray som innehåller vasokonstriktor, som hjälper till att minska blodflödet och stoppa blödningen.

Stoppa näsblod

Om du får näsblod, är det viktigt att agera snabbt för att stoppa blödningen. Sitt upp och luta huvudet något framåt så att blodet inte rinner ner i halsen. Kläm försiktigt ihop din mjuka del av näsan med tumme och pekfinger och håll i 5-10 minuter tills blödningen har slutat. Undvik att böja dig framåt eller bakåt eftersom detta kan öka trycket i ditt huvud och orsaka ytterligare blödning.

Slutsats

Näsblod kan vara obehagligt, men det är oftast inte allvarligt.

När man bör söka vård för näsblod

Introduktion

Näsblod är vanligt och orsakas av en bristning i blodkärlen i näsans slemhinna. Det kan uppstå av flera anledningar, såsom torr luft, förkylning eller skada på näsan. I de flesta fallen är det ofarligt och går över av sig självt. Men ibland kan det vara tecken på något allvarligare som kräver medicinsk hjälp.

Om en näsblödning inte slutar inom 20 minuter

Om du har en kraftig näsblödning som inte slutar inom 20 minuter trots att du har tryckt ihop näsbryggan eller försiktigt klämt om din näsa, bör du söka omedelbar medicinsk hjälp på akutmottagningen. En läkare kan undersöka dig och avgöra om ytterligare åtgärder behövs för att stoppa blödningen.

Personer med högt blodtryck eller blodkoagulationsproblem

Personer med högt blodtryck eller blodkoagulationsproblem löper större risk att drabbas av upprepade fall av näsblödningar. Om du tillhör denna grupp bör du söka läkarvård vid upprepade fall av näsblödningar. Läkaren kan utreda orsaken till dina problem och ge råd om hur du ska hantera dem.

Om du har haft en skada på huvudet eller ansiktet

Om du har haft en skada på huvudet eller ansiktet och upplever näsblödning, bör du kontakta din läkare. Det kan vara ett tecken på att det finns en skada som behöver behandlas. Om du har ett sår i näsan som inte läker inom några dagar eller om du märker blod i halsen efter att ha haft näsblod, bör du också söka medicinsk vård.

Vårdcentral eller akutmottagning

Om din näsblödning är mild och går över av sig själv behöver du inte söka medicinsk hjälp. Men om det är allvarligt och orsakar andningssvårigheter eller svimningskänslor, ska du omedelbart ringa 112 för ambulans. Annars kan du besöka din vårdcentral för rådgivning och eventuell behandling.

Undvikande av återkommande näsblödningar: Självhjälpsmetoder och förebyggande åtgärder

Håll dig hydratiserad

Att dricka tillräckligt med vatten är en av de bästa sätten att undvika näsblödningar. När kroppen är uttorkad, blir slemhinnorna i näsan torra och irriterade, vilket kan leda till blödning. Det är därför viktigt att du håller dig hydratiserad genom att dricka minst 8 glas vatten om dagen.

Använd en saltlösningsspray

En annan självhjälpsmetod för att undvika näsblödningar är att använda en saltlösningsspray. Denna spray hjälper till att rengöra slemhinnorna i din nos och minska risken för irritation som leder till blödning. Du kan köpa en koksaltlösning på apoteket eller göra din egen genom att blanda en tesked salt med två koppar varmt vatten.

Undvik rökning och exponering för irriterande ämnen

Rökning och exponering för andra irriterande ämnen som damm, pollen och kemikalier kan torka ut slemhinnorna i din nos och öka risken för näsblödningar. Försök därför att undvika rökiga miljöer och använd skyddsmask när du arbetar med kemikalier eller befinner dig i dammiga miljöer.

Undvik att peta i näsan

Att peta i näsan kan skada slemhinnorna och öka risken för blödning. Om du känner behov av att rengöra din näsa, använd då en bomullstuss eller en näsduk istället.

Använd olja vid torra slemhinnor

Om du lider av torra slemhinnor kan du använda olja för att återfukta dem. Du kan använda matolja som exempelvis solrosolja eller sesamolja. Applicera några droppar olja i varje näsborre med hjälp av en pipett eller bomullstuss.

Behandling vid bakre näsblödningar

Om du upplever bakre näsblödningar, det vill säga blod som rinner ner i halsen, är det viktigt att söka medicinsk hjälp omedelbart.

Allvarligare orsaker till näsblod: Tumörer och andra hälsoproblem

Tumörer kan orsaka näsblödningar

Näsblod är vanligtvis ofarligt och förknippas oftast med torr luft eller skador på näsan. Men i vissa fall kan det vara ett tecken på allvarliga hälsoproblem, inklusive tumörer. Vissa typer av tumörer kan orsaka näsblödningar, särskilt om de är lokaliserade i näsan eller bihålorna. Om du upplever upprepade fall av näsblödningar bör du konsultera en läkare för att utesluta möjligheten till en tumör.

Blodkoagulationsproblem kan också vara en underliggande orsak

Ibland kan blodkoagulationsproblem vara en underliggande orsak till upprepade fall av näsblödningar. Detta innebär att blodet inte koagulerar normalt, vilket gör att små kärl i näsan lättare brister och leder till blödning. Om du har diagnostiserats med ett blodkoagulationsproblem, som exempelvis hemofili eller von Willebrands sjukdom, bör du informera din läkare om dina upprepade fall av näsblödningar.

Autoimmuna sjukdomar ökar risken för näsblödningar

Vissa autoimmuna sjukdomar, såsom granulomatos med polyangiit (GPA) och systemisk lupus erythematosus (SLE), kan också öka risken för näsblödningar. GPA är en sjukdom som påverkar blodkärlen i kroppen och kan orsaka inflammation och skador på kärlväggarna, vilket leder till blödning. SLE är en annan autoimmun sjukdom som kan orsaka inflammation i blodkärlen och därmed öka risken för näsblödningar.

Andra hälsoproblem

Det finns även andra hälsoproblem som kan orsaka näsblödningar, inklusive:

 • Högt blodtryck: högt blodtryck kan göra att små kärl i näsan brister.

 • Medicinering: vissa mediciner, såsom antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel) eller nasala steroider, kan öka risken för näsblödningar.

 • Infektioner: infektioner i näsan eller bihålorna kan irritera slemhinnorna och leda till blödning.

Avslutning: Sammanfattning av vad som har diskuterats om näsblod.

Nu har vi gått igenom vanliga orsaker till näsblod, symtom och hur man kan behandla det hemma. Vi har också gett effektiva tips för att stoppa näsblod och när man bör söka vård för det. Dessutom har vi pratat om hur man undviker återkommande näsblödningar genom självhjälpsmetoder och förebyggande åtgärder. Slutligen har vi diskuterat allvarligare orsaker till näsblod, såsom tumörer och andra hälsoproblem.

Om du lider av återkommande eller långvariga näsblödningar är det viktigt att söka professionell hjälp från en läkare eller specialist. Du kan också använda de tips och råd vi har delat med oss här för att försöka minska risken för framtida blödningar.

Tänk på att din hälsa är viktig och du bör inte ignorera symtom som kan indikera ett allvarligt problem. Genom att ta hand om dig själv och vara uppmärksam på dina kroppens signaler kan du leva ett friskt liv.

Vanliga frågor

Vad ska jag göra om jag får näsblod?

Försök att sitta upp rakt, luta huvudet framåt och kläm ihop mjukt runt den mjuka delen av din näsa i minst 10-15 minuter tills blödningen slutar.

Kan jag behandla näsblod hemma?

Ja, de flesta näsblödningar kan behandlas hemma genom att klämma ihop mjukt runt den mjuka delen av näsan och undvika ansträngande aktiviteter.

Vad är vanliga orsaker till näsblod?

Vanliga orsaker till näsblod inkluderar mediciner, sjukdomar och skador på näsan.

När ska jag söka vård för näsblod?

Du bör söka vård om du har återkommande eller långvariga näsblödningar, om blödningen är kraftig eller om du har andra symtom som yrsel eller svaghet.

Hur kan jag undvika återkommande näsblödningar?

För att undvika återkommande näsblödningar kan du använda självhjälpsmetoder såsom att hålla fuktig luft i ditt hem och undvika att peta i din näsa. Förebyggande åtgärder inkluderar också att undvika alkohol och tobak samt ta hand om din hälsa genom en hälsosam livsstil.

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se