Introduktion till feber och dess orsaker

Har du någonsin undrat varför du får feber? Feber är en vanlig reaktion på infektioner, ansträngning eller andra faktorer som påverkar kroppen. Vanliga orsaker till feber inkluderar förkylning och urinvägsinfektion, men det kan också uppstå efter intensiv träning eller vid höga temperaturer.

Feber uppstår när hjärnan signalerar att höja kroppstemperaturen för att bekämpa en infektion eller annan sjukdom. Detta sker genom att kroppen frigör ämnen som höjer temperaturen i kroppen. Symtomen på feber kan inkludera frossa, svettningar och huvudvärk.

Men var börjar egentligen febern? Febern börjar oftast i hjärnan där den termoregulatoriska zonen ligger, vilken reglerar kroppstemperaturen. När det finns en infektion eller inflammation i kroppen så signalerar immunsystemet till hjärnan att öka temperaturen för att bekämpa sjukdomen.

Så nästa gång du besöker läkaren med febersymtom, vet du nu lite mer om vad som händer i din kropp!

Vad som räknas som feber och dess vanliga symptom

Feber är en vanlig sjukdomssymptom, men vad klassas egentligen som feber? Feber uppstår när kroppstemperaturen stiger över det normala och kan vara ett tecken på en sjukdom eller infektion. Normalt sett ligger kroppstemperaturen mellan 36-37 grader Celsius, men den kan variera från person till person. När temperaturen stiger över 38 grader anses det vara feber.

Vanliga symtom på feber

När du har feber kan du uppleva olika symtom beroende på sjukdomen. Vanliga symtom inkluderar obehag, smärta, huvudvärk, muskelvärk, trötthet och svettningar. Du kan också känna dig frusen eller ha frossa. Andra besvär som kan förekomma vid feber är illamående, kräkningar och diarré.

Mätning av febern

För att mäta din temperatur vid misstanke om feber används oftast en termometer. Det finns flera olika typer av termometrar som exempelvis örontermometer eller digital termometer för rektalt bruk. Rektal temperaturmätning anses vara mest exakt då det ger den mest tillförlitliga uppskattningen av kroppstemperaturen.

Orsaker till febern

Febern orsakas oftast av virus eller bakterier som angriper kroppen och utlöser immunförsvarets respons mot infektionen. Men det finns också andra sjukdomar som kan orsaka feber, till exempel autoimmuna sjukdomar eller cancer. Ibland kan febern vara en biverkning av mediciner eller vaccin.

Feber under Covid-19

Feber är en vanlig symtom på Covid-19. Om du upplever feber tillsammans med hosta, andningsbesvär, huvudvärk och trötthet bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra för att minska risken för spridning av viruset. Kontakta din vårdcentral om dina symptom försämras eller om du har andra frågor kring din hälsa.

Att ha feber är aldrig roligt men det är kroppens sätt att bekämpa infektioner och sjukdomar. Genom att vila och ta hand om dig själv kan du hjälpa kroppen att återhämta sig snabbare från sjukdomen.

Skillnader mellan feber hos vuxna och barn

Kroppstemperaturen hos barn är högre än hos vuxna

Barns kroppar har en högre normal temperatur än vuxnas. Detta beror på att deras ämnesomsättning är högre, vilket innebär att de producerar mer värme. En normal kroppstemperatur för ett barn ligger vanligtvis mellan 36,5 och 37,5 grader Celsius. Hos vuxna anses en normal temperatur vara runt 37 grader Celsius.

Feber hos barn kan vara ett tecken på att immunförsvaret fungerar som det ska

Feber är i sig inte farligt utan snarare ett tecken på att kroppen kämpar mot någon form av infektion eller inflammation. Det kan vara ett tecken på att immunförsvaret fungerar som det ska och försöker bekämpa sjukdomen. Därför behöver man inte alltid behandla febern med medicin om den inte orsakar obehag för personen som lider av den.

Det är viktigt att mäta temperaturen på rätt ställe, exempelvis i örat eller munnen

För att få en korrekt mätning av kroppstemperaturen är det viktigt att mäta temperaturen på rätt ställe. För små barn rekommenderas det ofta att mäta temperaturen i örat eftersom detta ger en mer exakt temperaturavläsning än om man skulle mäta under armen eller vid fötterna. För äldre barn och vuxna går det bra att mäta temperaturen i munnen.

Barn behöver dricka mer vätska vid feber för att undvika uttorkning

När man har feber förlorar kroppen mer vätska än vanligt genom svettning. Det är därför viktigt att dricka mycket vatten eller andra drycker för att undvika uttorkning. För barn kan det vara extra viktigt eftersom de inte alltid själva känner törst och därför kan glömma bort att dricka tillräckligt med vätska.

Frossa är vanligare hos vuxna medan barn kan vara mer aktiva trots hög feber

Frossa, eller skakningar och rysningar, är vanligare hos vuxna som har feber. Hos barn kan det istället vara så att de är mer aktiva trots hög feber och inte visar några tecken på trötthet eller sjukdomskänsla.

När du bör söka medicinsk hjälp för en feber

Att ha feber är vanligtvis inte farligt och kan vara ett tecken på att kroppen bekämpar en infektion. Men det finns situationer där det är viktigt att söka medicinsk hjälp för din feber. Här är när du bör överväga att besöka en vårdcentral eller läkare:

Om febern varar längre än tre dagar

De flesta fall av feber går över på egen hand inom några dagar. Men om din feber varar längre än tre dagar, kan det vara ett tecken på en allvarligare sjukdom eller infektion som behöver behandlas. Det kan också innebära att din kropp inte klarar av att hantera infektionen själv och behöver extra stöd.

Om febern är hög, över 39 grader Celsius

En hög feber, särskilt om den når 39 grader Celsius eller högre, kan vara farlig och kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet. En sådan hög temperatur kan orsaka skador på organ och vävnader i kroppen och leda till allvarliga hälsoproblem.

Om du upplever andningssvårigheter eller bröstsmärtor

Om du har svårt att andas eller upplever bröstsmärtor tillsammans med din feber, ska du omedelbart söka medicinsk hjälp. Dessa symptom kan indikera en allvarlig infektion som påverkar dina lungor eller andra vitala organ.

Om du har ont i halsen och svårt att svälja

Om din feber åtföljs av en svår halsont och svårigheter att svälja, kan det vara ett tecken på streptokockinfektion eller annan infektion som behöver behandlas med antibiotika. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt för att undvika komplikationer.

Om du känner dig förvirrad eller desorienterad

En hög feber kan orsaka förvirring, desorientering och andra neurologiska symptom. Om du upplever dessa symptom tillsammans med din feber, ska du omedelbart söka medicinsk hjälp. Detta kan indikera en allvarlig infektion som påverkar ditt centrala nervsystem.

När bör jag söka vård?

Behandling av feber – mediciner och huskurer

När man får feber är det kroppens sätt att bekämpa infektioner, till exempel virus eller bakterier. Febern kan vara ett tecken på att kroppen försöker bli av med sjukdomen. Men ibland kan hög feber leda till obehagliga symptom som huvudvärk, muskelvärk och svettningar. Då kan det vara bra att veta hur man kan behandla feber.

Läkemedel som ibuprofen och paracetamol kan hjälpa till att sänka febern

Ibuprofen och paracetamol är de två vanligaste läkemedlen för att behandla feber. De fungerar genom att blockera produktionen av prostaglandiner i kroppen, vilket minskar inflammationen och därmed också febern. Båda läkemedlen finns receptfritt på apoteket.

Det är viktigt att följa instruktionerna på förpackningen när du tar dessa läkemedel. Överskrider du den rekommenderade dosen kan det orsaka allvarliga biverkningar som leverskador eller magproblem.

Vissa huskurer, såsom att dricka varmt te eller ta en varm dusch, kan också hjälpa till att lindra feber

Förutom läkemedel finns det många huskurer som kan hjälpa till att lindra symptomen vid feber:

  • Drick mycket vätska: Detta hjälper till att hålla dig hydrerad och minska risken för uttorkning.

  • Ta en varm dusch eller ett bad: Detta kan hjälpa till att lindra muskelvärk och huvudvärk.

  • Drick varmt te med honung och citron: Honung har antibakteriella egenskaper och citron är rikt på C-vitamin, vilket kan stärka immunförsvaret.

Det är viktigt att komma ihåg att huskurer inte alltid fungerar för alla. Om febern fortsätter eller om du upplever andra symptom som hosta, ont i halsen eller andningssvårigheter, bör du söka vård.

Patienter med hög feber kan behöva söka vård för att få rätt behandling

Om febern är hög (över 38 grader Celsius) eller om den varar längre än tre dagar, bör du söka medicinsk hjälp.

Lindra febersymptom hemma – tips och tricks

Drick mycket vatten för att undvika uttorkning vid feber

När man har feber är det viktigt att dricka tillräckligt med vatten för att undvika uttorkning. Feber gör kroppen varmare än vanligt, vilket leder till ökad svettning och förlust av vätska. För att undvika uttorkning bör man därför dricka minst åtta glas vatten om dagen.

Utöver vatten kan man också dricka andra drycker som hjälper till att lindra febern. Te med honung och citron är en klassisk huskur som hjälper till att mjuka upp halsen och lindra hosta. Ingefära-te är också bra för att lindra muskelvärk och inflammation i kroppen.

Använd kalla kompresser på pannan för att lindra huvudvärk vid hög feber

Hög feber kan ofta leda till huvudvärk och migränliknande symtom. För att lindra dessa symptom kan man använda kalla kompresser på pannan eller nacken. Detta hjälper till att minska blodflödet i huvudet och därmed minska smärtan.

Man kan också prova akupressur, vilket innebär att man trycker på specifika punkter på kroppen för att lindra smärta. Genom att trycka på punkten mellan tummen och pekfingret kan man exempelvis lindra huvudvärk.

Ta en varm dusch eller bad för att minska muskelvärk och stelhet vid feber

Feber kan också leda till muskelvärk och stelhet i kroppen. För att lindra dessa symptom kan man ta en varm dusch eller ett bad. Värmen hjälper till att mjuka upp musklerna och öka blodcirkulationen i kroppen.

Man kan också prova yoga eller stretchingövningar för att lindra muskelvärk. Genom att sträcka ut kroppen på olika sätt kan man öka flexibiliteten och minska spänningar i musklerna.

Undvik att röka eller vistas i rökiga miljöer då det kan förvärra febersymptom vid lunginflammation

Om man har feber på grund av lunginflammation är det extra viktigt att undvika rökning och rökiga miljöer.

Omvårdnad vid hög feber – vad du behöver veta

Kontakta din vårdcentral om febern är hög och varar i flera dagar

Feber är en vanlig sjukdomssymptom som kan orsakas av olika faktorer, inklusive virus- eller bakterieinfektioner. Vanligtvis går feber över på egen hand efter några dagar, men ibland kan det vara ett tecken på en allvarligare sjukdom. Om du upplever hög feber (över 38 grader Celsius) under flera dagar, bör du kontakta din vårdcentral för att få råd om hur du ska hantera din tillstånd.

Håll dig hydrerad genom att dricka mycket vatten under hög feber

När kroppen bekämpar infektioner ökar temperaturen och orsakar svettningar som leder till vätskeförlust. Det är därför viktigt att hålla sig hydrerad genom att dricka mycket vatten när man har hög feber. Andra drycker som te eller buljong kan också hjälpa till att återställa vätskenivån i kroppen.

Undvik att ta för mycket kläder på dig eller ha för många filtar runt kroppen

Att ta på sig för många kläder eller ha för många filtar runt kroppen när man har hög feber kan göra det svårare för kroppen att reglera temperaturen. Det bästa sättet att hantera hög feber är genom att använda lätta kläder och undvika att täcka sig med för många filtar. Detta hjälper kroppen att hålla en jämn temperatur och kan bidra till att minska obehagliga symtom som svettningar.

Ta febernedsättande medicin enligt instruktioner från din vårdcentral

Febernedsättande mediciner som paracetamol eller ibuprofen kan hjälpa till att lindra symptomen vid hög feber. Det är dock viktigt att ta medicinen enligt instruktioner från din vårdcentral. Överskrid inte den rekommenderade dosen, eftersom det kan orsaka biverkningar eller leda till andra hälsoproblem.

Följ din vårdcentrals råd om när du kan återgå till dina dagliga aktiviteter efter hög feber

När du har haft hög feber under flera dagar kan det ta tid för kroppen att återhämta sig helt.

Sammanfattning av varför man får feber och hur man kan hantera det

Feber är en vanlig sjukdom som påverkar både vuxna och barn. Det är kroppens naturliga sätt att bekämpa infektioner, men det kan också vara ett tecken på allvarliga hälsoproblem. I denna artikel har vi diskuterat vad som räknas som feber och dess vanliga symptom. Vi har också tittat på skillnaderna mellan feber hos vuxna och barn samt när du bör söka medicinsk hjälp för en feber.

När det gäller behandling av feber finns det olika alternativ, inklusive mediciner och huskurer. Vi har diskuterat några av dessa alternativ samt gett tips om hur du kan lindra febersymptom hemma.

Det är viktigt att ta hand om dig själv eller ditt barn vid hög feber. Vi har också gått igenom vad du behöver veta om omvårdnad vid hög feber.

I slutändan är det bästa sättet att hantera feber att försöka undvika den i första hand genom att tvätta händerna ofta, undvika kontakt med sjuka människor och hålla dig frisk genom regelbunden motion och en hälsosam kost.

Vanliga frågor (FAQs)

1. Vad orsakar feber?

Feber orsakas oftast av en infektion i kroppen, såsom influensa eller förkylning. Andra orsaker kan vara reumatoid artrit, cancer eller läkemedelsbiverkningar.

2. Vilken temperatur räknas som feber?

En normal kroppstemperatur ligger mellan 36,5 och 37,5 grader Celsius. Feber definieras vanligtvis som en kroppstemperatur på 38 grader Celsius eller högre.

3. När bör jag söka medicinsk hjälp för min feber?

Du bör söka medicinsk hjälp om du har hög feber i mer än tre dagar, om din feber är över 40 grader Celsius eller om du upplever andningssvårigheter, bröstsmärta eller medvetandeförlust.

4. Kan jag använda huskurer för att behandla min feber?

Ja, det finns flera huskurer som kan hjälpa till att lindra febersymptom såsom vila, dricka mycket vätska och ta en sval dusch eller bad.

5. Vilka mediciner kan jag ta för att behandla min feber?

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se