Introduktion till varför man hostar mer på kvällen

Har du någonsin undrat varför du verkar ha en intensivare hostattack på natten än under dagen? Det finns faktiskt flera förklaringar till detta fenomen. En av de vanligaste orsakerna är allergier och astma, som kan förvärras under natten när kroppen ligger ner och slemhinnorna i luftvägarna svullnar upp. Men det finns också andra saker som kan spela in, såsom torr luft eller dammiga rum.

Om du upplever att din kvällshosta varar i flera veckor eller om den stör din sömn, kan det vara en bra idé att besöka en mottagning för att identifiera orsaken. De kan hjälpa dig att avgöra om det handlar om en allergi eller något annat hälsoproblem.

En annan teknik som kan hjälpa till att minska kvällshostan är att höja huvudet med kuddar när du sover. Detta kan förbättra blodcirkulationen och göra det lättare att andas. För barnet som lider av kvällshosta rekommenderas inte kuddtricket då risken finns att de ramlar ur sängen.

För mer information om kvällshosta och hur man hanterar den, tveka inte att kontakta din läkare eller vårdgivare idag!

Vanliga orsaker till hosta vid virus- och bakterieinfektioner

Hosta är ett vanligt symptom vid många sjukdomar och infektioner. Oftast går det över av sig själv, men det kan vara mycket besvärligt när man har det. Hosta kan uppstå på grund av irritation från ämnen i luften eller sjukdomstillstånd som lungsjukdomar. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på de vanligaste orsakerna till hosta vid virus- och bakterieinfektioner.

Virusinfektioner och bakterieinfektioner

Virusinfektioner och bakterieinfektioner är vanliga orsaker till hosta. En förkylning är en typisk virusinfektion som ofta börjar med halsont, snuva och feber, följt av hosta efter några dagar. Influensa kan också orsaka hosta, liksom lunginflammation som i allvarliga fall kan leda till andningsproblem.

Bakterier kan också orsaka infektioner som leder till hosta. Streptokocker är exempelvis en typ av bakterier som kan orsaka halsfluss med symtom som halsont, feber och hosta.

Luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner som bihåleinflammation kan också orsaka hosta. Bihålorna sitter runt omkring näsan och kinderna, och när de blir inflammerade svullnar slemhinnorna upp vilket gör att det blir svårt att andas genom näsan samtidigt som det rinner från näsan. Hosta kan uppstå när slemhinnorna irriteras.

Sjukdomstillstånd som lungsjukdomar

Sjukdomstillstånd som lungsjukdomar kan också orsaka hosta. KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är en sjukdom där luftvägarna gradvis försämras, vilket gör det svårt att andas och hosta är ett vanligt symptom. Astma är en annan sjukdom där hosta ofta förekommer på grund av inflammation i luftrören.

Sammanfattning

Hosta är ett vanligt symptom vid virus- och bakterieinfektioner, liksom vid sjukdomstillstånd som lungsjukdomar. Det kan också uppstå på grund av irritation från ämnen i luften eller sjukdomstillstånd som bihåleinflammation.

Influensa kan ge svårare symtom inklusive hosta

Symtom vid influensan

Influensan är en sjukdom som orsakas av virus och påverkar andningsvägarna. Influensaviruset sprids från person till person genom hostningar, nysningar eller direktkontakt. Feber, huvudvärk och muskelvärk är vanliga symtom vid influensan, men sjukdomen kan också leda till allvarligare besvär såsom hosta och andningsproblem.

Andningsbesvär vid influensan

Andningsbesvär är ett vanligt symptom vid influensan. Detta beror på att viruset angriper cellerna i luftvägarna vilket leder till inflammation i luftrören. Detta kan göra det svårt att andas och orsaka hosta.

Hosta vid lunginflammation och astma

Hosta är ett vanligt symptom vid lunginflammation och astma. Lunginflammation uppstår när lungorna blir inflammerade vilket gör det svårt att andas. Astma är en kronisk sjukdom som orsakar inflammation i luftrören vilket gör att de drabbade har svårt att andas.

Allergi som orsak till hosta

Allergi kan också vara en orsak till hosta. När kroppen utsätts för allergener såsom pollen eller damm, reagerar immunsystemet genom att frisätta histamin vilket leder till inflammation i luftvägarna. Detta kan orsaka hosta tillsammans med andra allergiska symtom såsom nästäppa och klåda i ögonen.

Effekt av kemikalier på hosta

Kemikalier kan också orsaka hosta. Vissa kemikalier såsom rök och föroreningar i luften kan irritera luftvägarna vilket leder till hosta. Detta är vanligt hos personer som arbetar med kemikalier eller som bor i områden med hög föroreningsnivå.

Typer av hosta

Det finns olika typer av hosta, varav de vanligaste är torrhosta och slemhosta. Torrhosta uppstår när det inte finns något slem i luftvägarna medan slemhosta uppstår när det finns överflödigt slem i lungorna.

Fall av hosta på kvällen

Varför man kan uppleva mer hosta på kvällen kan bero på flera faktorer.

Hosta vid förkylning och sätta i halsen

Vanligt och irriterande

Förkylningar är vanliga, och en av de mest irriterande symtomen är hosta. Ofta börjar det med en tickande känsla i halsen som sedan utvecklas till en torr, hackig hosta. Det kan vara svårt att sova på natten när hostan blir värre på kvällen.

Irriterade slemhinnor

När du är förkyld, blir slemhinnorna i halsen irriterade av viruset. Kroppens naturliga reaktion är att försöka göra sig av med viruset genom att hosta bort det. Därför kan det kännas som om du hostar mer på kvällen när du ligger ner eftersom slemmet rinner ner i halsen.

Halsbränna kan orsaka hosta

En annan orsak till hosta kan vara halsbränna. Syra från magen kommer upp i matstrupen och kan irritera slemhinnorna i halsen vilket leder till hosta. Detta händer oftast när man ligger ner efter en måltid eller när man går och lägger sig på kvällen.

Så minskar du besvären

Det finns flera saker du kan göra för att minska besvären med hostan:

 • Drick mycket vatten: Vatten hjälper till att hålla slemhinnorna fuktiga vilket gör det lättare att hosta upp slem.

 • Använd ånginhalation: Ånga hjälper till att lösa upp slem i halsen och gör det lättare att hosta upp det. Du kan använda en ångmaskin eller bara sitta i badrummet med varmt vatten som rinner i duschen.

 • Undvik rökning: Rökning irriterar redan känsliga slemhinnor vilket kan göra hostan värre. Om du röker, överväg att sluta eller minska ner på antalet cigaretter du röker.

 • Använd hostmedicin: Det finns flera olika typer av hostmediciner som kan hjälpa till att lindra besvären med hostan. Vissa mediciner är slemlösande medan andra är hostdämpande.

När ska man söka vård?

I de flesta fall går förkylningar över av sig själva efter några dagar eller veckor. Men om hostan inte minskar efter två veckor, eller om den blir värre, bör du söka vård.

Tips för att undvika natthosta

Natthosta kan vara mycket irriterande och det är inte alltid lätt att veta hur man ska hantera det. Men det finns några tips som kan hjälpa dig att undvika natthosta och få en god natts sömn.

Drick tillräckligt med vatten under dagen för att hålla slemhinnorna fuktiga.

Att dricka tillräckligt med vatten är mycket viktigt för kroppen, men också för att hålla slemhinnorna i halsen och näsan fuktiga. Om de blir torra kan de bli irriterade, vilket leder till hosta. Så se till att du dricker minst åtta glas vatten om dagen, eller mer om du tränar eller svettas mycket.

Använd en nässprej för att minska svullnad i näsan och därmed minska risken för postnasalt dropp.

Postnasalt dropp uppstår när slem från näsan rinner ner i halsen, vilket orsakar irritation och hosta. En nässprej kan hjälpa till att minska svullnaden i näsan och därmed minska risken för postnasalt dropp. Det finns många olika typer av nässprejer på marknaden, så fråga din läkare eller apotekspersonal vilken som passar dig bäst.

Undvik rökning och passiv rökning, då det kan irritera luftvägarna och orsaka hosta.

Rökning är en av de vanligaste orsakerna till hosta, eftersom det irriterar luftvägarna. Om du röker, försök att sluta eller minska ner på antalet cigaretter du röker varje dag. Om du inte röker, undvik platser där det röks, eftersom passiv rökning också kan orsaka hosta.

Försök att undvika allergener som pollen, damm och djurhår för att minska risken för allergisk reaktion och hosta.

Allergier är en annan vanlig orsak till hosta, särskilt på natten när allergenerna är mest koncentrerade i luften. Försök att undvika de allergener som du vet att du är känslig mot, som pollen, damm och djurhår. Använd en luftrenare om det behövs och tvätta sängkläder ofta för att minimera exponeringen av dessa allergener.

Lindra torrhosta och rethosta själv

Torrhosta kan lindras genom att dricka mycket vatten och undvika torr luft i sängen.

Torrhosta är en vanlig typ av hosta som orsakas av irritation i halsen. Det kan bero på många faktorer, inklusive allergier, förkylningar eller rökning. Det är vanligt att torrhostan blir värre på kvällen, vilket kan göra det svårt att sova. Men det finns några saker du kan göra själv för att lindra symptomen.

Först och främst är det viktigt att dricka tillräckligt med vatten under dagen. Vatten hjälper till att hålla slemhinnorna fuktiga och minskar irritationen i halsen. Undvik också torr luft i sängen genom att använda en luftfuktare eller ha ett glas vatten bredvid sängen för att återfukta halsen vid behov.

Rätt hostmedicin kan hjälpa till att lindra både torrhosta och rethosta.

Det finns olika typer av hostmediciner som kan hjälpa till att lindra både torr- och rethosta. För torrhosta rekommenderas ofta hostdämpande medel som bromhexin eller noskapin, medan slemlösande medel som acetylcystein eller guaifenesin är mer lämpliga för rethosta.

Det är dock viktigt att ta hänsyn till eventuella biverkningar och kontraindikationer innan man tar hostmediciner. Det är alltid bäst att rådgöra med en läkare eller farmaceut innan du börjar ta någon form av medicin.

Vid ihållande hosta bör man söka vård på vårdcentral eller fråga läkaren om hjälp.

Om hostan inte går över efter några dagar eller om den blir värre, kan det vara ett tecken på en mer allvarlig sjukdom. I sådana fall bör du söka vård på en vårdcentral eller kontakta din läkare för hjälp och rådgivning.

Det är också viktigt att uppmärksamma andra symtom som kan följa med hostan, som feber, andningssvårigheter eller bröstsmärta. Dessa kan indikera en mer allvarlig sjukdom och kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet.

Slemmet flyttar sig – vad det betyder för din hosta

Luftrörens slemhinnor producerar slem som hjälper till att skydda luftstrupen.

Luftrörens slemhinnor är en viktig del av kroppens försvar mot infektioner och sjukdomar. De producerar en tjock vätska som kallas slem, vilket fungerar som en fälla för skadliga ämnen som virus, bakterier och andra partiklar. Slemmet innehåller också antikroppar och enzymer som kan bekämpa infektioner.

Slemmet rör sig uppåt under dagen och kan orsaka slemhosta på kvällen.

Under dagen rör sig slemmet uppåt i luftrören mot halsen. Detta beror på att vi står eller sitter upprätt under större delen av dagen, vilket gör det lättare för slemmet att röra sig uppåt. På kvällen när vi lägger oss ner blir det svårare för slemmet att ta sig uppåt och istället ansamlas det i luftrören vilket kan orsaka hosta.

Sambandet mellan slemhinnornas funktion och hosta kan påverkas av olika faktorer såsom allergier, astma, rökning eller andra lungsjukdomar. Om du lider av kronisk hosta eller märker några andra symtom såsom feber eller andningsbesvär bör du söka medicinsk hjälp.

Hur man kan minska sin hosta på kvällen

Det finns flera saker du kan göra för att minska din hosta på kvällen:

 • Dricka tillräckligt med vatten: Vatten hjälper till att tunna ut slemmet och gör det lättare att hosta upp.

 • Använda en luftfuktare: En luftfuktare kan hjälpa till att hålla dina luftrör fuktiga vilket minskar risken för torrhosta.

 • Undvika rökning: Rökning irriterar luftrörens slemhinnor och kan orsaka hosta.

 • Undvika allergener: Om du lider av allergier bör du undvika de ämnen som triggat din allergi. Det kan vara allt från pollen, damm eller djurhår.

 • Ta medicin: Om din hosta är orsakad av astma eller någon annan sjukdom kan läkemedel hjälpa till att minska inflammationen i dina luftrör.

När ska du söka vård för din hosta?

Ett vanligt problem som många människor stöter på är att de hostar mer på kvällen. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive virus- och bakterieinfektioner, influensa, förkylning eller slem i luftvägarna. Oavsett orsak kan en ihållande hosta vara besvärlig och hindra dig från att sova ordentligt.

För det mesta är hosta inget allvarligt tillstånd och går över av sig själv. Men om du upplever några av följande symtom bör du söka medicinsk hjälp:

 • Hostan varar längre än en vecka

 • Du har feber högre än 38 grader Celsius

 • Du känner smärta i bröstet när du hostar eller andas

 • Du har svårt att andas

 • Du spyr upp slem eller blod

Det är viktigt att notera att dessa symtom inte nödvändigtvis betyder att du har en allvarlig sjukdom, men det är bäst att rådgöra med en läkare för att få rätt behandling.

Vanliga frågor om hosta

Varför hostar jag mer på kvällen?

Det finns flera faktorer som kan bidra till ökad hosta på kvällen, inklusive liggande position som gör det svårare för lungorna att rensa slemmet samt torr inomhusluft som irriterar luftvägarna.

Ska jag dricka mycket vatten vid hosta?

Ja, det är viktigt att hålla sig hydrerad när man hostar eftersom det hjälper till att tunna ut slemmet och göra det lättare att hosta upp.

Kan jag träna när jag har hosta?

Det beror på hur allvarlig din hosta är. Om du bara har en mild hosta kan träning vara bra för att öka blodcirkulationen och stärka immunförsvaret. Men om du har en ihållande hosta eller känner dig sjuk bör du undvika träning tills du känner dig bättre.

Vilka livsmedel kan lindra min hosta?

Vissa livsmedel, som honung, ingefära och citron, sägs kunna lindra hostan genom att minska inflammation och lugna irriterade luftvägar.

Är det farligt att ha en ihållande hosta?

I de flesta fall är en ihållande hosta inte farlig utan går över av sig själv.

Eva Strandberg
Skribent inom hälsa, träning och livstil at wvwv.se | + posts

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade.

Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se

Publicerat av Eva Strandberg

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade. Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se