Introduktion till ofrivillig barnlöshet

Har du försökt att bli gravid utan resultat? Du är inte ensam. Faktum är att en tredjedel av alla par som försöker bli gravida upplever ofrivillig barnlöshet. Det kan vara frustrerande och kännas hopplöst, men det finns hjälp att få.

En utredning kan hjälpa till att fastställa orsaken till ofrivillig barnlöshet och ge rätt behandling eller råd för att öka chanserna att bli gravid. Rökning kan påverka befruktningen negativt och minska möjligheten att bli gravid, så det är viktigt att sluta om man vill öka sina chanser.

Folsyra är också viktigt för en hälsosam graviditet och bör tas redan innan man planerar att bli gravid. Om inga påståenden om livsstil eller kost har visat sig vara den underliggande anledningen till ofrivillig barnlöshet, kan provrörsbefruktning vara ett alternativ för par som har svårt att bli gravida på naturlig väg.

Undersökningar visar dock också att många fall av ofrivillig barnlöshet saknar en tydlig förklaring eller diagnos. Men oavsett vilket tillstånd du befinner dig i, finns det hjälp och stöd där ute för dig. Läs vidare för mer information om hur man hanterar ofrivillig barnlöshet.

Vanliga orsaker till svårigheter att bli gravid

Att försöka bli gravid kan vara en spännande och förväntansfull tid, men det kan också vara en stressig och frustrerande upplevelse. För vissa par kan det ta längre tid än för andra att bli gravida, och ibland är det inte helt klart varför. I den här artikeln tittar vi närmare på några vanliga orsaker till svårigheter att bli gravid.

Svårigheter att bli gravid kan bero på problem med äggstockarna

Äggstockarna är en viktig del av reproduktionssystemet hos kvinnor. När en kvinna föds har hon ungefär två miljoner ägg i sina äggstockar, men under livets gång minskar antalet till cirka 100 000 vid puberteten. Varje månad frigörs ett ägg från äggstocken under menstruationscykeln, som sedan rör sig genom äggledaren mot livmodern där det eventuellt befruktas av spermier.

Om det finns problem med äggstockarna kan detta göra det svårt eller omöjligt för kvinnan att bli gravid. Till exempel kan polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) leda till oregelbundna menstruationscykler och cystor på äggstockarna, vilket gör det svårt för kvinnan att avgöra när hon har sin mest fertila period.

Sjukdomar och faktorer som påverkar hormonbalansen kan vara orsaker till svårigheter att bli gravid

Hormonbalansen spelar en viktig roll i reproduktionssystemet, och obalanser kan göra det svårt att bli gravid. Till exempel kan sköldkörtelsjukdomar påverka fertiliteten genom att störa hormonproduktionen i kroppen.

Andra faktorer som kan påverka hormonbalansen inkluderar stress, överdriven träning och viktminskning. Det är också känt att äldre kvinnor har en minskad fertilitet på grund av minskad produktion av könshormoner.

Vissa saker, som rökning och övervikt, kan också påverka fertiliteten negativt

Rökning är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet hos både män och kvinnor. Rökning ökar risken för missfall och kan leda till tidigare klimakterium hos kvinnor. Hos män kan rökning minska spermiekvaliteten och därmed minska chanserna att bli gravid.

Hormonella obalanser och deras påverkan på fertiliteten

Att försöka bli gravid kan vara en utmaning för många par. Det är viktigt att förstå de olika faktorer som kan påverka fertiliteten, inklusive hormonella obalanser. Hormoner spelar en avgörande roll i reproduktionsprocessen, och eventuella störningar av hormonbalansen kan ha negativ inverkan på chanserna att bli gravid.

Hormonella obalanser och ägglossning

En av de mest grundläggande faktorerna som påverkar fertilitet är ägglossningen. Ägglossningen är processen där ett moget ägg frigörs från äggstockarna och färdas genom äggledarna till livmodern. Om ägget befruktas av spermier under denna tidpunkt, kan det leda till en graviditet.

Hormoner spelar en viktig roll i regleringen av ägglossningen. Östrogen är ett hormon som produceras av äggstockarna och hjälper till att stimulera tillväxten av folliklar – små cystor som innehåller omogna ägg – i äggstockarna. När nivåerna av östrogen når sin högsta punkt under menstruationscykeln, signaleras hypofysen att utsöndra luteiniserande hormon (LH), vilket utlöser frigörandet av det mogna ägget från follikeln.

Om det finns några störningar i produktionen eller regleringen av dessa hormoner kan det leda till problem med ägglossningen. Detta kan minska chanserna att bli gravid.

Hormonella sjukdomar och fertilitet

Vissa hormonella sjukdomar kan också påverka fertiliteten. En vanlig sjukdom som påverkar ägglossningen är polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). PCOS är en hormonell störning som orsakas av höga nivåer av manliga hormoner i kroppen, vilket kan leda till oregelbunden menstruation och problem med ägglossning.

En annan faktor som kan påverka fertiliteten är muskelknutor i livmodern – även kallade myom eller fibroider. Dessa godartade tumörer utvecklas vanligtvis under reproduktionsåldern och kan störa hormonbalansen och därmed ägglossningen.

Ålder och dess betydelse för möjligheten att bli gravid

Kvinnans ålder påverkar möjligheten att bli gravid

Kvinnans ålder är en av de viktigaste faktorerna när det gäller fertilitet. Ju äldre kvinnan blir, desto svårare kan det vara att bli gravid. Detta beror på flera faktorer som påverkar kvinnans reproduktiva system.

För det första minskar antalet ägg som finns kvar i äggstockarna med åldern. En kvinna föds med ett visst antal ägg, och dessa minskar kontinuerligt under hennes livstid. När en kvinna når 35-årsåldern har hon bara cirka en tredjedel så många ägg kvar jämfört med när hon var 25 år gammal.

För det andra minskar också kvaliteten på äggen med åldern. Detta gör att risken för missfall ökar, eftersom befruktade ägg inte alltid utvecklas normalt.

Ägglossningsdagen är viktig för att bli gravid

För att bli gravid måste en kvinna ha samlag under sin fertila period, vilket är när hon har ägglossning. Ägglossningen sker vanligtvis cirka två veckor efter den senaste menstruationen började.

Det är dock viktigt att notera att spermier kan överleva i upp till fem dagar i kvinnans kropp, så även om samlag inte sker exakt på dagen för ägglossningen kan det fortfarande leda till befruktning.

Risken för infertilitet ökar med åldern

Infertilitet, eller oförmågan att bli gravid, är vanligare hos äldre kvinnor. Detta beror på flera faktorer som påverkar kvinnans reproduktiva system.

En av de största faktorerna är minskningen av antalet och kvaliteten på äggen med åldern. Dessutom kan äggledarna försämras med tiden, vilket gör det svårare för spermier att nå ägget.

Andra faktorer som kan påverka fertiliteten inkluderar vikt och hälsa. Kvinnor som är överviktiga eller undernärda kan ha svårare att bli gravida än kvinnor som befinner sig inom en hälsosam viktrange.

Klimakteriet

Klimakteriet är den period i livet när kvinnan slutar producera östrogen och upphör att ha menstruationer. Detta inträffar vanligtvis mellan 45-55 års ålder.

Infertilitet hos män och kvinnor – skillnader och likheter

Infertilitet är ett vanligt problem som påverkar många par runt om i världen. Det kan vara en svår och känslomässig tid för dem som kämpar med detta problem. Infertilitet kan påverka både män och kvinnor, men det finns skillnader i orsakerna till infertilitet hos båda könen.

Fertilitetsproblem hos män

Fertilitetsproblem hos män kan bero på låg spermiekvalitet eller problem med produktionen av spermier. Låg spermiekvalitet innebär att spermierna inte rör sig normalt eller har en onormal form, vilket gör det svårt för dem att nå äggcellen. Problem med produktionen av spermier kan leda till att mannen producerar för få spermier eller inga alls.

Det finns flera faktorer som kan påverka fertiliteten hos män, inklusive:

Om du misstänker att du lider av fertilitetsproblem bör du söka hjälp från en fertilitetsklinik. En läkare kan utföra tester för att fastställa orsaken till dina fertilitetsproblem och ge dig råd om behandling.

Kvinnors fertilitet

Kvinnors fertilitet påverkas av menscykeln och ägglossningen, samt eventuella problem med äggledarna eller livmodern. Kvinnor har en begränsad mängd äggceller, och när dessa är slut kan de inte längre bli gravida.

Det finns flera faktorer som kan påverka fertiliteten hos kvinnor, inklusive:

  • Ålder

  • Hälsoproblem såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller endometrios

  • Användning av tobak, alkohol eller droger

  • Vissa mediciner

Om du misstänker att du lider av fertilitetsproblem bör du söka hjälp från en fertilitetsklinik. En läkare kan utföra tester för att fastställa orsaken till dina fertilitetsproblem och ge dig råd om behandling.

Att söka hjälp från fertilitetskliniker

Att söka hjälp från en fertilitetsklinik kan vara ett stort steg för många par. Men det kan också vara det bästa steget för att hitta lösningar på dina fertilitetsproblem.

Alternativa metoder för att bli gravid

Att försöka bli gravid kan vara en utmaning för många par. Om du har försökt under en längre tid utan att lyckas kan det kännas frustrerande och stressande. Men det finns alternativa metoder som kan hjälpa till att öka dina chanser att bli gravid.

Fertilitetsbehandlingar

Fertilitetsbehandlingar är ett vanligt alternativ för par som kämpar med att bli gravida. Det finns flera olika typer av fertilitetsbehandlingar, inklusive hormonbehandling, insemination och IVF-behandling.

Hormonbehandling används för att stimulera äggstockarna och öka antalet ägg som produceras varje månad. Insemination innebär att sperma injiceras direkt i livmodern, vilket ökar chansen för befruktning. IVF-behandling (in vitro fertilisering) innebär att ägg tas ut från kvinnans kropp och befruktas sedan utanför kroppen innan de återinförs i livmodern.

Hälsoproblem

Om du har försökt bli gravid under en längre tid utan resultat kan det vara värt att undersöka om det finns några hälsoproblem som påverkar din fertilitet. Genom blodprov och andra prover kan läkare identifiera eventuella problem som hormonobalans eller sköldkörtelproblem.

Det är också viktigt att titta på din livsstil och se om det finns några faktorer som kan påverka din fertilitet negativt, såsom rökning eller överdriven alkoholkonsumtion.

Naturliga alternativ

För dem som vill undvika traditionella fertilitetsbehandlingar finns det också naturliga alternativ som kan hjälpa till att öka chanserna att bli gravid. Akupunktur är en gammal kinesisk behandlingsmetod som har visat sig vara effektiv för att öka fertiliteten hos kvinnor.

Örtmedicin är också ett populärt alternativ för dem som söker naturlig hjälp med att bli gravida. Vissa örter, såsom malört och rödklöver, sägs ha positiva effekter på fertiliteten.

Adoption

Om du har försökt bli gravid under en längre tid utan resultat kan adoption vara ett annat alternativ att överväga. Det finns många barn runt om i världen som behöver kärleksfulla hem och adoption kan vara en välsignelse för både dig och ditt adoptivbarn.

Behandlingar för att öka fertiliteten

Fertila läkemedel kan öka chanserna för befruktning

För många par som kämpar med att bli gravida kan fertila läkemedel vara en effektiv lösning. Dessa läkemedel kan hjälpa till att reglera hormonerna och därmed öka chanserna för befruktning.

Det finns flera typer av fertila läkemedel, inklusive klomifen och letrozol. Klomifen fungerar genom att stimulera äggstockarna att producera fler ägg, vilket ökar chansen för befruktning. Letrozol används också för att stimulera ägglossningen men har visat sig vara mer effektivt än klomifen hos vissa kvinnor.

Det är dock viktigt att notera att fertila läkemedel inte fungerar för alla och bör endast användas under övervakning av en läkare.

Läkare kan rekommendera behandlingar som insemination eller IVF

Om fertila läkemedel inte fungerar eller om orsaken till oförmågan att bli gravid är mer komplex, kan en läkare rekommendera andra behandlingsalternativ såsom insemination eller in vitro-fertilisering (IVF).

Insemination innebär införande av spermier direkt i livmodern vid tidpunkten för ägglossningen. Detta kan göras med hjälp av partnerens sperma eller donerad sperma från en spermabank.

IVF innebär istället en mer omfattande process där ett antal ägg tas ut ur kvinnans kropp och befruktas sedan utanför kroppen. De befruktade äggen odlas under några dagar och sedan återinförs i kvinnans livmoder.

Behandlingen för att öka fertiliteten beror på orsaken till oförmågan att bli gravid

Det är viktigt att notera att behandlingarna för att öka fertiliteten varierar beroende på orsaken till oförmågan att bli gravid. Därför bör par som kämpar med infertilitet söka hjälp från en läkare för att fastställa den underliggande orsaken.

Orsaker till infertilitet kan inkludera hormonella obalanser, problem med ägglossning eller spermiekvalitet, endometrios eller blockering av äggledarna.

Baserat på den specifika orsaken kan läkaren rekommendera en behandling som bäst passar paret.

Känslor vid ofrivillig barnlöshet

Oregelbunden menscykel kan öka frustrationen vid ofrivillig barnlöshet.

En oregelbunden menscykel kan vara ett tecken på att det finns något som hindrar graviditet. Detta kan leda till frustration och oro hos personer som kämpar med att bli gravida. Att ha en oregelbunden menstruationscykel innebär att ägglossningen inte sker regelbundet, vilket gör det svårare att veta när man har störst chans att bli gravid.

Om du har en oregelbunden menscykel är det viktigt att söka vård för att ta reda på orsaken till problemet. Det kan finnas flera orsaker till en oregelbunden menscykel, såsom undervikt eller övervikt, stress eller gonorréinfektion. Genom att hitta den bakomliggande orsaken kan man öka chansen till graviditet och minska frustrationen.

Känslor av sorg och förlust är vanliga hos personer som kämpar med barnlöshet.

Att kämpa med ofrivillig barnlöshet kan vara en tuff tid för många par. Känslor av sorg och förlust är vanliga, speciellt om man upplever missfall eller om det tar längre tid än förväntat att bli gravid. Det är viktigt att ge sig själv tid och utrymme för dessa känslor, samt prata med sin partner eller professionell hjälp om man behöver stöd.

Det är också viktigt att komma ihåg att det inte är ens eget fel om man inte blir gravid. Det finns många faktorer som påverkar fertiliteten, och även om man lever en hälsosam livsstil så kan det ta tid innan man lyckas bli gravid.

Att söka vård på en klinik kan öka chanserna att hitta orsaken till barnlösheten.

Om man kämpar med ofrivillig barnlöshet är det viktigt att söka vård på en klinik. Genom att göra tester och undersökningar kan man få reda på om det finns några underliggande problem som hindrar graviditet.

På en fertilitetsklinik kan man få hjälp med allt från hormonbehandlingar till IVF-behandlingar, beroende på vad som passar för ens situation. Det är också viktigt att välja en klinik som har erfarenhet av behandlingar för ens specifika problem, för att öka chanserna till framgång.

Livsstilsförändringar för att öka chanserna att bli gravid

Förbättra ägglossningen genom livsstilsförändringar

Att bli gravid är inte alltid en lätt uppgift, och det finns många faktorer som kan påverka chansen att lyckas. En av de viktigaste faktorerna är ägglossningen, och om den inte fungerar som den ska kan det vara svårt att bli gravid. Lyckligtvis finns det saker du kan göra för att öka dina chanser genom att förbättra din livsstil.

En hälsosam kost är en viktig del av detta. Att äta en balanserad diet med mycket frukt, grönsaker och fullkorn kan hjälpa till att reglera hormonbalansen i kroppen och därmed förbättra ägglossningen. Det är också viktigt att undvika raffinerat socker och mättat fett, eftersom dessa kan påverka hormonnivåerna negativt.

Regelbunden träning är också en viktig del av en hälsosam livsstil och kan hjälpa till att öka blodcirkulationen till livmodern. Detta kan göra det lättare för spermier att nå ägget när det släpps under ägglossningen.

Gång som ett sätt att öka chansen att bli gravid

En annan aktivitet som har visat sig vara effektiv för kvinnor som försöker bli gravida är gång. Att gå regelbundet har visat sig kunna öka chanserna med upp till 50 procent genom bättre blodcirkulation till livmodern och äggstockarna.

Det är också viktigt att undvika stress så mycket som möjligt, eftersom stress kan påverka hormonbalansen i kroppen och därmed påverka ägglossningen. Att göra avslappningsövningar som yoga eller meditation kan hjälpa till att minska stressen och öka chanserna att bli gravid.

Behandla polyper för att öka chanserna

Polyper är små utväxter som kan bildas i livmodern och påverka fertiliteten. Om du har fått diagnosen polyper bör de behandlas så snart som möjligt för att öka chansen att bli gravid.

Behandlingen innebär vanligtvis en operation för att ta bort polyperna. Detta kan göras med hjälp av en hysteroskopi, där en liten kamera förs in i livmodern genom slidan för att se polyperna och ta bort dem med hjälp av kirurgiska instrument.

Fertilitetsbevarande åtgärder för kvinnor

Att bli gravid är inte alltid en självklarhet för alla kvinnor. Det finns flera faktorer som kan påverka fertiliteten, såsom ålder, sjukdomar eller medicinering. Lyckligtvis finns det fertilitetsbevarande åtgärder tillgängliga för kvinnor som vill ha barn i framtiden.

Vårdgarantin ger rätt till fertilitetsbevarande behandlingar inom 90 dagar

Enligt vårdgarantin har kvinnor rätt till fertilitetsbevarande behandlingar inom 90 dagar. Detta innebär att du har möjlighet att planera din framtida graviditet och ta hand om ditt reproduktiva system på ett tidigt stadium.

En av de vanligaste metoderna är att frysa ner ägg eller embryon. På så sätt kan du bevara din fertilitet även om du senare skulle drabbas av en sjukdom som påverkar dina äggstockar eller livmoder.

Kvinnor med endometrios kan behöva fertilitetsbevarande åtgärder

Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Detta kan leda till inflammation och ärrbildning, vilket i sin tur kan göra det svårare att bli gravid naturligt.

För kvinnor med endometrios kan fertilitetsbevarande åtgärder vara nödvändiga för att öka chanserna att bli gravida i framtiden. En vanlig metod är IVF-behandling (In vitro-fertilisering), där man befruktar ägg utanför kroppen och sedan sätter tillbaka dem i livmodern.

Cytostatika kan skada äggstockarna

Cytostatika är en typ av cancerbehandling som kan skada äggstockarna och göra det svårare att bli gravid senare i livet. Om du planerar att genomgå cytostatikabehandling kan fertilitetsbevarande åtgärder vara ett alternativ för att bevara din fertilitet.

En annan metod är att ta ut och frysa ner vävnad från äggstockarna innan behandlingen påbörjas. På så sätt kan du ha möjlighet att använda dina egna ägg vid en senare tidpunkt.

Ta prov för att bedöma fertiliteten

Att ta prov för att bedöma fertiliteten kan hjälpa kvinnor att planera för framtida graviditeter. Det finns flera olika tester som kan utföras, såsom blodprov eller ultraljud.

Kvinnoläkarens svar på varför du inte blir gravid

Att försöka bli gravid kan vara en utmaning för många par. Och när det inte händer så snabbt som man hoppats är det vanligt att börja fundera på vad som kan vara fel. Det finns flera faktorer som kan påverka fertiliteten hos både män och kvinnor, men i den här artikeln kommer vi att fokusera på kvinnans fertilitet och hur en kvinnoläkare kan hjälpa till när man har svårt att bli gravid.

Undersökning av fertilitet och hormonnivåer

Om du har försökt bli gravid utan framgång under längre tid, är det viktigt att söka hjälp från en läkare. En kvinnoläkare kan undersöka din fertilitet och hormonnivåer för att se om det finns några problem som hindrar dig från att bli gravid. Vanliga orsaker till infertilitet hos kvinnor inkluderar ägglossningsproblem, obstruktioner i äggledarna eller endometrios.

För att fastställa orsaken till dina fertilitetsproblem kommer läkaren troligtvis be dig om detaljerad information om din menstruationscykel och sexuella aktivitet. Du kommer också genomgå en grundlig fysisk undersökning samt blod-och urintester för att kontrollera dina hormonnivåer.

Livsstilsförändringar

En kvinnoläkare kan också rekommendera livsstilsförändringar som kan öka dina chanser att bli gravid. Till exempel, om du röker eller dricker alkohol, kan det vara en bra idé att sluta med det. Att äta en hälsosam kost och träna regelbundet kan också hjälpa till att förbättra fertiliteten.

Mediciner

Om läkaren upptäcker ett problem som hindrar dig från att bli gravid, kan de rekommendera mediciner för att öka dina chanser att bli gravid. Till exempel kan läkare ordinera hormonbehandlingar för kvinnor med ägglossningsproblem eller insemination för par där mannen har låg spermieproduktion.

När kan du inte bli gravid?

Det är viktigt att komma ihåg att alla kvinnor är olika och det finns ingen fastställd tidsram för när man “borde” bli gravid. Det tar i genomsnitt sex månader till ett år för friska par i fertil ålder att bli gravida.

Sammanfattning av “varför blir jag inte gravid”

Att ha svårigheter att bli gravid kan vara en utmaning för många par. Vanliga orsaker till detta inkluderar hormonella obalanser, ålder och infertilitet hos både män och kvinnor. Det finns dock alternativa metoder och behandlingar som kan öka chanserna att bli gravid, såsom fertilitetsbevarande åtgärder för kvinnor och livsstilsförändringar.

Det är också viktigt att hantera känslorna som kan uppstå vid ofrivillig barnlöshet. Att prata med en läkare kan hjälpa till att identifiera eventuella underliggande problem och hitta lämpliga lösningar.

Här är några vanliga frågor om varför man inte blir gravid:

Vilka livsstilsfaktorer påverkar möjligheten att bli gravid?

Rökning, överdriven alkoholkonsumtion, stress och brist på motion kan alla påverka fertiliteten negativt.

Hur påverkar hormonella obalanser fertiliteten?

Hormoner som styr menstruationscykeln spelar en viktig roll i fertiliteten. Obalanser i dessa hormoner kan göra det svårare att bli gravid.

Vilka alternativa metoder finns det för att öka chanserna att bli gravid?

In vitro fertilisering (IVF), insemination och äggdonation är några exempel på alternativa metoder som kan användas när naturlig befruktning inte fungerar.

Vad är fertilitetsbevarande åtgärder för kvinnor?

Fertilitetsbevarande åtgärder inkluderar att frysa ned ägg eller embryon för senare användning.

Hur kan man hantera känslorna vid ofrivillig barnlöshet?

Att prata med en läkare, en terapeut eller att gå med i en stödgrupp kan hjälpa till att hantera känslorna som uppstår vid ofrivillig barnlöshet.

Vilken roll spelar mannen i infertilitet?

Män kan också ha problem med fertiliteten. Orsaker inkluderar lågt spermieantal, sädesvätska av dålig kvalitet och hormonella obalanser.

Finns det några naturliga sätt att öka fertiliteten?

Vissa livsmedel som innehåller zink och folsyra kan hjälpa till att öka fertiliteten. Det är också viktigt att få tillräckligt med sömn och motion.

Är det vanligt att ha svårigheter att bli gravid?

Herman Larsson
Huvudskribent at wvwv.se | + posts

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter.

Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område.

Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag.

Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se

Publicerat av Herman Larsson

Herman Larsson är en välrenomerad ekonomi- och företagskribent som har en lång historia att göra anspråkslösa bevisade fakta kända, utan att försöka övertyga. Hans verk har publicerats av flera välkända svenska webbsajter. Herman specialiserar sig på ämnet företagande och skapar intuitiv och praktisk kunskap utifrån hans personliga erfarenheter som framgångsrik företagare. Med sin briljanta analytiska förmåga och djupa insikter om ekonomi och företagsdrift är Herman en sann expert inom detta område. Herman är en brinnande förespråkare för företagsstöd och nyskapande ideér för att skapa långsiktiga, hållbara företag. Du kontaktar Herman på herman@wvwv.se